Akademik Personel | 18 Haziran 2021, Cuma

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 21 Araştırma Görevlisi 13 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

29 Mayıs 2019
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 21 Araştırma Görevlisi 13 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 21 araştırma görevlisi 13 öğretim görevlisi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMİBÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAMUNVANDER.AD.AÇIKLAMA
Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuluAntrenörlük Eğitim Bölümü/ Antrenörlük Eğitimi ABDAraştırma Görevlisi71Antrenörlük Eğitimi veya Beden Eğitimi ve Spor bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanların
birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Eğitim FakültesiTemel Eğitim Bölümü/Okul Öncesi Eğitimi ABDAraştırma Görevlisi71Okul Öncesi Eğitimi lisans mezunu olup, ilgili alanda doktora yapıyor olmak
Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü / Sosyal Bilgiler Eğitimi ABDAraştırma Görevlisi71Sosyal Bilgiler Eğitimi lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak
Fen FakültesiKimya Bölümü/ Analitik Kimya ABDAraştırma Görevlisi71Kimya Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak
Edebiyat FakültesiPsikoloji Bölümü/ Sosyal Psikoloji ABDAraştırma Görevlisi71Psikoloji Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak
Eczacılık FakültesiEczacılık Teknolojisi Bölümü/Farmasotik Teknoloji ABDAraştırma Görevlisi62Eczacılık Fakültesi mezunu olup, Farmasotik Teknoloji alanında doktora yapıyor olmak
Hukuk FakültesiÖzel Hukuk Bölümü/ Medeni Hukuk ABDAraştırma Görevlisi71Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiEkonometri Bölümü/ İstatistik ABDAraştırma Görevlisi61Ekonometri Bölümü lisans mezunu olup, Ekonometri alanında tezli yüksek lisans yapıyor
olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisat Bölümü/ İktisat Politikası ABDAraştırma Görevlisi71İktisat Bölümü lisans mezunu olup, İktisat alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak
İlahiyat FakültesiFelsefe ve Din Bilimleri Bölümü/ Mantık ABDAraştırma Görevlisi71İlahiyat veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümü lisans mezunu olup, Felsefe ve Din Bilimleri (mantık) alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak
İlahiyat FakültesiTemel İslam Bilimleri Bölümü/İslam Mezhepleri Tarihi
ABD
Araştırma Görevlisi71İlahiyat veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümü lisans mezunu olup, İslam Mezhepleri
Tarihi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak
İletişim FakültesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü/Halkla İlişkiler ABDAraştırma Görevlisi71İletişim Fakültesi lisans mezunu olup, Halkla İlişkiler ve Tanıtım veya Radyo Televizyon ve
Sinema alanında doktora yapıyor olmak.
Mimarlık FakültesiMimarlık Bölümü/ Yapı Bilgisi ABDAraştırma Görevlisi61Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup, Mimarlık alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak
Mühendislik FakültesiBilgisayar Mühendisliği Bölümü/ Bilgisayar Donanımı ABDAraştırma Görevlisi61Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği
alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak
Mühendislik Fakültesiİnşaat Mühendisliği Bölümü/ Ulaştırma ABDAraştırma Görevlisi61İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Ulaştırma alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak
Sağlık Bilimleri FakültesiEbelik Bölümü/Ebelik ABDAraştırma Görevlisi61Ebelik Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ABD
Araştırma Görevlisi61Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans
mezunu olup, ilgili alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak
Türk Müziği Devlet KonservatuarıTürk Müziği Bölümü/ Türk Sanat Müziği ABDAraştırma Görevlisi61Türk Müziği Devlet Konservatuarı lisans mezunu olup, Türk Müziği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak
Veteriner FakültesiKlinik Bilimleri Bölümü/ Veterinerlik Cerrahisi ABDAraştırma Görevlisi61Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup, Veterinerlik Cerrahisi alanında tezli yüksek lisans
veya doktora yapıyor olmak
Veteriner FakültesiKlinik Öncesi Bilimleri Bölümü/ Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikoloji ABDAraştırma Görevlisi61Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup, Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak
Turizm FakültesiGastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü/ Gastronomi ve Mutfak
Sanatları ABD
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek51Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü lisans mezunu olup, tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Cumhuriyet MYOHukuk Bölümü/Adalet ProgramıÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)1*1Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, hukuk alanında tezli yüksek lisans yapmış ve Yükseköğretim Kurumlarında ders verme
tecrübesine sahip olmak.
Divriği Nuri Demirağ MYOMotorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü/Raylı Sistemler Makinistlik ProgramıÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)41Raylı Sistemler Mühendisliği lisans mezunu olup, Raylı Sistemler, Makine Elektrik, Elektrik- Elektronik veya Mekatronik Mühendisliği
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak
Divriği Nuri Demirağ MYOMotorlu Araçlar ve Ulaştırma
Teknolojileri Bölümü/Raylı Sistemler Makinistlik Programı
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)41Raylı Sistemler veya Makine Mühendisliği lisans
mezunu olup, ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak
Divriği Nuri Demirağ MYOElektrik ve Enerji Bölümü/Elektrik ProgramıÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)51Matematik Bölümü Lisans mezunu olup, Matematik alanında tezli yüksek lisans yapmış ve Yükseköğretim Kurumlarında ders verme
tecrübesine sahip olmak.
Gürün MYOSosyal Hizmetler Bölümü/ Sosyal Hizmetler ProgramıÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)51Sosyal Hizmet, Psikoloji veya Hemşirelik lisans bölümü mezunu olup, tezli yüksek lisans yapmış ve Yükseköğretim Kurumlarında ders verme
tecrübesine sahip olmak.
Hafik Kamer Örnek MYOÇocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri/Çocuk Gelişimi ProgramıÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)1*1Eğitim Fakültesi mezunu olup, Drama Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış ve Yükseköğretim Kurumlarında ders verme
tecrübesine sahip olmak.
İmranlı MYOMülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü/ Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ProgramıÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)1*1**Lisans eğitimi sonrasında belgelendirmek kaydıyla ilgili alanda en az beş yıl tecrübesi bulunmak
Koyulhisar MYOMülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü/ Sosyal Güvenlik ProgramıÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)1*1İİBF lisans mezunu olup, İşletme alanında tezli yüksek lisans yapmış ve Yükseköğretim Kurumlarında ders verme tecrübesine sahip
olmak.
Sivas MYOMimarlık ve Şehir Planlama Bölümü/Harita ve Kadastro
Programı
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)41Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup, Mimarlık alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Şarkışla Aşık Veysel MYOEczane Hizmetleri Bölümü/ Eczane Hizmetleri ProgramıÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)41Eczacılık Fakültesi mezunu olup, ilgili alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak
RektörlükUluslararası İlişkiler BirimiÖğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)31***Uluslararası İlişkiler, İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış ve belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası Erasmus Değişim Programında çalışmış
olmak.
RektörlükUluslararası İlişkiler BirimiÖğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)31***İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış ve belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası akademik ve/veya simultane çeviri konusunda
çalışmış olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

– Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlileri (Ders Verecek/Uygulamalı Birim) ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.
– İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
– Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

* İlgili kadroya başvuran adayların asgari kamu hizmeti süresini karşılamış olması gerekmektedir. (En az 8 yıl)

** YÖK Yürütme Kurulunun 14 Kasım 2018 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde başvuruda ALES şartı aranmamaktadır.

*** Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

       

Kolay Hobiler