Akademik Personel | 18 Haziran 2018, Pazartesi

Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

21 Ekim 2016
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartlan taşımalan gerekmektedir.

1- Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkelerindeki esaslar uygulanacaktır.

2- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesine göre Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylann, bilimsel çalışmalarını ve yayınlannı kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, Anabilim Dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine ilave olarak, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlannda çalışmış ya da halen çalışmakta olanlann hizmet belgeleri ekleyerek ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrolanna başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanun’un 23. Maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavına tabii tutulacaktır.

* Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günü mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan ve postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
Duyuru Başlama tarihi 19.10.2016
Son Başvuru tarihi 02.11.2016
Yardımcı Doçent Adayları İçin Yabancı Dil Sınavı tarihi 09.11.2016
Yabancı Dil Sınavının Sonuçlarının Açıklanma tarihi 09.11.2016

Sınav Yeri: Şırnak Üniversitesi Rektörlük Binası

NOT : Müracaatların tamamlanmasını müteakiben Rektörlüğümüzce oluşturulan bilimsel dosya inceleme Komisyonunca, atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen başvurular geçersiz sayılacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ AKADEMİK PERSONEL LİSTESİ
BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN SY DR AÇIKLAMA
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAK.
İŞLETME YÖNETİM VE
ORGANİZASYON
YRD.

DOÇ.

1 4 İşletme Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Örgüt Kültürünün Inovasyon
Üzerine Etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
MUHASEBE VE
FİNANSMAN
YRD.

DOÇ.

1 5 İşletme Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Finans Merkezleri konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
IDILMYO ÇOCUK BAKIMI VE
GENÇLİK HİZMETLERİ
ÇOCUK GELİŞİMİ YRD. DOÇ 1 4 Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
       

BENZER HABERLER