Akademik Personel | 22 Haziran 2021, Salı

Şırnak Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent Alımı Yapacak

9 Ağustos 2019
Şırnak Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent Alımı Yapacak
       

Şırnak Üniversitesi 4 doktor öğretim üyesi ve 2 doçent olmak üzere 6 akademisyen alımı yapacak.

 

Şırnak Üniversitesi 4 doktor öğretim üyesi ve 2 doçent alımı kadro detayları şu şekilde;

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMBÖLÜMANABİLİM DALIUNVANADETDER.AÇIKLAMA
Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuluAntrenörlük EğitimiAntrenörlük EğitimiDoktor Öğretim Üyesi15Spor alanında doktora yapmış olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiMüzikMüzikDoçent13Müzik alanında doçentlik unvanına sahip olmak.
Mühendislik FakültesiMakine MühendisliğiOtomotivDoktor Öğretim Üyesi14Makine Mühendisliği Bölümünde doktora yapmış olmak. İçten yanmalı motorlarla ilgili çalışmalar yapmış olmak.
İnşaat MühendisliğiUlaştırmaDoktor Öğretim Üyesi14İnşaat Mühendisliği Lisans mezunu olmak. Ulaştırma
Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve yol güvenliği alanında çalışmalar yapmış olmak.
MekanikDoçent13İnşaat Mühendisliği Lisans mezunu olmak. İlgili Anabilim Dalında Doçentlik Unvanı almış olmak.
Silopi Meslek YüksekokuluYönetim ve OrganizasyonLojistikDoktor Öğretim Üyesi14Muhasebe alanında Doktora yapmış olmak. Lojistik İşletmeleri Üzerindeki Maliyetler alanında çalışmalar
yapmış olmak.

 

Şırnak Üniversitesi doktor öğretim üyesi ve doçent alımı ilanı ile ilgili detaylar;

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır.
1-Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.
2-Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri’ndeki esaslar uygulanacaktır.
3-Doçent kadroları devamlı statü için olup, 2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent Adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayla birlikte, Anabilim Dalını belirten dilekçelerine noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu
kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri ekleyerek süresi içinde Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.
4-2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesine göre Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, Anabilim Dalını belirten dilekçelerine ilave olarak, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu
kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri ekleyerek ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.

İlk Başvuru Tarihi :09.08.2019
Son Başvuru Tarihi:28.08.2019

       

Kolay Hobiler