Akademik Personel | 22 Temmuz 2019, Pazartesi

Şırnak Üniversitesi Akademik Personel Alacak

30 Aralık 2016
Şırnak Üniversitesi Akademik Personel Alacak
       

Şırnak
Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili
maddeleri gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları
gerekmektedir.

1 – Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen
ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 – Profesör kadroları devamlı statü
için olup, 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan
Profesör adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha
dosyayla birlikte, Anabilim Dalını belirten dilekçelerine noterden veya resmi
kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya
Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile
birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen
çalışmakta olanların hizmet belgeleri ekleyerek süresi içinde Rektörlüğümüz
Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 – Doçent kadroları devamlı statü
için olup, 2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan
Doçent Adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha
dosyayla birlikte, Anabilim Dalını belirten dilekçelerine noterden veya resmi
kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya
Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile
birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen
çalışmakta olanların hizmet belgeleri ekleyerek süresi içinde Rektörlüğümüz
Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

* Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul
edilmeyecektir.

DUYURU BAŞLAMA TARİHİ :
30.12.2016

SON BAŞVURU TARİHİ :
24.02.2017

NOT: Müracaatların tamamlanmasını müteakiben
Rektörlüğümüzce oluşturulan bilimsel dosya inceleme Komisyonunca, atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen başvurular geçersiz
sayılacaktır.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

DERECE

AÇIKLAMA

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ

HİDROLİK

PROF.

1

1

Hidrolik Anabilim Dalında Doçent
Unvanını almış olup Profesörlük şartlarını sağlamış olmak.

DOÇ.

1

2

Hidrolik Anabilim Dalında Doçent
Unvanını almış olmak.

MEKANİK

PROF.

1

1

Mekanik Anabilim Dalında Doçent
Unvanını almış olup Profesörlük şartlarını sağlamış olmak.

DOÇ.

1

2

Mekanik Anabilim Dalında Doçent
Unvanını almış olmak.

GEOTEKNİK

DOÇ.

1

3

Geoteknik Anabilim Dalında Doçent Unvanını almış olmak.

YAPI

DOÇ.

1

2

Yapı Anabilim Dalında Doçent Unvanını
almış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BAHÇE BİTKİLERİ

DOÇ.

1

1

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında
Doktora yapmış olup Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış
olmak.

Tüm akademik ilanlar için : AKADEMİK İLANLAR

       

BENZER HABERLER