Akademik İlanlarAkan Haber

Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır.

 

Adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 – Profesör kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ile birlikte özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi ve iki adet fotoğrafla birlikte yayın listesi ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 6 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.)

2 – Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi, 2 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
3 – Yardımcı Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi, varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; Profesör ve Doçent adayları için ilanın Resmi Gazete ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) 15 gün içerisinde (25.06.2014’e kadar), Yardımcı Doçent adayları için ilanın Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınav günü ve saati ile yerini ilgili birimden öğrenebileceklerdir.
NOT: – (Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.)
– (Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)
– (Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)
– (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.)
– (Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)
– (Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)

UNVANI ADEDİ DERECE BİRİMİ: BÖLÜM/ANABİLİM DALI ALANI:
Profesör 1 1 Fen-Edebiyat Fakültesi Beşeri ve İktisadi Coğrafya Alanı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Doçent 1 1 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Nükleer Enerji Mühendisliği Nötron transport denkleminde kritik kalınlık hesaplamaları ve nükleer reaksiyon tesir kesitleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Doçent 1 1 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Sıvı azot sıcaklığından daha düşük sıcaklıklarda süper iletkenlerin manyetik kaldırma kuvveti ölçümü ve sisteminin dizaynı hakkında çalışma yapmış olmak.
Yardımcı Doçent 1 3 Fen-Edebiyat Fakültesi Bölgesel Coğrafya Alanı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Yardımcı Doçent 1 3 Fen-Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Ortaçağda Herat Bölgesi üzerine ve ortaçağda tarımsal sulama, su hukuku ve değirmencilik konularında çalışmalar yapmış olmak.
Yardımcı Doçent 1 3 Fen-Edebiyat Fakültesi Yeniçağ Tarihi Arşiv belgelerine göre 18. yüzyılın ilk yarısında İstanbul’un sosyo-kültürel yaşantısı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Yardımcı Doçent 1 3 Fen-Edebiyat Fakültesi Eski Türk Dili Eski Türkçe hayvan isimlerinin etimolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Yardımcı Doçent 1 3 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Biyomühendislik Proteinler ve Enzimler üzerine kinetik ve saflaştırma tekniklerinde çalışmalar yapmış olmak.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu