Akademik Personel | 31 Ocak 2021, Pazar

Sinop Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

Sinop Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Sinop Üniversitesi 1 araştırma görevlisi ve 1 öğretim görevlisi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

İlan
Detay No
BirimBölümAnabilim Dalı/ ProgramUnvanDereceAdetALESYabancı DilAranan Özel Şartlar
201921Boyabat Meslek YüksekokuluMimarlık ve Şehir PlanlamaMimari RestorasyonÖğr. Gör. (Ders Verecek)4170-İnşaat Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup Yapı Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında lisans sonrası en az 2 yıl ders verme deneyimine sahip
olmak.
201922Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YüksekokuluRekreasyon YönetimiRekreasyon YönetimiArş. Gör.617050Rekreasyon Yönetimi bölümü lisans mezunu olmak. Rekreasyon Yönetimi alanında doktora
yapıyor olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.
Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.
4- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda ilan özel şartına bağlı olarak en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. Ancak Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
5- Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.
6- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
7- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda ilan özel şartına bağlı olarak tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

MUAFİYET
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

       

Kolay Hobiler