Akademik Personel | 29 Eylül 2020, Salı

Sinop Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

25 Mart 2017
Sinop Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 – Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi, 2 adet fotoğraf, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan  4 (dört) adet dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD ile Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 – Yardımcı Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak, varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; İlanın Resmi Gazete ve Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) 15 gün içerisinde yapılacaktır. Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınav günü ve saati ile yerini ilgili birimden öğrenebileceklerdir.

NOT: -(Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)

– (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.)

– (Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)

– (Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)

– Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığının http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-10 web adresinden, (Öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü “öğretim üyesi sayısına” ulaşılıncaya kadar belirtilen atanma ölçütleri aranmayabilir.)

– Akademik Değerlendirme Formlarına http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-8 web adresinden ulaşılabilir.

– (Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.)

 

UNVANI ADEDİ DERECE BİRİMİ: BÖLÜM/ANABİLİM DALI-PROGRAM ALANI:
Doçent 1 1 Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme/Avlama Teknolojisi Karadeniz de kullanılan dip trolü ve ortasu trolü ağları konusunda çalışma yapmış olmak.
Doçent 1 1 Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme/İşleme Teknolojisi Gıda mikrobiyolojisi, su ürünleri işleme teknolojisi ve ambalajlaması konularında çalışma yapmış olmak.
Yardımcı Doçent 1 5 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji/Kurumlar Sosyolojisi Kent yaşamında fiziksel engellilerin sorunları alanında çalışma yapmış olmak.
Yardımcı Doçent 1 3 Eğitim Fakültesi Temel Eğitim/Okul Öncesi Eğitimi Çocuklarda duyu eğitimi alanında çalışma yapmış olmak.
Yardımcı Doçent 1 3 Eğitim Fakültesi Özel Eğitim/Özel Yetenekliler Eğitimi Matematikte yaratıcı problem çözme becerilerini tanılama konusunda çalışma yapmış olmak.
Yardımcı Doçent 1 1 Gerze Meslek Yüksekokulu Tasarım/Moda Tasarımı Kumaş ve renk bilgisi alanında çalışma yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.