Akademik Personel | 25 Eylül 2020, Cuma

Sinop Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

12 Haziran 2017
Sinop Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 – Profesör kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ile birlikte özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Doçentlik Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi, iki adet fotoğraf ve Sinop Üniversitesi Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak, yayın listesi ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 6 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.)

– Adayın Doçentlik unvanı aldıktan sonra yaptığı çalışma ve yayınlarda bu unvanı almış olduğu temel alan için Üniversitelerarası Kurul tarafından değişik bilim dalları için ayrı ayrı belirlenen ve adayın doçentliğe yükseltilmesi sırasında yürürlükte olan ölçütlerin öngördüğü yayın koşullarını tekrar sağlamış olmak.

– Başvuru dosyasına Doçentliğe yükseltilmesi sırasında yürürlükte olan ölçütleri gösteren yazılı beyanı eklemesi gerekmektedir

2 – Yardımcı Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak, varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; İlanın Resmi Gazete ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) 15 gün içerisinde yapılacaktır. Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınav günü ve saati ile yerini ilgili birimden öğrenebileceklerdir.

NOT:     -(Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.)

– (Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)

– (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.)

– (Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)

– (Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)

– Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığının http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-10 web adresinden,

– Akademik Değerlendirme Formlarına http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-8 web adresinden ulaşılabilir.

(Öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü “öğretim üyesi sayısına” ulaşılıncaya kadar belirtilen atanma ölçütleri aranmayabilir.)

İlan Tarihi: 06.06.2017

 

UNVANI ADEDİ DERECE BİRİMİ: BÖLÜM/ANABİLİM DALI-PROGRAM ALANI:
Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Zeolit ve nitroksi radikaliyle EPR ve deneysel-teorik kristalografi alanında çalışma yapmış olmak.
Profesör 1 1 Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi/Matematik Eğitimi Matematikte başarı ve başarısızlığa atfedilen nedenler, kesirlerin öğretimi ve matematik eğitiminde mikro-öğretim uygulamaları konularında çalışmış olmak.
Yardımcı Doçent 1 3 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri/Din Bilimleri Dini tecrübe ve evrensel öz ilişkisi alanında çalışma yapmış olmak.
Yardımcı Doçent 1 4 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Pozitif psikoloji ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Yardımcı Doçent 1 5 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi Üniversitelerde bütçe yönetimi konusunda çalışma yapmış olmak.
Yardımcı Doçent 1 5 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Polisiklik aromatik hidrokarbonlar, moleküler baskılama teknikleri ve optik sensörler konusunda çalışma yapmış olmak.
Yardımcı Doçent 1 5 Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Modüler uzayda A-toplam süreci ve korovkin teoremi konusunda çalışma yapmış olmak.
Yardımcı Doçent 1 3 Sağlık Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuk Fakültesi, Makine Mühendisliği veya Maden Mühendisliği lisans mezunu olmak ve alanında doktora yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.