Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

Sinop Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

7 Ekim 2018
Sinop Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 – Profesör kadrosuna başvuracak adayların; Yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterdikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 2 (iki) adet fotoğrafını ayrıca her bir dosya için ayrı ayrı olmak üzere; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak yayın listesi ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 6 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 6 adet CD ile Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

– Adayın Doçentlik unvanı aldıktan sonra yaptığı çalışma ve yayınlarda bu unvanı almış olduğu temel alan için Üniversitelerarası Kurul tarafından değişik bilim dalları için ayrı ayrı belirlenen ve adayın doçentliğe yükseltilmesi sırasında yürürlükte olan ölçütlerin öngördüğü yayın koşullarını tekrar sağlamış olması gerekmektedir.

– Başvuru dosyasına Doçentliğe yükseltilmesi sırasında yürürlükte olan ölçütleri gösteren yazılı beyanı eklemesi gerekmektedir.

2 – Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları anabilim dalını belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 2 (iki) adet fotoğrafını ayrıca her bir dosya için ayrı ayrı olmak üzere; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD ile ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; İlanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır.

NOT: %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

– Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Profesör ve Doçentler başvuramazlar.

– (Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)

– (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.)

– (Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)

– (Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)

– (Öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü “öğretim üyesi sayısına” ulaşılıncaya kadar belirtilen atanma ölçütleri aranmayabilir.)

– Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığının http://www.sinop.edu.tr/ Personel_Daire_Baskanligi-10 web adresinden veya www.sinop.edu.tr/idaribirimler/personel_daire_baskanligi/ formlar/OgretimUyeligineYükseltilmeveAtanmaOlcutleriyeni20072016.pdf olarak ulaşılabilir.

– Akademik Değerlendirme Formlarına http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-8 web adresinden ulaşılabilir.

 

UNVANI ADEDİ DERECE BİRİMİ BÖLÜM/

ANABİLİM DALI-PROGRAM

ALANI
Profesör 1 1 Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü/ İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Yabancı Diller Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü/İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü/Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı Tarih Anabilim Dalında doktora yapmış olup Osmanlı-Bizans İmparatorluğu ilişkileri alanında çalışma yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Sağlık Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü/Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup doktora yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü/Hemşirelik Anabilim Dalı Halk Sağlığı alanında doktora yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Boyabat İİBF Maliye Bölümü/Maliye Teorisi Anabilim Dalı Maliye alanında Doktora yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 5 Boyabat İİBF Maliye Bölümü/Mali Hukuk Anabilim Dalı Maliye alanında doktora yapmış olup Vergilerin Yatırımla İlişkisi alanında çalışma yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Kolay Hobiler