Akademik Personel | 25 Mayıs 2019, Cumartesi

Sinop Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

28 Mayıs 2018
Sinop Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 – Profesör kadrosuna başvuracak adayların; Yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterdikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 2 (iki) adet fotoğrafını ayrıca her bir dosya için ayrı ayrı olmak üzere; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak yayın listesi ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 6 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 6 adet CD ile Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

– Adayın Doçentlik unvanı aldıktan sonra yaptığı çalışma ve yayınlarda bu unvanı almış olduğu temel alan için Üniversitelerarası Kurul tarafından değişik bilim dalları için ayrı ayrı belirlenen ve adayın doçentliğe yükseltilmesi sırasında yürürlükte olan ölçütlerin öngördüğü yayın koşullarını tekrar sağlamış olması gerekmektedir.

– Başvuru dosyasına Doçentliğe yükseltilmesi sırasında yürürlükte olan ölçütleri gösteren yazılı beyanı eklemesi gerekmektedir.

2 – Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 2 (iki) adet fotoğrafını ayrıca her bir dosya için ayrı ayrı olmak üzere; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD ile Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

3 – Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları anabilim dalını belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 2 (iki) adet fotoğrafını ayrıca her bir dosya için ayrı ayrı olmak üzere; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD ile ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; İlanın Resmi Gazete ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) 15 gün içerisinde yapılacaktır.

NOT: %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

– Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Profesör ve Doçentler başvuramazlar.

– (Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)

– (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.)

– (Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)

– (Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)

– (Öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü “öğretim üyesi sayısına” ulaşılıncaya kadar belirtilen atanma ölçütleri aranmayabilir.)

– Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığının

http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-10 web adresinden veya

www.sinop.edu.tr/idaribirimler/personel_daire_baskanligi/formlar/OgretimUyeligineYükseltilmeveAtanmaOlcutleriyeni20072016.pdf olarak ulaşılabilir.

– Akademik Değerlendirme Formlarına http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-8 web adresinden ulaşılabilir.

 

UNVANI ADEDİ DERECE BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI-PROGRAM ALANI
Profesör 1 1 Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü/Ebelik Anabilim Dalı Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında doçentliğini almış olmak.
Doçent 1 1 Boyabat İİBF Maliye Bölümü/Maliye Teorisi Anabilim Dalı Maliye alanında doçentliğini almış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü/Ebelik Anabilim Dalı Temel Tıp Bilimlerinden birinde doktora yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü/Ebelik Anabilim Dalı Ebelikte veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliğinde ya da Doğum ve Kadın Hastalıkları alanında doktora yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 5 Sağlık Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü/Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Psikoloji alanında doktora yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Sağlık Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü/Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Hemşirelik lisans mezunu olup Halk Sağlığı alanında doktora yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Sağlık Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü/ İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Hukuk, İktisat, Kamu Yönetimi veya Uluslararası İlişkiler alanlarından birinde doktora yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü/Hemşirelik Anabilim Dalı Hemşirelik Esasları, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanlarından birinde doktora yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü/Hemşirelik Anabilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği veya Hemşirelikte Yönetim alanlarından birinde doktora yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü/Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 2 3 Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü/Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Spor Yönetim Bilimleri veya Spor Yöneticiliği alanında çalışma yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatındaki Şiir Mecmuaları ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 5 Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü/Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Türk İslam Arkeolojisi, Osmanlı Arkeolojisi veya Sanat Tarihi alanlarından birinde doktora yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü/Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Felsefe veya Felsefe Grubu Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 4 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. Turizm Rehberliği Bölümü/Turizm Rehberliği Programı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanında doktora yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü/Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Bilgiler Eğitimi konularında çalışma yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Boyabat İİBF İşletme Bölümü/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı İşletme alanında doktora yapmış olup pazarlama alanında çalışma yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Boyabat İİBF Maliye Bölümü/Mali İktisat Anabilim Dalı Maliye Anabilim Dalında doktora yapmış olup Mali İktisat alanında çalışma yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

BENZER HABERLER