Akademik Personel | 18 Mart 2019, Pazartesi

Sinop Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

22 Mart 2018
Sinop Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 – Profesör kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ile birlikte özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Doçentlik Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi, iki adet fotoğraf ve Sinop Üniversitesi Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak, yayın listesi ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 6 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.)

– Adayın Doçentlik unvanı aldıktan sonra yaptığı çalışma ve yayınlarda bu unvanı almış olduğu temel alan için Üniversitelerarası Kurul tarafından değişik bilim dalları için ayrı ayrı belirlenen ve adayın doçentliğe yükseltilmesi sırasında yürürlükte olan ölçütlerin öngördüğü yayın koşullarını tekrar sağlamış olmak.

– Başvuru dosyasına Doçentliğe yükseltilmesi sırasında yürürlükte olan ölçütleri gösteren yazılı beyanı eklemesi gerekmektedir

2 – Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi, 2 adet fotoğraf, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD ile Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

3 – Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları anabilim dalı belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak, varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; İlanın Resmi Gazete ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) 15 gün içerisinde yapılacaktır.

NOT: %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

– Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Profesör ve Doçentler başvuramazlar.

– (Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)

– (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.)

– (Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)

– (Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)

– (Öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü “öğretim üyesi sayısına” ulaşılıncaya kadar belirtilen atanma ölçütleri aranmayabilir.)

– Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığının http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-10 web adresinden veya www.sinop.edu.tr/idaribirimler/personel_daire_baskanligi/formlar/Ogretim UyeligineYükseltilmeveAtanmaOlcutleriyeni20072016.pdf olarak ulaşılabilir.

– Akademik Değerlendirme Formlarına http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-8 web adresinden ulaşılabilir.

 

UNVANI ADEDİ DERECE BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI-PROGRAM ALANI
Profesör 1 1 Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/Sosyal Bilgiler Eğitimi Coğrafya veya coğrafya öğretmenliği alanında Doçent unvanı almış olmak.
Doçent 1 1 Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/Fen Bilgisi Eğitimi Bilimin doğası ve araştırma inceleme yoluyla fen öğretimi konularında çalışma yapmış olmak.
Doçent 1 1 Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/Sosyal Bilgiler Eğitimi Sosyal bilgilerde tarih eğitimi konularında çalışma yapmış olmak.
Doçent 1 1 Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü/İstatistik İstatistik bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. BayesyenModelleme ve İstatistiksel Ordinasyon Metodları konusunda çalışma yapmış olmak.
Doçent 1 1 Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü/Geometri Eğriler ve yüzeyler ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Doçent 1 1 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü/ Konstrüksiyon ve İmalat Süperalaşımların işlenebilirliği konusunda çalışma yapmış olmak.
Doçent 1 1 Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü/İktisat Teorisi İkiz açık laffer eğrisi ve cari açık konularında çalışma yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 3 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü/Din Bilimleri Çağdaş inançlarla ilgili çalışma yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü/Cebir ve Sayılar Teorisi Her genişlemesinde delta tümleyene sahip olan modeller üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 4 Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Cumhuriyet dönemi edebi ürünleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü/İktisat Gelişme ve Uluslararası İktisat İktisadi gelişme veya uluslararası iktisat konularında çalışma yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Anabilim Dalı İstihdam ve çalışma hayatı konularında çalışma yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/Sosyal Bilgiler Eğitimi Coğrafi bilgi sistemlerinin coğrafya eğitimine katkısı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 4 Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/Türkçe Eğitimi Türkçe dersi ve Türkçe öğretimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 4 Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Siyaset ve Sosyal Bilimler Kamu politikalarının toplumsal sorunlarla mücadelesi ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji/Klasik Arkeoloji Helenistik dönem kamu yapıları ile ilgili çalışma yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER