Akademik Personel | 26 Eylül 2020, Cumartesi

Sinop Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

11 Nisan 2019
Sinop Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

Sinop Üniversitesi birimlerine toplam 8 Öğretim Üyesi alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

UNVANIADEDİDERECEBİRİMİ:BÖLÜM/ANABİLİM DALIALANI:
Profesör11Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler/
Çevre Sağlığı
Toksikoloji alanında çalışmalar yapmış
olmak.
Profesör11Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri Eğitimi/ Fen Bilgisi EğitimiMoleküler analiz, spektroskopik analiz ve hesaplamalı kimya konularında çalışmış
olmak.
Doçent11Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri Eğitimi/
Fen Bilgisi Eğitimi
Momentum Uzayında Moleküler İntegraller
üzerine çalışmalar yapmış olmak
Doçent11Fen-Edebiyat FakültesiBiyoloji/BiyolojiBiyoloji bilim alanında Doçentlik Unvanına sahip olmak. Hidrobiyoloji veya genetik
alanında çalışma yapmış olmak.
Doçent11Fen-Edebiyat FakültesiKimya/KimyaMoleküler baskılanmış polimerler ve iki boyutlu HPLC konularında çalışmalar yapmış olmak.
Doktor Öğretim
Üyesi
13Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri Eğitimi/ Matematik EğitimiCebirsel kesirli ifadelerde işlem esnekliği ve matematik eğitiminde ispat konularında
çalışma yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi13Eğitim FakültesiGüzel Sanatlar Eğitimi/Müzik EğitimiViyolonsel eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Dizgeli öğretim konusunda çalışma yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi13Eğitim FakültesiGüzel Sanatlar Eğitimi/Müzik EğitimiKeman eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Müzik haritalama teknikleri üzerinde çalışma yapmış olmak.

 

İlanın detayları ise şu şekilde :

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:
(Öğretim Üyesi Alım İlanı)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.
1-Profesör kadrosuna başvuracak adayların; Yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterdikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 2 (iki) adet fotoğrafını ayrıca her bir dosya için ayrı ayrı olmak üzere; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak yayın listesi ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 6 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 6 adet CD ile Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
2-Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 2 (iki) adet fotoğrafını ayrıca her bir dosya için ayrı ayrı olmak üzere; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD ile Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
3-Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracak  Adayların; Başvurdukları anabilim dalını belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 2 (iki) adet fotoğrafını ayrıca her bir dosya için ayrı ayrı olmak üzere; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD ile ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; İlanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. NOT: %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
– Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Profesör ve Doçentler başvuramazlar.
– (Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)
– (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.)
– (Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)
– (Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)
– (Öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü  “öğretim üyesi sayısına” ulaşılıncaya kadar belirtilen atanma ölçütleri aranmayabilir.)

– Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığının http://www.sinop.edu.tr/ Personel_Daire_Baskanligi-10 web adresinden veya http://www.sinop.edu.tr/idaribirimler/personel_daire_baskanligi/formlar/OgrUyeAtanmaOlcutleri Yonergesi(11.02.2019).pdf olarak ulaşılabilir.
– Akademik Değerlendirme Formlarına http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-8 web adresinden ulaşılabilir.

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.