Akademik Personel | 01 Şubat 2021, Pazartesi

Siirt Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

27 Nisan 2018
Siirt Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları – programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilgili Birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmaktadır.

İlan ile ilgili tüm bilgiler Üniversitemiz http://www.siirt.edu.tr/ adresinde yer almaktadır.

Duyurulur.

 

Birim Bölüm Anabilim Dalı Unvan Derece Adet Açıklama
Müh. Mim. Fak. Mimarlık Mimarlık Profesör 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Elekt. Elekt. Müh. Elekt. Makineleri Dr. Öğr. Üyesi 5 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Kimya Mühendisliği Temel İşlem. ve Ter. Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Kristalizasyon, katalizör, aktif karbon üretimi ve karbon moleküler elek üretimi konusunda çalışmış olmak.
Kimya Mühendisliği Proses ve Reak. Tas. Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Bor ürünlerinin endüstriyel koşullarda pilot sistemde üretimi konusunda çalışmış olmak.
Şehir ve Bölge Plan. Şehir ve Bölge Plan. Dr. Öğr. Üyesi 5 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Turizm ve Otel. Yo Konaklama İşl. Konaklama İşl. Dr. Öğr. Üyesi 5 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Mimarlığı Dr. Öğr. Üyesi 5 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Reh. ve Psik. Danış. Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Rehber öğretmenlerinin göçmenlik çalışmaları konusunda çalışmış olmak.
Sosyal Bil. ve Türk. Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Kültür ve liderlik konusunda çalışmış olmak.
* Sosyal Bil. ve Türk. Eğitimi Türkçe Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Bilgilendirici metinlerde okuduğunu anlama konusunda çalışmaları olmak.
Fen Edeb. Fak. Coğrafya Beşeri ve İkt. Coğrafya Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Şehir coğrafyası alanında doktora yapmış olmak.
Kimya Anorganik Kimya Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Sodyum borhidrürün hidrolizi ile hidrojen üretiminde shiff bazı metal komplekslerinin katalizör olarak kullanımı konusunda çalışmış olmak.
İ.İ.B.F. Maliye Maliye Profesör 1 1 Sanayide yoğunlaşma nedenleri ile ilgili çalışmaları olmak.
İktisat İktisat Profesör 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olup, sosyal muhasebe matrisi konusunda çalışmış olmak.
Maliye Maliye Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Bulanık hedef maliyetleme konusunda doktora yapmış olmak.
İşletme İşletme Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Finansal matematik konusunda doktora yapmış olmak.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Türkiye’de seçmen davranışları konusunda doktora yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Kolay Hobiler