Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak
       

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi hemşire, sağlık teknikeri ve eczacı olmak üzere sözleşmeli personel alımı yapacak.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sözleşmeli personel alımı kadro detayları ve adaylarda aranan şartlar:

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

UNVAN KODUUNVANÖĞRENİM DURUMUADETARANAN NİTELİKLER
1HemşireYükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden
Mezun Olmak
1* 2018 KPSSP3 puan türünden 70 ve üzeri almak.
2HemşireOrta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak.1* En az 2 yıl Ameliyathanede Hemşire olarak çalışmış olmak ve belgelendirmek.
* İleri derece Laparoskopik Cerrahi ameliyatlarına hemşire olarak katılmış olmak ve belgelendirmek.
3HemşireOrta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak.1* İlk yardım eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
* Tricell PRP-CGF konusunda deneyimli olmak ve belgelendirmek.
* Bir yüksek öğrenim kurumu sağlık kuruluşunda en az
2 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.
4Sağlık Teknikeri (Anestezi)Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden
Mezun Olmak
1* En az 5 Yıl Ameliyathane anestezi biriminde çalışmış olmak ve belgelendirmek.
* İlk Yardım Eğitmeni Yetki Belgesi'ne sahip olmak ve belgelendirmek.
* Çocuk İleri Yaşam Desteği Kursu (ÇİLYAD) ve
Erişkin İleri Yaşam Desteği Kursu Katılım Belgesine sahip olmak ve belgelendirmek.
5Sağlık Teknikeri (Anestezi)Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak1* En az 5 Yıl Ameliyathane anestezi biriminde çalışmış olmak ve belgelendirmek.
* Pediatrik Kardiyovasküler cerrahi ameliyatlarında ve Derin Beyin Stimülasyonu ameliyatlarında Anestezi Teknikeri olarak deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.
* Çocuk İleri Yaşam Desteği Kursu (ÇİLYAD) ve Erişkin İleri Yaşam Desteği Kursu Katılım Belgesine
sahip olmak ve belgelendirmek.
6EczacıEczacılık Fakültesi Mezunu Olmak.1

 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi hemşire, sağlık teknikeri ve eczacı alımı ilanı ile ilgili detaylar:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 6 (Altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
7. Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atamaya engel durumu bulunmamak,
9. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları
yapılmayacaktır.)

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi hemşire, sağlık teknikeri ve eczacı alımı ilanı ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru belgeleri için üniversitenin web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

       

Kolay Hobiler