Akademik Personel | 22 Haziran 2021, Salı

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

21 Mart 2016
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 – Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 – Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 – Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 – İlan edilen Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 – Doçent kadrolarına profesörler başvuramazlar.

6 – Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7 – Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8 – Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (20/03/2016 – 04/04/2016) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

9 – Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları

Duyurulur.

BİRİM LİSTESİ
BİRİMİ BÖLÜM / ANABİLİM DALI UNVANI DERECE ADET ÖZEL ŞART
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Profesör 1 1
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Profesör 1 1
Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Profesör 1 1
Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Profesör 1 1
Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Profesör 1 1
Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Profesör 1 1
Fen Fakültesi Anorganik Kimya Profesör 1 1
Fen Fakültesi Atom ve Molekül Fiziği Profesör 1 1
Fen Fakültesi Atom ve Molekül Fiziği Profesör 1 1
Fen Fakültesi Atom ve Molekül Fiziği Profesör 1 1
Fen Fakültesi Cebir ve Sayılar Teorisi Profesör 1 1
Fen Fakültesi Nükleer Fizik Profesör 1 1
Fen Fakültesi Zooloji Profesör 1 1
İletişim Fakültesi Reklam Araştırmaları Profesör 1 1
Mühendislik Fakültesi Kimyasal Teknolojiler Profesör 1 1
Mühendislik Fakültesi Mineraloji-Petrografi Profesör 1 1
Veteriner Fakültesi Biyokimya Profesör 1 1
Ziraat Fakültesi Bitki Besleme Profesör 1 1
Ziraat Fakültesi Endüstri Bitkileri Profesör 1 1
Ziraat Fakültesi Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller Profesör 1 1
Beyşehir Ali Akkaant İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Doçent 1 1
Çumra MYO Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Doçent 1 1
Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Piyano ve Gitar ASD Doçent 1 1
Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Doçent 1 1
Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü Doçent 1 1
Fen Fakültesi Fizikokimya Doçent 1 1
Fen Fakültesi Organik Kimya Doçent 1 1
Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Doçent 1 1
İletişim Fakültesi Genel Gazetecilik Doçent 1 1
Mühendislik Fakültesi Elektrik Makinaları Doçent 1 1
Mühendislik Fakültesi Maden Yatakları-Jeokimya Doçent 1 1
Mühendislik Fakültesi Yapı Doçent 1 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Doçent 1 1
Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yönetim Bilimleri Doçent 1 1
Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yönetim Bilimleri Doçent 1 1
Teknoloji Fakültesi Otomotiv Doçent 1 1
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Doçent 1 1 İleri laparoskopik girişimlerde deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları (Nefroloji) Doçent 1 1 Klinik nefroloji ve Transplantasyon alanında deneyimli olmak.
       

Kolay Hobiler