Akademik İlanlarGündemManşet Haber

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 – Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 – Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 – Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 – İlan edilen Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 – Doçent kadrolarına profesörler başvuramazlar.

6 – Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7 – Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8 – Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (27/04/2016 – 11/05/2016) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

9 – Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI UNVANI DERECE ADET
Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Profesör 1 1
Edebiyat Fakültesi Fransız Kültürü ve Edebiyatı Profesör 1 1
Edebiyat Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Profesör 1 1
Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Sosyoloji Profesör 1 1
Edebiyat Fakültesi Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Profesör 1 1
Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Dili Profesör 1 1
Fen Fakültesi Botanik Profesör 1 1
Fen Fakültesi Cebir ve Sayılar Teorisi Profesör 1 1
Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji Profesör 1 1
İletişim Fakültesi Genel Gazetecilik Profesör 1 1
İletişim Fakültesi Kişilerarası İletişim Profesör 1 1
Mühendislik Fakültesi Fotogrametri Profesör 1 1
Mühendislik Fakültesi Fotogrametri Profesör 1 1
Mühendislik Fakültesi Genel Jeoloji Profesör 1 1
Mühendislik Fakültesi Maden İşletmesi Profesör 1 1
Mühendislik Fakültesi Termodinamik Profesör 1 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Profesör 1 1
Teknoloji Fakültesi Enerji Profesör 1 1
Tıp Fakültesi Acil Tıp Profesör 1 1
Ziraat Fakültesi Hayvan Yetiştirme Profesör 1 1
Edebiyat Fakültesi Rus Dil Bilimi Doçent 1 1
Fen Fakültesi Analitik Kimya Doçent 1 1
Fen Fakültesi Atom ve Molekül Fiziği Doçent 1 1
Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü Doçent 1 1
Fen Fakültesi Nükleer Fizik Doçent 1 1
Fen Fakültesi Organik Kimya Doçent 1 1
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Doçent 1 1
Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Doçent 1 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Doçent 1 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doçent 1 1
Mühendislik Fakültesi Çevre Teknolojisi Doçent 1 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Birey ve Toplum Sorunları Doçent 1 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Doçent 1 1
Spor Bilimleri Fakültesi Hareket ve Antrenman Bilimleri Doçent 1 1
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Doçent 1 1
Tıp Fakültesi Radyoloji Doçent 1 1
Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1
Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Doçent 1 1
Veteriner Fakültesi Patoloji Doçent 1 1
Ziraat Fakültesi Meyve Yetiştirme ve Islahı Doçent 1 1
Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Doçent 1 1

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu