Akademik Personel | 29 Ocak 2021, Cuma

Selçuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alımı Yapacak

2 Ağustos 2019
Selçuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alımı Yapacak
       

Selçuk Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapacak.

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu’na araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapılacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM /
ANANASANAT DALI
KADRODERECEADETÖZEL ŞARTMÜRACAAT ADRESİ
Fen FakültesiBiyoteknolojiBiyoteknolojiAraştırma Görevlisi51Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü lisans mezunu olmak. Biyoteknoloji alanında tezli
yüksek lisans yapıyor olmak.
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi
Selçuklu / KONYA
Fen FakültesiKimyaAnalitik KimyaAraştırma Görevlisi41Kimya bölümü lisans mezunu olmak. Alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi
Selçuklu / KONYA
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası TicaretUluslararası İşletmecilikAraştırma Görevlisi41İşletme bölümü lisans mezunu olmak. Uluslararası İlişkiler bölümünde İngilizce yüksek lisans yapıyor olmak. Yabancı dil sınavından en az 85 puan
almış olmak.
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu / KONYA
Kadınhanı Faik İçil Meslek YüksekokuluMülkiyet Koruma ve GüvenlikSivil Savunma ve İtfaiyecilikÖğretim Görevlisi51Tehlikeli Madde Taşımacılığı Güvenlik Danışmanlığı ve C sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlık belgesine sahip olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 3 yıl ders
vermiş olmak.
Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Tepebaşı Mh. Faik Ali İçil Cad. 42800 Kadınhanı/KONYA

 

Selçuk Üniversitesi 1 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi alımı ilanı ile ilgili detaylar şu şekilde;

 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi adaylarında aranan şartlar:
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
4) Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.
5) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak
4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
6) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili
dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
7) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

MUAFİYET
1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2) Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
Adaylar başvuru için http://sakit.selcuk.edu.tr adresine girip ön kayıtlarını gerçekleştirecek ve sistemden alacakları müracaat formuna aşağıda listelenen belgeleri ekledikten sonra müracaat süresi içerisinde ilanda belirtilen Birimlere şahsen teslim edecek veya posta yolu ile göndereceklerdir.

Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi adayları ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler.

Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi adaylarından istenen başvuru belgeleri:
1. Müracaat Formu,
2. Özgeçmiş,
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4. Mezuniyet Belgeleri ve Transkript. (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
5. Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)
6. Bir adet fotoğraf,
7. ALES Belgesi,
8. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
9. Müracaat edilecek kadronun özel şartında (varsa) istenilen diploma, sertifika ve deneyim belgeleri (Çalışılan kurumdan yapılan göreve dair alınacak belgeye SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir)
10. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilmiş muadili),

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilanda belirtilen birimlere ulaşmış olması gerekmektedir.

Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi adayları sistemden ön kayıtlarını yapmış olsalar dahi evrakları son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmadığı taktirde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Birimlerimiz adına birimlerin adresleri yerine Rektörlüğümüze gönderilen müracaat evrakları dikkate alınmayacaktır.

DUYURULUR.

       

Kolay Hobiler