Akademik Personel | 09 Şubat 2021, Salı

Selçuk Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

16 Mayıs 2017
Selçuk Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDİL veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

 1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
 2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
 3. Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
 4. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 5. Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.
 6. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
 7. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
 8. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.
 9. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.
 10. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (16/05/2017 – 31/05/2017) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 11. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

 

BİRİM LİSTESİ

BİRİMİ BÖLÜM/

ANABİLİM DALI

UNVANI DERECE ADET ÖZEL ŞART
Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Profesör 1 1 Beyşehir, Beşgöz ve Çavuşcu gölleri

Algleri üzerinde sistematik

ve ekolojik çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Adli Tıp Profesör 1 1 İntihar ve intiharın biyokimyasal

belirteçleri konusunda çalışmalar

yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Profesör 1 1 Radyosinovektomi Uygulamaları ile

ilgili çalışmaları olmak.

Nükleer onkoloji üzerine en az 4 ay

yurtdışı deneyimine sahip olmak

ve bunu belgelemek.

Teknoloji Fakültesi Otomotiv Doçent 1 1 Biyoyakıtların içten yanmalı motorlarda

kullanımı ve yanma analizi konusunda

çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Doçent 1 1 Oftalmoloji alanında uluslararası

sertifikaları olmak ve smile rekraktif cerrahi

konusunda deneyimli olmak.

Veteriner Fakültesi Veterinerlik Anatomisi Doçent 1 1 Bilgisayarlı tomografi ve 3 boyutlu

modelleme üzerine çalışmaları bulunmak.

Ziraat Fakültesi Hayvan Yetiştirme Doçent 1 1 Kanatlı konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Yrd. Doç. 2 1 Uluslararası İlişkilerde güç değişimi

konusunda Doktora tez çalışması

yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Yrd. Doç. 3 1 Biyomedikal, Elektrik-Elektronik veya

Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin

birinde Doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları

(Genel Dahiliye)

Yrd. Doç. 2 1 Hücre kültürü çalışmaları ve bu konuda yurtdışı deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Nöroloji Yrd. Doç. 1 1 Girişimsel nöroanjiografi yeterlilik

sertifikasına sahip olmak ve bu konuda deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Yrd. Doç. 1 1 Deneysel diyabet konusunda tecrübeli ve diyabet genetiği alanda çalışmalar yapmış olmak, lisans ve lisansüstü düzeyde ders vermiş olmak.
Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Yrd. Doç. 1 1 Hububat teknolojisi alanında çalışmaları olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Kolay Hobiler