Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

Selçuk Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

22 Mayıs 2018
Selçuk Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDİL veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

GENEL AÇIKLAMALAR

 1. Doçent kadrolarına müracaat eden adayların ” Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları” uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan Doçentlik Eser İnceleme ve Sözlü Sınavından başarılı olduğunu belgelendirmesi gerekmektedir.
 2. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
 3. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
 4. Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
 5. İlan edilen Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 6. Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.
 7. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
 8. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
 9. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.
 10. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.
 11. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (16/05/2018 – 31/05/2018) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 12. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

DUYURULUR.

BİRİM LİSTESİ

BİRİMİ ANABİLİM DALI K. Unvanı DERECE ADET ÖZEL ŞART
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Profesör 1 1 Almanya ve Avusturya konusunda Göç ve AB

Üzerine çalışmış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Profesör 1 1 Konya ili el sanatlarından ağaç, toprak, taş,

tekstil ve kitap süsleme sanatları alanında

çalışmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Profesör 1 1 Sporcu ve Sedanter Bireylerde Gliserol

Takviyesinin ANF (Atrial Natriüretik Faktör)

üzerine etkileri ile ilgili çalışma yapmak.

Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Sosyoloji Doçent 1 1 Sosyal sermaye alanında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Doçent 1 1 Heron üçgenleri, fark denklemleri ve fark

denklem sistemleri üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doçent 1 1 Total diz artroplastisi sonrası devam eden diz

ağrısına yönelik risk faktörleri ve tedavi

yöntemleri konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Radyoloji Doçent 1 1 Türk Radyoloji Derneği ve Türk Girişimsel

Radyoloji Derneği yeterlik belgelerine sahip

olmak. Safenven yetmezliğinin radyofrekans

ablasyon ile tedavisinde

rekanalizasyonu etkileyen faktörler ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Cihanbeyli M.Y.O. Otomotiv Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Dizel motorlarında alternatif yakıt kullanımı ve motorlarda kullanılan pistonlarda meydana gelen arızaların analizi ile ilgili çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Dr. Öğr. Üyesi 1 1
Edebiyat Fakültesi Fransız Kültürü ve Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Söylem ve kültür çözümlemeleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Sosyoloji Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Kent sosyolojisi ve taşra sosyolojisi alanında çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Osmanlı mali denetimi konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Biyokimya Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Kitosan mikrokapsüllerle ağır metal giderimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Fen Fakültesi Genel Biyoloji Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Bazı Bupleurum türlerinin uçucu yağ bileşimleri ve antibakteriyel aktivitelerinin araştırılması konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Fen Fakültesi Olasılık Teorisi ve Stokastik Süreçler Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Kesikli dağılım teorisi ve sansürlü örneklem konularında çalışmalar yapmış olmak.
Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını idare hukuku alanında yapmış, en az 10 yıl akademik personel olarak üniversitede çalışmış olmak, en az iki yıl lisansüstü dersler vermiş olmak.
İletişim Fakültesi Sinema Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Türk sinemasında temsil konusunda çalışmalar yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi Tefsir Dr. Öğr. Üyesi 4 1
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Donanımı Dr. Öğr. Üyesi 2 1 2B görüntüler ve 3B modeller ile dişlerden otomatik cinsiyet tespiti üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Mekanik (İnşaat Müh.) Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Sabit dikdörtgen kesitli kirişlerin farklı mesnet koşullarında kesme kapasitesinin araştırılması alanında doktora ve çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Ulaştırma Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Kuyruk Teorisi ve Sinyalize Kavşaklarda Taşıt Gecikmeleri alanında doktora ve çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Erken çocukluk döneminde orff schulwerk pedagojisi ve çocukta yaratıcılık gelişimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Riskli gebelerde özetkililiğin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Esasları Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Üniversite öğrencilerinde obeziteyi bulmaya yönelik randomize kontrollü çalışma yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Ergenlerde madde bağımlılığı sorununun çözümüne yönelik kanıt düzeyinde çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Politika haritalama yönetimi ile politika analizi konusunda çalışmaları olmak.
Sarayönü M.Y.O. Bilgisayar Programcılığı Dr. Öğr. Üyesi 2 1 İşletmelerde motivasyonun bilgisayar tabanlı analizi konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Biyoelektronik Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Lisans ve doktora eğitimini Biyomedikal Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Anesteziyoloji veReanimasyon Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Radyoterapi uygulanan pediatrik hastalarda anestezi yönetimi ve temporomandibular eklem çıkığının tedavisinde yeni teknikler tanımlamış olmak.
Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Toraks drenaj sistemlerine bağlı basınç değişimlerinin kardiyak fonksiyonlar üzerine etkisi konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Testis elektron mikroskopisi konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Kardiyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Asimetrik dimetil arjinin konusu ile ilgili çalışmaları olmak. Radial koroner girişimler konusunda tecrübeli ve ilgili kursları almış olmak.
Tıp Fakültesi Radyoloji Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Türk Radyoloji Derneği ve Türk Girişimsel Radyoloji Derneğin’den alınan yeterlik belgesine sahip olmak. Nöroradyoloji alanında yeterlik diplomasına sahip olmak. Shear Wave Elastografi (SWE) görüntüleme ve Superb Mikro-vascular Görüntüleme (SMI) gibi yeni ultrasonografi teknikleriyle ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Radyoloji Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Türk Radyoloji Derneğin’den alınan yeterlik belgesine sahip olmak. Acil radyoloji konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

 

       

Kolay Hobiler