Akademik Personel | 24 Mart 2019, Pazar

Selçuk Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

25 Mart 2018
Selçuk Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 – Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 – Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 – Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 – İlan edilen Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 – Doçent kadrosuna profesörler başvuramazlar.

6 – Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7 – Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8 – Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

9 – Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

10 – Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (24/03/2018 – 09/04/2018) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

11 – Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

BİRİM LİSTESİ

Birimi Anabilim Dalı K. Unvanı Derece Adet Özel Şart-
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Profesör 1 1
Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi Profesör 1 1 Metin Dil Bilim bağlamında çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Genel Fizik Profesör 1 1 Saf akışkan ve akışkan karışımlarının

termodinamik özellikleri konularında çalışmalar

yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Profesör 1 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimleri Profesör 1 1 Kamu hizmeti ve kamu bürokrasisi konusunda

çalışma yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi Jeodezi Profesör 1 1 Jeodezik GPS ölçü ve hesap standartları

konusunda doktora ve çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Profesör 1 1 Kemoterapi alan çocukların yaşadıkları

semptomlar ve yaşam kalitesi konularında

çalışmaları olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Laboratuar Teknikleri Profesör 1 1 Hormonal uygulamalar ile embriyonik ölümlerin

önlenmesi ve ikizliğin immunofizyolojisi

konularında çalışmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Profesör 1 1 Oksidatif stres ve egzersiz konularında çalışmaları

olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yönetim Bilimleri Profesör 1 1 Sporda hizmet kalitesi, liderlik ve çatışma

yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yönetim Bilimleri Profesör 1 1 Sporda şiddet ve saldırganlık, spor sosyolojisi

konularında çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi Sporda Psikososyal Alanlar Profesör 1 1 Sporda kaygı, öfke, dikkat, depresyon,

yaşam doyumu alanlarında çalışmaları olmak ve

eğitsel oyunlar alanında kitap ve çalışmaları olmak.

Veteriner Fakültesi Veterinerlik Patolojisi Profesör 1 1 Genital Sistem Patolojisi ve abortuslar üzerine

çalışmaları olmak.

Ziraat Fakültesi Sebze Yetiştirme ve Islahı Profesör 1 1 Kabaklarda Dihaploidizasyon ve invitro

rejenerasyon konuları üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi Türk Dünyası ve Ortaçağ Kültürleri Arkeolojisi Doçent 1 1 Osmanlı Mimarisi üzerine çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü Biyokimya ABD Doçent 1 1 Biyokimya alanında sitokrom P450 ve antioksidan enzimlerin protein ve gen ekspresyonları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Fakültesi Katıhal Fiziği Doçent 1 1 Manyetizmanın Green Fonksiyon Teorisi üzerine çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Doçent 1 1 Sınıraşan sular konusunda çalışıyor olmak.
İslami İlimler Fakültesi Hadis Doçent 1 1 Hadislerde mübhem ve mübhemiyat konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Yazılımı Doçent 1 1 Yapay sinir ağları, destek vektör makineleri, yapay arı kolonisi ve yerçekimsel arama algoritması konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Jeoloji Doçent 1 1 AHP ve CBS tabanlı sulama suyu kalitesi ve arazi uygunluk analizi ile yeraltısuyu jeokimyası ve termal sular konularında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doçent 1 1 Düşük doğum ağırlıklı bebekler ve emzirme özyeterlilik konularında çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Spor Sağlık Bilimleri Doçent 1 1 Sıcak stresinin egzersizin neden olduğu kas hasarına etkisi konusunda çalışmaları olmak.
Teknik Bilimler MYO Kimya Teknolojisi Doçent 1 1 Yenilebilir rafine ve soğuk pres yağlar üzerine çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji) Doçent 1 1 Geriatrik kanser hastalarında deneyimi ve çalışması olmak. ESMO Board sertifikası olmak.
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 1 Kırık iyileşmesi üzerine pentoksifilinin etkisi hakkında hayvan deneyi çalışması yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Üroloji Doçent 1 1 Prematür ejakülasyon üzerine tramadol ile ilişkili çalışması olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER