Akademik Personel | 22 Şubat 2019, Cuma

Selçuk Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

11 Mart 2018
Selçuk Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDİL veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

GENEL AÇIKLAMALAR

 1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
 2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
 3. Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
 4. İlan edilen Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 5. Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.
 6. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
 7. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
 8. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.
 9. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.
 10. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (09/03/2018 – 26/03/2018) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 11. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

 

BİRİM LİSTESİ
Birimi Anabilim Dalı K. Unvanı Derece Adet Özel Şart
İslami İlimler Fakültesi Hadis Profesör 1 1 Bursevi ve İbn Arabi’nin Hadis tasavvurları üzerine

çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Doçent 1 1 Spor ve Medya konusunda çalışmaları olmak.
İslami İlimler Fakültesi Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Doçent 1 1 Batıda yapılan İslam Kelamı araştırmalarında rasyonalist

bakış ve Matüridi kelamı üzerine çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Doçent 1 1 Elektromanyetik alan ölçümleri ve yere nüfuz eden radar

konularında çalışmalar yapmış olmak.

Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Doçent 1 1 Örgüt kültürü, hizmet kalitesi konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Doçent 1 1 Plazma suPAR düzeyleri ile Behçet hastalığının aktivitesi

arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları (Gastroenteroloji) Doçent 1 1 Karaciğer nakli uzmanlık programı sertifikasına sahip olmak. Hepatorenal sendromdaanemi ve renal fonksiyonlar arasındaki ilişkiler üzerine çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Cebir ve Sayılar Teorisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Graf teori ve kimyasal uygulamaları üzerine çalışmalar

yapmış olmak.

Fen Fakültesi Topoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Kısmi metrik ve metrik uzaylarda tek değerli ve küme

değerli sabit nokta teori üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Televizyon dizileri konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Metaanaliz ve yaşlılık konusunda kanıta dayalı çalışmaları

olmak.

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları (Nefroloji) Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Hemodiyaliz hastalarında periferik nöropati, uyku kalitesi ve depresyonu iyileştirmede gabapentin ve pregabalinin karşılaştırılması

konusunda çalışması olmak

Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tarım Makinaları imalatında üretim planlaması konusunda çalışmaları olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER