Akademik Personel | 27 Ocak 2021, Çarşamba

Selçuk Üniversitesi 7 Araştırma Görevlisi Alımı Yapacak

10 Haziran 2019
Selçuk Üniversitesi 7 Araştırma Görevlisi Alımı Yapacak
       

Selçuk Üniversitesi çeşitli alanlarda 7 araştırma görevlisi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

SIRA NOBİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM/ ANANASANAT DALIKADRODERECEADETÖZEL ŞARTMÜRACAAT ADRESİTELEFON
190601Beyşehir Ali Akkanat İşletme FakültesiİşletmeÜretim Yönetimi ve PazarlamaAraştırma Görevlisi51İşletme Bölümü mezunu olmak. İlgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü, No:99C, Bademli Mah. Bademli Cad. Beyşehir/KONYA(332) 5120515
190602Beyşehir Ali Akkanat İşletme FakültesiYönetim Bilişim SistemleriBilişim SistemleriAraştırma Görevlisi41Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapıyor olmak.Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü, No:99C, Bademli Mah. Bademli Cad. Beyşehir/KONYA(332) 5120515
190603Eczacılık FakültesiEczacılık Meslek BilimleriFarmasötik KimyaAraştırma Görevlisi41Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu /
KONYA
(332) 2233923
190604Eczacılık FakültesiTemel
Eczacılık Bilimleri
Analitik KimyaAraştırma Görevlisi51Eczacılık Fakültesi mezunu veya Fen Fakültesi Kimya bölümü mezunu olmak. Alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA(332) 2233923
190605Fen FakültesiKimyaAnalitik KimyaAraştırma Görevlisi41Kimya Bölümü mezunu olmak. İlgili anabilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA(332) 2412484
190606İslami İlimler FakültesiTemel İslam BilimleriTefsirAraştırma Görevlisi41İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olmak. Tefsir alanında
tezli yüksek lisans
Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Alaeddin Keykubat
Kampüsü Selçuklu /
(332) 2411315
190607Teknoloji FakültesiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiMalzemeAraştırma Görevlisi41Makina Mühendisliği bölümü mezunu olmak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA(332) 2411102

 

İlanın detayları şu şekilde;

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
4) Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.
5) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
6) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak
4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
7) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
8) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

MUAFİYET
1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2) Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
Adaylar başvuru için http://sakit.selcuk.edu.tr adresine girip ön kayıtlarını gerçekleştirecek ve sistemden alacakları müracaat formuna aşağıda listelenen belgeleri ekledikten sonra müracaat süresi içerisinde ilanda belirtilen Birimlere şahsen teslim edecek veya posta yolu ile göndereceklerdir.

Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızcabir tanesine müracaat edebilirler.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Müracaat Formu,
2. Özgeçmiş,
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4. Mezuniyet Belgeleri ve Transkript. (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
5. Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)
6. Bir adet fotoğraf,
7. ALES Belgesi,
8. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
9. Müracaat edilecek kadronun özel şartında (varsa) istenilen diploma, sertifika ve deneyim belgeleri (Çalışılan kurumdan yapılan göreve dair alınacak belgeye SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir)
10. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilmiş muadili),
Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilanda belirtilen birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Adaylar sistemden ön kayıtlarını yapmış olsalar dahi evrakları son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmadığı taktirde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Birimlerimiz adına birimlerin adresleri yerine Rektörlüğümüze gönderilen müracaat evrakları dikkate alınmayacaktır.

DUYURULUR!

       

Kolay Hobiler