Akademik Personel | 17 Ekim 2019, Perşembe

Selçuk Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

20 Aralık 2018
Selçuk Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir).

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Doçent kadrolarına müracaat eden adayların “Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları” uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında “Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları” uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak ya da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.

Yukarıdaki şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doktora, uzmanlık, sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

GENEL AÇIKLAMALAR

  1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
  2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
  3. Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
  4. Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.
  5. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
  6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
  7. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.
  8. Yapılacak arşiv araştırması resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.
  9. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (20/12/2018 – 04/01/2019) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
  10. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

BİRİM LİSTESİ
BİRİMİ ANABİLİM DALI K. UNVANI DERECE ADET ÖZEL ŞART
Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Profesör 1 1 Dinamik matematik yazılımları ve matematik eğitiminde alternatif ölçme ve değerlendirme konularında çalışmalar yapmış olmak
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Profesör 1 1 Endüstri ve örgüt psikolojisi, kariyer danışmanlığı ve çalışma yaşamı kalitesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak
Fen Fakültesi Biyokimya (Biyokimya Böl.) Profesör 1 1 Doçentliğini biyokimya alanında almış olmak ve lipaz enzimi üzerine çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Profesör 1 1
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Profesör 1 1 Yunan seramik sanatında görülen bazı kap tiplerinin tasarım analizi konusunda çalışmaları olmak.
Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Profesör 1 1 Genel Cerrahi uzmanı olmak ve yara iyileşmesi konularında çalışmaları olmak.
Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Profesör 1 1 Doçentliğini Veteriner Mikrobiyoloji bilim alanından almış olmak, C.pseudotuberculosis’in Allerjik Deri Testi ile teşhisi üzerinde çalışma yapmış olmak.
Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Profesör 1 1 Türk İş Hukukunda işçinin dinlenme hakkı ve iş güvencesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
îslami İlimler Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Profesör 1 1 Hadislerde Müphem ve Müphemat üzerine çalışmaları bulunmak
Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Profesör 1 1 Bitki hastalıkları, organik tarım, solarizasyon ve entegre mücadele ile ilgili çalışmaları olmak
Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi Profesör 1 1 Okul güvenliği teorileri konusunda çalışmalar yapmış olmak
Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Doçent 1 1 Bahçe ürünlerinin muhafazası, paketlenmesi ve hasat sonrası fizyolojisi floresans ışıma teknikleri ile ilgili çalışmaları olmak
Edebiyat Fakültesi Urdu Dili ve Edebiyatı Doçent 1 1 Urdu naatı konusunda çalışma yapmış olmak.
Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim Tercümanlık (Rusça) Doçent 1 1
İslami İlimler Fakültesi Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Anabilim Dalı Doçent 1 1 İmam Rabbaninin Kelam tasavvuru üzerine çalışmaları bulunmak
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Bilgisayar Mühendisliği mezunu olmak. İlgili alanda doktora yapmış olmak
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Dr. Öğr. Üyesi 1 1 İşletme mezunu olmak. Muhasebe alanında doktora yapmış olmak.
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Yüksek lisans ve doktorasını Turizm alanında yapmış olmak.
Bozkır Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Osmanlı Türkçesi şiirlerinin Türk Dili açısından incelenmesi üzerine çalışma yapmış olmak
Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Kimya Lisans mezunu olmak. Nano parçacıkların hazırlanması ve karakterizasyonu alanında çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Değerler ve Siyaset Felsefesi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Fransız ve Alman aydınlanma filozoflarının ahlak ve siyaset kuramları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Öğretmenlerin bilgi iletişim teknolojilerini öğretim uygulamalarında entegrasyonunu etkileyen değişkenler üzerine doktora yapmış olmak
Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı Mezunu olmak. Doktora yapmış olmak ve öğrencilerin geometrik düşünme alışkanlıklarının geliştirilmesine yönelik çalışması olmak.
Eğitim Fakültesi Öğretim Teknolojileri Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Sanal dünyaların çocuklar için programlama öğretiminde kullanımı konusunda doktora yapmış olmak
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Sabır eğitiminin öz anlayış ve kişilik özellikleri açısından incelenmesi konusunda doktora yapmış olmak
Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Ana dil edinimi, yabancı dil öğretimi, iletişimsel amaç ve eşdizim konularında çalışmalar yapmış olmak
Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Serviks kanseri yönünden riskli kadınların serviks kanseri taramasına katılımını artırmaya yönelik çalışmaları olmak
Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Şirketler Hukuku, Sigorta Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku ve Anonim Şirketlerde ortaklık payları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Kıraatlerin Kur’an’ın anlaşılmasındaki rolü üzerine çalışmaları bulunmak
Sarayönü Meslek Yüksekokulu Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Biyoloji Bölümü mezunu olmak. Biyolojik mücadele etmenleri üzerine çalışmalar yapmış olmak
Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Havacılık Yönetimi alanında lisansüstü eğitim yapmış olmak

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız