Akademik Personel | 23 Haziran 2021, Çarşamba

Selçuk Üniversitesi 14 Akademisyen Alımı Yapacak

10 Haziran 2019
Selçuk Üniversitesi 14 Akademisyen Alımı Yapacak
       

Selçuk Üniversitesi çeşitli alanlarda 14 akademisyen alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİM LİSTESİ      
BirimiBölümüAnabilim/
Anasanat Dalı
UnvanıDereceAdetÖzel Şart
Fen FakültesiBiyoteknolojiBiyoteknolojiDoçent11Organik bileşiklerin optik özellikleri ve iyon optik
sistemleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİşletmeÜretim Yönetimi ve PazarlamaDoktor
Öğretim Üyesi
11İşletme anabilim dalında doktora yapmış olmak.
İşletmelerin üretim ve pazarlama yetenekleri konusunda çalışması olmak.
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkilerSiyasi TarihProfesör11Siber güvenlik, siber politika ve çatışma yönetimi
konusunda çalışmaları olmak.
İletişim FakültesiGazetecilikBasın Yayın TekniğiDoktor Öğretim
Üyesi
11Yerel basın alanında doktora çalışması yapmış olmak.
Spor Bilimleri FakültesiBeden Eğitimi ve SporBeden Eğitimi ve Spor EğitimiDoçent11İşbirliğine dayalı öğrenim destekli çoklu zeka kuramı
uygulamalarının beden eğitimi derslerinde başarıya etkisi alanında çalışma yapmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKulak, Burun ve BoğazDoçent11Yutma bozuklukları konusunda deneyimi ve çalışmaları
olmak. Üst özefagus sfinkterinin değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriPatolojiDoçent11Moleküler patoloji alanında yurt dışı deneyimi olmak.
Tiroid sitopatoloji konusunda morfometrik analiz çalışması olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDoktor Öğretim Üyesi11Avrupa Ürolojisi Yeterlilik Sertifikası (Fellow of Europan Board of Urology, FEBU) ‘na sahip olmak. Üriner sistem tümörleri alanında hücre kültürü ile
ilgili çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Doçent11Çocuk Nörolojisi uzmanı olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriDeri ve Zührevi HastalıklarDoktor
Öğretim Üyesi
11Uzmanlık sonrası en az 2 yıl Üniversite Hastanesinde
deneyimi olmak. Akne tedavisinin saç döngüsü üzerine etkisi ile ilgili çalışması olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriHalk SağlığıDoçent11Acil ve Afet Durumlarında Minimum Başlangıç Hizmet Sunum Paketi Eğitici
Eğitimi (MISP) almış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiDoçent11Çocuk radyolojisi yandal uzmanı olmak. Çocuklarda
ultrason elastografi konusunda deneyimli olmak.
Veteriner FakültesiKlinik Öncesi
Bilimleri
ParazitolojiDoçent11Deneysel enfekte koyunlarda kistik hidatidoz üzerine
çalışma yapmış olmak.
Ziraat FakültesiTarla BitkileriÇayır Mera Yem
Bitkileri
Doçent11Çok yıllık çim bitkileri üzerine çalışmaları olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve
biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir).
2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli
eklenecektir)

Doçent kadrolarına müracaat eden adayların “Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları” uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.
2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında “Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları” uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak ya da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.

Yukarıdaki şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, yayın
listesi, doktora, uzmanlık, sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

GENEL AÇIKLAMALAR
1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
3. Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
4. Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.
5. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
7. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.
8. Yapılacak arşiv araştırması resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.
9. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (10/06/2019-25/06/2019) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
10. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

DUYURULUR.

       

Kolay Hobiler