Akademik Personel | 27 Eylül 2020, Pazar

Selçuk Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

30 Nisan 2019
Selçuk Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

Selçuk Üniversitesi birimlerine toplam 3 Öğretim Üyesi  alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

BİRİM LİSTESİ      
BirimiBölümüAnabilim/ Anasanat DalıUnvanıDereceAdetÖzel Şart
Beyşehir Ali Akkanat
İşletme Fakültesi
İşletmeÜretim Yönetimi
ve Pazarlama
Profesör11Doçentliğini Sosyal Politika alanında almış
olmak.
Çumra Meslek YüksekokuluPark ve Bahçe BitkileriPeyzaj ve Süs BitkileriProfesör11Doçentliğini toprak bilimi ve bitki besleme alanında almış olmak. Toprak bilimi, bitki besleme ve Toprak mikrobiyolojisi
alanlarında çalışması bulunmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
OdyolojiOdyolojiDr. Öğretim Üyesi21Odyoloji alanında doktora yapmış olmak
Beyşehir Ali Akkanat İşletme FakültesiYönetim Bilişim SistemleriBilişim YönetimiDr. Öğretim Üyesi11Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olmak ve
alanında doktora yapmış olmak. E-devlet konusunda çalışmaları olmak.
Beyşehir Ali Akkanat
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
RekreasyonRekreasyonDr. Öğretim Üyesi11Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında yapmış olmak.
Edebiyat FakültesiPsikolojiGelişim PsikolojisiDr. Öğretim Üyesi21Alanında doktora yapmış olmak.
Teknoloji FakültesiMekatronikMekanikDr. Öğretim Üyesi21Doktorasını Mekatronik veya Makina Mühendisliği anabilim dalında yapmış olmak. Mekanik sistemlerin dinamik analizleri konularında çalışmaları bulunmak.
Teknoloji FakültesiMekatronikYazılımDr. Öğretim Üyesi11Doktorasını Mekatronik veya Bilgisayar Mühendisliği anabilim dalında yapmış olmak.Yapay zeka yöntemleriyle karar destek konularında çalışmaları bulunmak.
Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiTürkçe EğitimiDr. Öğretim Üyesi1119. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı şairleri ve divanı ile igili doktora yapmış olmak. Türk Kültüründe Kadın konusunda çalışma yapmış olmak.
Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiTürkçe EğitimiDr. Öğretim Üyesi11Türkçe'nin tarihi Harezm dönemine dair söz yapımı üzerine çalışma yapmış olmak.
Kadınhanı Faik İçil Meslek YüksekokuluElektrik ve EnerjiNükleer Teknoloji ve RadyasyonDr. Öğretim Üyesi21Fizik bölümü lisans mezunu olmak. Yükseköğretim kurumlarında ders vermiş olmak. Femtosaniye laser lineer uçuş zamanlı kütle spektroskopi yöntemi ile doku tanıları ve tedavileri üzerine çalışmaları bulunmak.
Sanat ve Tasarım
Fakültesi
Tekstil Tasarımı
ve Üretimi
Tekstil TasarımıDr. Öğretim Üyesi11Moda Bilinci ve Estetik alanlarında özgün
çalışmaları olmak.
Fen FakültesiBiyokimyaBiyokimyaDr. Öğretim Üyesi11Sıvı-sıvı arayüzeylerde hidrojen üretimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

İlanın detayları ise şu şekilde :

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.
2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir).
2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi başvurularında “Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları” uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak ya da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.
Yukarıdaki şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doktora, uzmanlık, sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

GENEL AÇIKLAMALAR
1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
3. Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
4. Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.
5. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
7. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.
8. Yapılacak arşiv araştırması resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.
9. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (30/04/2019-15/05/2019) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
10. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.
Duyurulur.

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.