Akademik Personel | 07 Ocak 2021, Perşembe

Sanayide Çalışanlara Özel Doktora Programı Geliyor

Sanayide Çalışanlara Özel Doktora Programı Geliyor
       

Hükümet harekete geçti; sanayide çalışanlara özel, yüksek lisans ve doktora programları açılacak. OSB’lerdeki meslek yüksek okulları ve liseleri artırılacak.

SANAYİDE ‘nitelikli’ eleman açığına son. Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan Türkiye Sanayi Strateji belgesinde, nitelikli çalışan ihtiyacını karşılamak için bir dizi düzenleme de yer aldı. Bu düzenlemeler şu şekilde:

– Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB) içerisine meslek yüksek okulları kurulması teşvik edilecek. Meslek liselerinin yaygınlaştırılması sağlanacak.

– Meslek yüksek okulu ve mühendislik eğitimi veren bütün fakültelerdeki öğretim elemanlarına sanayide sektör ile ortak çalışma zorunluluğu getirilecek.

– Temel bilimler ve mühendislik fakülteleri müfredatına Ar-Ge, yenilikçilik sistemi, fikri mülkiyet dersleri konulacak.

BİR DÖNEM İŞYERİ EĞİTİMİ

– Mühendislik fakültelerinde en az 1 dönem işyeri eğitim zorunlu hale getirilecek. Bu şekilde teori ve pratiğin birlikte verilmesi sağlanacak.

– Üniversite mezunları öncelikli olmak üzere, bilişim sektörü gibi ihtiyaç duyulan sektörlerde uluslararası sertifika programları ve kurslar düzenlenecek.

– İş ve eğitim dünyası için gerekli olan ulusal meslek standartları ve yeterlilik sağlanacak.

Eğitimler verilecek

– Üniversitelerin belli bir dalda ihtisaslaşması sağlanacak. İş gücü piyasasında ortaya çıkan ve temininde güçlük çekilen mesleklere ilişkin eğitim kursları düzenlenecek.

– Uygulanan sanayi politikalarının toplumsal etkileri incelenecek. Böylece işgücünün sanayiye yönelmesini sağlayacak önlemler alınacak.

– Çalışanlara yönelik yüksek lisans ve doktora programları açılacak.

Kaynak: Akşam Gazetesi

 

       

Kolay Hobiler