Akademik Personel | 08 Nisan 2020, Çarşamba

Samsun Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alacak

23 Ekim 2019
Samsun Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alacak
       

Samsun Üniversitesi 22 Ekim 2019 tarihli 30926 sayılı resmi gazetede yayımladığı ilanda uygulamalı birimlerde çalışacak 4 öğretim görevlisi ve çeşitli bölümlerde görev alacak 6 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

İlana ait özel şartlarda;

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların atamaları 2547 sayılı Kanunun Ek 38.madde uyarınca
50.maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılacak.

Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ise en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olması veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olması şartı aranıyor.

Araştırma Görevlisi başvuruları için istenen belgeler;

1- Dilekçe.
2- Başvuru formu.
3- Özgeçmiş.
4- Nüfus cüzdanı örneği. (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul
edilecektir.)
5- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve ilanda belirtilen kadro özel
şartlarına bağlı olarak gerekli ise yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi.
(Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile
başvuru yapılabilecektir. e- Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi
Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır. (Atanmaya hak kazanılması
halinde öğrenime ilişkin diploma/mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz
edilecektir.) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunları da diplomalarının Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgeleri mutlaka ibraz edeceklerdir.
6- Lisans transkript belgesi. (Mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak
imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.)
7- Lisansüstü (ilana göre yüksek lisans ve/veya doktora ) Öğrenci Belgesi (e-Devletten
alınan karekodlu başvuru tarihi itibariyle alınmış öğrenci belgeleri başvuru aşamasında kabul
edilecektir. e-devlet harici öğrenci belgelerinin ya aslı ya da Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak
imzalı/mühürlü olması gerekir.)
8- İki adet fotoğraf (4,5×6 cm ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)
9- ALES sonuç belgesi. (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti)
10 -Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya
eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi.
11- Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Askerlik
şubelerinden alınmış veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge ile başvuru
yapabileceklerdir.)

Öğretim Görevlisi başvuruları için istenen belgeler;

1- Dilekçe.
2- Başvuru formu.
3- Özgeçmiş.
4- Nüfus cüzdanı örneği. (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul
edilecektir.)
5- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve ilanda belirtilen kadro ile özel
şartlara bağlı olarak gerekli ise lisansüstü öğrenim (yüksek lisans/ doktora) diploması veya geçici
mezuniyet belgesi.
(Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile
başvuru yapılabilecektir. e- Devlet harici öğrenci belgelerinin ya aslı ya da Resmi Kurumlarca
onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olması gerekir. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının
diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgesini
başvuruda ibraz etmesi gerekmektedir.
6- Lisans transkript belgesi. (Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir
sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilir.)
7- İki adet fotoğraf (4,5×6 cm ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)
8- ALES sonuç belgesi. (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti)
9- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya
eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi (Meslek Yüksekokulu kadrolarında
zorunlu değildir.)
10- Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)
11- Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Askerlik
şubelerinden alınmış veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge ile başvuru
yapabileceklerdir.

Samsun Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi İlanı Kadroları;

*Tüm sütunları görmek için yana kaydırınız.

İlan
No
BirimBölüm/ABD/
Program
Kadro
Unvanı
Kadro
Derece
Açıklama
2019
5/1
RektörlükBilgi İşlem BirimiÖğretim Görevlisi (Uygulamalı)6Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik- Haberleşme Mühendisliği lisans mezunu olup, bu bölümlerin birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Ayrıca ağ altyapısı cihazlarının (Güvenlik duvarı, backbone, programlanabilir network switch vb.) kurulumu ve yönetimi, Windows ve Linux tabanlı (fiziksel veya sanallaştırılmış) sunucular ile ağ bağlantılı depolama (SAN ve NAS) cihazlarının kurulumu ve yönetimi alanlarında en az 2 (iki) yıl belgelendirilebilir iş tecrübesine
sahip olmak.
2019
5/2
RektörlükEğitim KoordinatörüÖğretim Görevlisi (Uygulamalı)3Temel Eğitim veya Eğitim Bilimleri alanında doktora yapmış olup, farklılaştırılmış öğretim
konusunda
çalışmaları olmak.
2019
5/3
RektörlükKütüphane ve Dokümantasyon BirimiÖğretim Görevlisi (Uygulamalı)1Bilgi ve Belge Yönetimi lisans mezunu olup, aynı alanda doktora yapıyor olmak ve kütüphane otomasyon programları ile veri tabanları konusunda deneyimli
olmak.
2019
5/4
RektörlükKurumsal İletişim BirimiÖğretim Görevlisi (Uygulamalı)6İletişim ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım veya Gazetecilik lisans mezunu olup, tezli yüksek
lisans yapmış olmak.
2019
5/5
Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi
Bina BilgisiAraştırma Görevlisi6Mimarlık lisans mezunu olup Mimari Tasarım alanında doktora yapıyor
olmak.
2019
5/6
İktisadi, İdari ve Sosyal
Bilimler
Uluslararası Ticaret ve
İşletmecilik
Araştırma Görevlisi6Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Anabilim Dalında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.
2019
5/7
İktisadi, İdari
ve Sosyal Bilimler
Sağlık YönetimiAraştırma Görevlisi6Sağlık Yönetimi alanında doktora yapıyor olmak.
2019
5/8
Mühendislik FakültesiYazılım MühendisliğiAraştırma Görevlisi6Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği lisans mezunu olup, Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği alanında yüksek lisans
yapıyor olmak.
2019
5/9
Mühendislik FakültesiMekanik Anabilim DalıAraştırma Görevlisi7Makine Mühendisliği lisans mezunu
olup, Mekanik alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
2019
5/10
Mimarlık ve
Tasarım Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre TasarımıAraştırma Görevlisi7İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans
mezunu olup, İç Mimarlık alanında yüksek lisans yapıyor olmak.