Akademik Personel | 01 Kasım 2020, Pazar

Samsun Üniversitesi Çok Sayıda Personel Alımı Yapacak

27 Ağustos 2019
Samsun Üniversitesi Çok Sayıda Personel Alımı Yapacak
       

Samsun Üniversitesi Çok Sayıda Personel Alımı Yapacak.

Samsun Üniversitesi çeşitli birimlerde görevlendirmek üzere lise mezunu, lisans mezunu ve ön lisans mezunu olarak çok sayıda sözleşmeli personel memur alımı yapacak.

 

Samsun Üniversitesi kamu personeli memur alımı ilanı ile ilgili detaylar şu şekilde;

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

UNVANIADETÖĞRENİM
DURUMU
ARANAN NİTELİKLER
Büro Personeli1Lisansİşletme bölümü mezunu olup, İSO 9001 2000 kuruluş içi kalite tetikçisi sertifikasına sahip olmak ve finans alanında en az 3 (üç) yıl belgelendirilebilir deneyimi olmak.
Büro
Personeli
1LisansHarita Mühendisliği mezunu olup, Netcad C Programlama bilgisine
sahip olmak.
Büro Personeli1LisansGıda Mühendisliği Bölümü mezunu olup, BRC-VER7 Gıda Güvenliği Global Standardı, İSO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, İSO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi ve FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistem Sertifikasyonu sertifikalarına sahip olmak.
Büro Personeli1LisansLisans mezunu olup, İş Güvenliği C sınıfı Uzmanı, Kosgeb İSO 9001-2008 İç denetçi ve İSO 22 000 İç denetçi eğitimleri ile temel
hijyen eğitimleri sahibi olmak.
Büro Personeli1LisansHukuk Fakültesi mezunu olup, avukatlık stajını tamamlamış olmak.
Büro Personeli1LisansBilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans
programlarının birinden mezun olmak.
Büro Personeli1Ön LisansBüro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olup üst yönetici sekreterliği/asistanlığı
alanında en az iki yıl belgelendirilebilir deneyimi olmak.
Büro Personeli1LisansBeslenme ve Diyetisyenlik bölümü mezunu olup B1 düzeyinde yabancı dil (İngilizce) belgesine sahip olmak, Elektronik belge yönetimi sistemleri kullanım tecrübesine sahip olmak.
Büro Personeli1ÖnlisansÖnlisans mezunu olup, Ev Kreş Yuva Bebek Bakıcı ve Eğiticiliği ile 4-6 Yaş Grubu Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri sertifikalarına sahip olmak
(Üniversite kreşinde yardımcı personel olarak istihdam edilecektir)
Büro
Personeli
1LiseLise mezunu olup, proje hazırlama eğitimi alanında deneyimli olup,
C2 düzeyinde yabancı dil (İngilizce) belgesine sahip olmak.
Destek Personeli1LisansLisans mezunu olup, iletişim danışmanlığı alanında iş tecrübesine sahip olmak.
Destek Personeli1LiseLise mezunu olup sağlık durumu Türkiye’nin her tarafında görev yapmaya elverişli olmak. 18 yaşını doldurup 35 yaşından gün almamış olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine başvuru tarihi itibariyle 5 yıldan fazla süredir sahip olmak.
Destek Personeli1LiseLise mezunu olup, sağlık durumu Türkiye’nin her tarafında görev yapmaya elverişli olmak. 18 yaşını doldurup 35 yaşından gün almamış olmak. En az E sınıfı sürücü belgesine başvuru tarihi itibariyle 3 (üç) yıldan fazla süredir sahip olmak. SRC 2 ve SRC 4 Belgesine Sahip
olmak.
Destek Personeli1LisansLisans mezunu olup, sağlık durumu Türkiye’nin her tarafında görev yapmaya elverişli olmak. 18 yaşını doldurup 35 yaşından gün almamış olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine başvuru tarihi itibariyle 5 (beş)
yıldan fazla süredir sahip olmak.
Destek Personeli1LisansLisans mezunu olup, sağlık durumu Türkiye’nin her tarafında görev yapmaya elverişli olmak. En az E sınıfı sürücü belgesine başvuru tarihi itibariyle 3 (üç) yıldan fazla süredir sahip olmak. SRC 2 ve SRC 4
Belgesine Sahip olmak.
Destek Personeli1LiseMeslek Lisesi Elektronik Bölümü mezunu olup, Simulatör Bakım Eğitimi Sertifikasına sahip olup, DHMİ Havacılık Akademisi ATSEP Temel Eğitim Sertifikasına ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü PPL(A) lisansına sahip olmak, alanıyla ilgili basit bakım ve onarım
işlerini yapabilme tecrübesine sahip olmak.
Destek Personeli1LiseLise mezunu olup, Sivil havacılık alanında, SHY 66 / PART 66 Hava Aracı Bakım, Modul 10, SHY/EASA PART 66/147, PART 145 eğitimleri almış olup alanıyla ilgili basit bakım ve onarım işlerini
yapabilme tecrübesine sahip olmak.
Destek Personeli1LisansLisans mezunu olup, Sivil havacılık alanında SHT-66U Ulusal Lisans, Mekanik Bakım Onarım, SHT-M Rev.03, SHT 145, CAME prosedürleri, MOE prosedürleri, Aircraft Fuel Tank Safety, EWİS, ESD Awareness eğitimleri almış olup alanıyla ilgili basit bakım ve onarım
işlerini yapabilme tecrübesine sahip olmak.
Destek Personeli1LisansBiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans mezunu olup, İyi Hijyen Uygulamaları (ghp), iyi üretim uygulamaları (gmp), İyi labarotuvar uygulamaları (glp) gıda güvenliği ve hijyen akademisi ''ISO/ TR 6579-3 Salmonella Typhimurium ve Salmonella Enteritidis serotiplendirme yöntemi konularında sertifikaları olmak. (Biyomedikal Bölümü
Laboratuvarında görevlendirilecektir)
Destek Personeli1LisansLisans mezunu olup, internet altyapısı aygıtlarının (yönetilebilir switch vb. donanımların) ve Windows, Linux (Centos, Debian) sunucularının kurulumu/yönetimi konularında en az (3) yıl belgelendirilebilir tecrübesi
olmak.
Destek Personeli1LisansElektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olup, belgelendirmek
kaydıyla alanında en az 10 (on) yıl iş deneyimine, iş sağlığı ve güvenliği sertifikasına ve B2 dil bilgisine (İngilizce) sahip olmak.
Destek Personeli1ÖnlisansAdalet programı önlisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az
3 (üç) yıl Latex döküman hazırlama programıyla çalışma deneyimi bulunmak.
Destek Personeli5LiseLise mezunu olup, temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ve benzeri engeller bulunmamak.

 

Samsun Üniversitesi kamu personeli memur alımı ilanı başvuru şartları:

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2018 veya 2019 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:
Adaylar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Samsun Üniversitesi resmi internet sayfası www.samsun.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
1 – Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
2 – Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,
3 – Lisans mezunları için 2018 veya 2019 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2018 veya 2019 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı, ortaöğretim (Lise ve Meslek Lisesi ) mezunları için 2018 veya /2019 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir.
4 – Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
5 – 1 adet vesikalık fotoğraf.

Not: Başvuru tarihinin son günü itibariyle 2019 KPSS sınav sonuçlarının açıklanması durumun da 2019 (KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3) puanı ile adaylar başvuruda bulunabilecektir.

 

Samsun Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı ile ilgili tüm bilgilere üniversite web sayfasından ulaşabilirsiniz.

       

Bedava internet - Nasıl