Akademik Personel | 29 Ocak 2021, Cuma

Samsun Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

20 Haziran 2019
Samsun Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Samsun Üniversitesi 6 öğretim görevlisi 4 araştırma görevlisi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

İlan NoBirimBölümAnabilim Dalı/ ProgramDereceAdetKadro UnvanıAçıklama
2019
3/1
RektörlükOrtak Dersler51Öğretim Görevlisiİngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı lisans mezunu olup alanında en az beş yıl deneyim sahibi olmak ve merkezi bir Yabancı Dil (İngilizce) sınavından en az 90 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puana denk bir puana sahip olmak.
2019
3/2
RektörlükOrtak Dersler51Öğretim Görevlisiİngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dilbilimi veya Çeviribilim lisans mezunu olmak ve merkezi bir Yabancı Dil (İngilizce) sınavından en az 90 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puana denk bir puana sahip olmak.
2019
3/3
Mimarlık ve Tasarım FakültesiEndüstriyel TasarımEndüstriyel Tasarım31Öğretim GörevlisiEndüstri ürünleri tasarımı lisans mezunu olup aynı alanda doktora yapıyor olmak
2019Kavak MeslekMimarlıkMimari41ÖğretimMimarlık veya İç Mimarlık alanında
3/4Yüksekokuluve ŞehirRestorasyonGörevlisiyüksek lisans yapmış olmak.
Planlama
2019Kavak MeslekElektrik veGaz ve Tesisatı41ÖğretimMakine Mühendisliği veya Tasarım ve
3/5YüksekokuluEnerjiTeknolojisiGörevlisiKonstrüksiyon lisans mezunu olup İmalat
Mühendisliği alanında yüksek lisans
yapmış olmak.
2019RektörlükProje Ofisi41ÖğretimBölgesel rekabet edebilirlik operasyonel
3/6Görevlisiprogramında proje direktörlüğü yapmış
(Uygulamalı)olmak ve merkezi bir Yabancı Dil
(İngilizce) sınavından en az 90 veya
eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu
puana denk bir puana sahip olmak.
2019İktisadi, İdari ve SosyalSiyasetSiyaset71AraştırmaHukuk lisans mezunu olup sosyoloji
3/7Bilimler FakültesiBilimiBilimiGörevlisialanında doktora yapıyor olmak.
2019Mimarlık ve TasarımMimarlıkYapı Bilgisi71AraştırmaMimarlık lisans mezunu olup bina bilgisi
3/8FakültesiGörevlisianabilim dalında doktora yapıyor olmak.
2019İktisadi, İdari ve Sosyalİletişimİletişim Tasarımı71AraştırmaPsikoloji lisans mezunu olup Sosyoloji
3/9Bilimler FakültesiTasarımı veve YönetimiGörevlisialanında yüksek lisans yapıyor olmak.
Yönetimi
2019İktisadi, İdari ve SosyalTarihEskiçağ71AraştırmaTarih lisans mezunu olup Eskiçağ Tarihi
3/10Bilimler FakültesiBölümüTarihiGörevlisialanında doktora ders aşamasında olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine 13.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak eklenen Geçici Madde 2 uyarınca 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş̧ Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına öğretim elemanı alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 20.06.2019 Perşembe
Son Başvuru Tarihi : 12.07.2019 Cuma mesai bitimi
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 19.07.2019 Cuma
Giriş Sınavı Tarihi : 26.07.2019 Cuma
Sonuç Açıklama Tarihi : 31.07.2019 Çarşamba
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.samsun.edu.tr

GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
4- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili
dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR
1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38.madde uyarınca 50.maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır.
2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
3- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MUAFİYET
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda (deneyiminin uzmanlık alanları ile ilgili olması kaydıyla), yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokullarının, genel şartlar başlığı altında yer alan 4. maddesi kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR
1) Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler:
1- Dilekçe.
2- Başvuru formu.
3- Özgeçmiş.
4- Nüfus cüzdanı örneği. (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
5- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve ilanda belirtilen kadro özel şartlarına bağlı olarak gerekli ise yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi. (Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru yapılabilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır ancak atanmaya hak kazanılması halinde öğrenime ilişkin diploma/mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının da diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgeleri mutlaka ibraz edilecektir.
6- Lisans transkript belgesi. (Mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.)
7- Lisansüstü (İlana göre yüksek lisans ve/veya doktora) Öğrenci Belgesi (E-devletten alınan karekodlu başvuru tarihi itibariyle alınmış öğrenci belgeleri başvuru aşamasında kabul edilecektir. E-devlet harici öğrenci belgeleri, mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olmalıdır.)
8- İki adet fotoğraf (4,5×6 cm ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)
9- ALES sonuç belgesi. (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti)
10 -Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi
11- Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Askerlik şubelerinden alınmış veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge ile başvuru yapabileceklerdir.)

Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler:
1- Dilekçe.
2- Başvuru formu.
3- Özgeçmiş.
4- Nüfus cüzdanı örneği. (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
5- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve ilanda belirtilen kadro ile özel şartlara bağlı olarak gerekli ise lisansüstü öğrenim (yüksek lisans/ doktora) diploması veya geçici mezuniyet belgesi.
(Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru yapılabilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır ancak atanmaya hak kazanılması halinde öğrenime ilişkin diploma/mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının da diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgeleri mutlaka ibraz edilecektir.
6- Lisans transkript belgesi. (Mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.)
7- İki adet fotoğraf (4,5×6 cm ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)
8- ALES sonuç belgesi. (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti)
9- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi (Meslek Yüksekokulu kadrolarında zorunlu değildir.)
10- Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)
11- Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Askerlik şubelerinden alınmış veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge ile başvuru yapabileceklerdir.

Önemli Notlar:
1- Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen ya da posta ile başvuru yapacaklardır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular ile internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış birime ve/veya adrese teslim edilmesinden, postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, birden fazla kadroya başvurduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
3- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. Bu belge ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK/Sigorta Hizmet Dökümünün gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.

Not: Başvurular ilgili birimlere, Rektörlük için ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

 

       

Kolay Hobiler