Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 9 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

İlan Noİlgili BirimKadro
Adedi
DereceUnvanALESYABANCI
DİL
Özel ŞartlarBaşvuru Adresi
2019.01Teknoloji Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
15Arş. Gör.70 (SAYISAL)50Fakültelerin Yazılım Mühendisliği Bölümü lisans mezun olmak.Tezli yüksek lisans yapıyor olmak.Teknoloji Fakültesi Tel: 0 (264) 616 02 21
2019.011Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı
15Arş. Gör.70 (SÖZEL)50Fakültelerin Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm İşletmeciliği veya Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak. Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Turizm İşletmeciliği anabilim dallarının herhangi birinde tezli yüksek lisans yapıyor
olmak.
Turizm Fakültesi
Tel: 0 (264) 616 03 61
2019.012Geyve Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
Mimari Restorasyon Programı
11Öğr. Gör. (Ders Verecek)70 (SAYISAL)MUAFMühendislik ve Mimarlık Fakültelerinin Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak.Tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yüksek lisans sonrası alanında en az 10 yıl tecrübeye
sahip olmak.
Geyve Meslek Yüksekokulu Tel: 0 (264) 616 06 11
2019.013Geyve Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Programı
26Öğr. Gör. (Ders Verecek)70 (SÖZEL)MUAFFakültelerin Halkla İlişkiler ve Tanıtım veya Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak. Tezli yüksek lisans yapmış olmak, lisans sonrası en az 5 yıl eğitim öğretim deneyimine sahip olmak.Geyve Meslek Yüksekokulu Tel: 0 (264) 616 06 11
2019.014Rektörlük Ortak Dersler Bölümü14Öğr. Gör. (Ders Verecek)70 (SÖZEL)80Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği Programı lisans mezunu olmak. Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı İngiliz Dili Eğitimi programında tezli yüksek lisans yapmış olmak.Personel Dairesi Başkanlığı Tel: 0 (264) 295 52 43
2019.015Rektörlük Ortak Dersler Bölümü15Öğr. Gör. (Zorunlu Ortak Ders)70 (SÖZEL)50Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak, Yeni Türk Dili Bilim Dalında doktora yapmış olmak. Yüksek lisans sonrası Yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl ders vermiş olmak.Personel Dairesi Başkanlığı Tel: 0 (264) 295 52 43
2019.016Rektörlük Ortak Dersler Bölümü15Öğr.
Gör.(Zorunlu Ortak Ders)
70 (SÖZEL)50Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olmak. Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yüksek Lisans sonrası yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl ders vermiş olmak.Personel Dairesi Başkanlığı Tel: 0 (264) 295 52 43
2019.017Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü11Öğr. Gör.
(Ders Verecek)
70 (SÖZEL)80Fakültelerin İngiliz Dili Eğitimi programı lisans mezunu
olmak. Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Lisans sonrası 10 yıl eğitim - öğretim deneyimine sahip olmak.
Yabancı Diller Yüksekokulu Tel: 0 (264) 295 64 21
2019.018Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü11Öğr. Gör. (Ders Verecek)70 (SÖZEL)80Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Eğitim yönetimi ve denetimi anabilim dalında tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.Lisans sonrası 10 yıl eğitim - öğretim
deneyimine sahip olmak.
Yabancı Diller Yüksekokulu Tel: 0 (264) 295 64 21
2019.019Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü11Öğr. Gör. (Ders Verecek)70 (SÖZEL)80Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Eğitim programları ve öğretimi anabilim dalında tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Eğitim programları alanında çalışma yapmış olmak. Lisans sonrası 2 yıl eğitim - öğretim
deneyimine sahip olmak.
Yabancı Diller Yüksekokulu Tel: 0 (264) 295 64 21

 

İlanın detayları şu şekilde;

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden :
Üniversitemiz birimlerine, 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

A) GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR
1- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin öndeğerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5 ‘lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.
4- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
5- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak yada lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
6- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda
ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
7- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

B) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru Formu (https://ilan.subu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
2- Özgeçmiş
3- 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
4- Ales ve Yabancı Dil Belgesi (Meslek Yüksekokullarında yabancı dil şartı aranmaz.)
5- Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti (E-devletten alınan karekodlu belgeler veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü belgeler)
6- Mezuniyet belgeleri (E-devletten alınan karekodlu belgeler veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü belgeler. Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge.
8- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
9- Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar için)
10- Tecrübe şartı bulanan ilanlarda tecrübe belgesi.
11-Lisansüstü eğitim yaptığına dair yeni tarihli öğrenci belgesi (Araştırma Görevlisi başvuruları için)

C) SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi : 05/07/2019
Son Başvuru Tarihi : 19/07/2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 26/07/2019
Giriş Sınavı Tarihi : 02/08/2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 09/08/2019
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: https://ilan.subu.edu.tr

       

Kolay Hobiler