Akademik Personel | 18 Haziran 2018, Pazartesi

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

7 Kasım 2016
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

1- Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafım, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim- öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya ile 6 adet CD’yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2- Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD’yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3- Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD’yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir.

4- Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri” dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
İLGİLİ BİRİM PROFESÖR DOÇENT Y.DOÇENT AÇIKLAMA
Adet Derece Adet Derece Adet Derece
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği Bölümü
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı 2 1
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı 1 3
Gıda Mühendisliği Bölümü
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı 1 3
Makine Mühendisliği Bölümü
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 1 4
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Metalurji ve Malzeme Anabilim Dalı 1 5 ENERJİ DEPOLAMA ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı 1 1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Tarih Bölümü
Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı 1 3
Matematik Bölümü
Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz Anabilim Dalı 1 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı 1 1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Din Felsefesi Anabilim Dalı 1 1
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
İslam Tarihi Anabilim Dalı 1 1
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı 1 1
Tefsir Anabilim Dalı 1 4
TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Genel Cerrahi Anabilim Dalı 1 4 GASTROCERRAHİSİ YAN DAL UZMANI OLMAK
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı 1 1 NÖROOTOLOJİK CERRAHİ VE KOHLEAR İMPLANT KONUSUNDA YURTDIŞI DENEYİMİ OLMAK
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 1 4 MİTRAL KAPAK TAMİRİ VE KALP NAKLİ ALANLARINDA TECRÜBELİ OLMAK
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı 1 1
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 1 1 ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA YAN DAL UZMANI OLMAK
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı 1 4
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 1 1 SANATLA PSİKOTERAPİ VE BİLİMSEL PROJE YAZIMINDA DENEYİMLİ OLMAK
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Fizyoloji Anabilim Dalı 1 4 TIP DOKTORU VE TUS İLE UZMANLIĞINI ALMIŞ OLMAK
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalı 1 4
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Spor Yöneticiliği Bölümü 1 3
Rekreasyon Bölümü 1 2
TURİZM FAKÜLTESİ
Turizm İşletmeciliği Bölümü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı 1 3
KAYNARCA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 1 3
       

BENZER HABERLER