Akademik Personel | 17 Ekim 2021, Pazar

Sağlıkta ‘Olağanüstü YÖK’ Dönemi

24 Haziran 2014
Sağlıkta ‘Olağanüstü YÖK’ Dönemi
       

Hükümet tarafından geçtiğimiz haftalarda meclise sunulan yeni kanun tasarısı kabul edildiği takdirde bütün tıp fakülteleri fiilen Sağlık Bakanlığı’na bağlanacak.

Hükümet tarafından Meclis’e sunulan yeni kanun tasarısı, bütün tıp fakültelerini, kurulması planlanan ‘Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’ (TÜSEB) çatısı altında toplamayı öngörüyor. ‘Sağlık YÖK’ü gibi hareket edecek olan TÜSEB’in başkanı ise Sağlık Bakanı olacak. Bütün tıp fakülteleri üzerinde tasarruf yapma yetkisine sahip olacak olan TÜSEB, tıp fakültelerinin kadrolarında da oynama yapabilecek.

Radikal’den İdris Emen‘in haberine göre, Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı yasalaştığı takdirde kurulacak olan TÜSEB’in başlıca özellikleri şöyle:

Tıp Fakülteleri Sağlık Bakanlığı’na bağlanacak
Tasarıyla Sağlık Bakanlığı’na bağlı, merkezi İstanbul’da olan bir Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuruluyor. Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün mütevelli heyeti, Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Rektör, Bakanın seçeceği bir üye ile YÖK tarafından seçilen bir profesör olmak üzere toplam 5 üyeden oluşacak. Tasarıya göre mütevelli heyetinin başkanı ise Sağlık Bakanı olacak. TÜSEB’in 2014 yılı harcamaları Maliye Bakanlığı tarafından yeni bir düzenleme yapılana kadar Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacak.

YÖK gibi atama yapacak
Temel bilimler hariç Tıp Fakültelerindeki diğer bilimlere tahsis edilecek olan öğretim üyesi atamaları TÜSEB’de görevli mütevelli heyeti tarafından yapılacak. Türkiye’deki tüm tıp fakülteleri üzerinde tasarruf yetkisine sahip olacak olan bu enstitü bir anlamda ‘Sağlık YÖK’ü gibi hareket edecek. Enstitü istediği doçent ya da profesörü istediği tıp fakültesine gönderip, tıp fakülteleri arasındaki kadrolarda oynama yapabilecek. Bu durum Hacettepe gibi tıp fakültelerinin kadrolarının dağıtılabilmesini de mümkün hale getiriyor.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına Tıp Fakültelerinden İtiraz

 

Altı enstitü kurulacak
Tasarıya göre kanser ve kronik hastalıklarda araştırma yapmak, bu tarz hastalıkların yayılmasını engellemek ve yerli ilaç üretmek için TÜSEB’in bünyesinde şu enstitüler kurulacak:

a-Türkiye Kanser Enstitüsü
b-Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü
c-Türkiye Anne-Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü
d-Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü
e-Türkiye Kronik Hastalıklar Enstitüsü
f-Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü

Ayrıca gerek görüldüğü takdirde bakanlar kurulu kararıyla yeni sağlık enstitüleri de kurulabilecek. Toplam altı enstitüde görev alması için 400 akademisyene yeni kadrolar açılacak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurulacak
Tasarıya göre eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışan hekimlerin akademik unvan ve özlük haklarını kolaylaştırmak amacıyla İstanbul’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurulacak. Yeni üniversitenin kurulması için Marmara Üniversitesi’ne bağlı Haydarpaşa Kampüsü bu üniversiteye tahsis edilecek. Ayrıca Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde görev yapması için 300’ü profesör ve bin 100’ü doçent olmak üzere bin 875 yeni akademik personel kadrosu açılacak. Yeni üniversitenin idari bölümü için ise 255 idari personel kadrosu açılacak.

Aile hekimleri de nöbet tutacak
Tasarıda yer alan madde 39’a göre Aile Hekimliği kanununda da bir değişiklik yapılabilir. Buna göre gerekli görüldüğünde aile hekimleri, çalışma saatleri dışında nöbet tutacak. Tasarıya göre aile hekimleri nöbet tutmaya başladığı takdirde aile hekimleri için yeni ebe ve hemşire tahsisi yapılacak.

Kaynak: Sol Portal 

       

Kolay Hobiler