Akademik Personel | 23 Haziran 2021, Çarşamba

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

1 Aralık 2016
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 346 36 38 numaralı telefondan ulaşılabilir.

NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan Öğretim Üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİMİ BÖLÜM / ANABİLİM DALI UNVANI AD. DRC. BAŞVURU KOŞULU
Hemşirelik

Fakültesi

Hemşirelik Bölümü/ Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. 1 3 Hemşirelik Esasları alanında Doktora derecesine sahip ve ilgili alanda lisansüstü dersleri vermiş olmak.
Hemşirelik

Fakültesi

Hemşirelik Bölümü/ Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. 1 5 Sağlık sektöründe en az 5 yıl yönetici olarak görev yapmış olmak. Meme Kanseri konusunda çalışmaları bulunmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. 1 5 Türkiye’deki sağlık ve sağlığa ilişkin politikalar üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri

Meslek

Yüksekokulu

Eczacılık Bölümü/

Eczane Hizmetleri Programı

Yrd. Doç. Dr. 1 5 Diklofenak tayini için biyosensör tasarımı konusunda ve Tıbbi enzimlerin inhibisyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.
       

Kolay Hobiler