Akademik Personel | 17 Haziran 2021, Perşembe

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

20 Mayıs 2016
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 346 36 38 numaralı telefondan ulaşılabilir.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları

(SAUM: Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi)

BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI UNVANI AD. DRC. BAŞVURU KOŞULU
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri/Anatomi ABD Yrd. Doç. Dr. 1 2 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Anatomi Anabilim Dalında Uzmanlığını yapmış olmak. Nöro-anatomi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri/Tıbbi Biyokimya ABD Yrd. Doç. Dr. 1 2 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Biyokimya Anabilim Dalında Uzmanlığını veya Doktorasını yapmış olmak. Adli Biyokimya konusunda deneysel hayvan çalışmaları yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri/Tıbbi Mikrobiyoloji ABD Yrd. Doç. Dr. 1 2 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıbbi Mikrobiyoloji ABD da uzmanlığını yapmış olmak. HCV kor antijeninin tanı değeri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. 1 3 Sağlık Sektöründe en az 5 yıl üst düzey yöneticilik yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. 1 3 Sağlık İdaresi Bölümü lisans mezunu olup, Sağlık Kurumları Yönetimi alanında doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ABD Yrd. Doç. Dr. 1 2 Fakülte veya Yüksekokulların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olup Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji ABD da doktora yapmış olmak. Su içi egzersizler ve kaplıca tedavisinde çalışma yapmış olmak.
SHMYO Elektronik ve Otomasyon/ Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Pr. Yrd. Doç. Dr. 1 4 Kemik implantı, kompozit malzeme ve Nano-biyoteknoloji konularında çalışmalar yapmış olmak.
SHMYO Elektronik ve Otomasyon/ Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Pr. Yrd. Doç. Dr. 1 4 Nano Biyo Malzeme Üretimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
SHMYO Elektronik ve Otomasyon/ Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Pr. Yrd. Doç. Dr. 1 4 Sağlık bilişimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
SHMYO Tıbbi Hizmetler Teknikler/Otopsi Yardımcılığı Pr. Yrd. Doç. Dr. 1 4 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Adli Tıp Anabilim Dalında Uzmanlığını yapmış olmak. Belge inceleme konusunda çalışmalar yapmış olmak.
SHMYO Tıbbi Hizmetler Teknikler/Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Pr. Yrd. Doç. Dr. 1 4 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Radyoloji Anabilim Dalında Uzmanlığını yapmış olmak. Girişimsel radyolojisinde çalışmalar yapmış olmak.
SHMYO Tıbbi Hizmetler Teknikler/Patoloji Laboratuvar Teknikleri Pr. Yrd. Doç. Dr. 1 4 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Patoloji ABD da uzmanlık yapmış olmak. Benign ve malign tiroid lezyonlarının ayırımında immüno-histokimyasal çalışma yapmış olmak.
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri/Üroloji ABD Prof. Dr. 1 1 Böbrek nakli ve robotik cerrahi konusunda deneyimli olmak.
Konya SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri/Genel Cerrahi ABD Doç. Dr. 1 1 Meme Kanseriyle ilgili eğitim almış olmak, meme kanserinin erken tanı, tarama ve eğitimi ile ilgili çalışmaları bulunmak. Cerrahi endoskopi eğitimi almış ve eğitim vermiş olmak.
Konya SAUM Dahili Tıp Bilimleri/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD Doç. Dr. 1 2 Elektronöromiyografi (ENMG) Eğitimi almış olmak.
Konya SAUM Dahili Tıp Bilimleri/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Doç. Dr. 1 1 Çocuk Kardiyoloji Uzmanı olmak, ve ”Diyabetik Anne Bebeklerinde Kardiyovasküler Hemodinamik Veriler ve Plazma Asimetrik Dimetilarjinin (ADMA) Düzeyleriyle ilgili çalışmaları olmak.
Konya SAUM Dahili Tıp Bilimleri/İç Hastalıkları ABD Prof. Dr. 1 1 Nefroloji Yan Dal uzmanı olmak.
Konya SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi ABD Doç. Dr. 1 1 Tendon iyileşmesi ile ilgili Hücre Kültürü alanında çalışması olmak.
Samsun SAUM Dahili Tıp Bilimleri/İç Hastalıkları ABD Doç. Dr. 1 1 Romatoloji yandal uzmanı olmak.
Samsun SAUM Dahili Tıp Bilimleri/Kardiyoloji ABD Doç. Dr. 1 1 Koroner arter hastalığında monositler ve monosit alt tipleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Samsun SAUM Dahili Tıp Bilimleri/Enfeksiyon Hastalıkları ABD Prof. Dr. 1 1 İmmünoloji alanında deneyim sahibi olmak.
Samsun SAUM Dahili Tıp Bilimleri/Enfeksiyon Hastalıkları ABD Doç. Dr. 1 1 Q ateşi ve HIV enfeksiyonu konularında bilimsel çalışma yapmış olmak.
Kayseri SAUM Dahili Tıp Bilimleri/Enfeksiyon Hastalıkları ABD Prof. Dr. 1 1 Tuleremi, Kırım Kongo konularında çalışma yapmış olmak.
Kayseri SAUM Dahili Tıp Bilimleri/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Doç. Dr. 1 2 Çocuk Hematoloji ve Onkolojide yandal uzmanlığını yapmış olmak.
Kayseri SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri/Genel Cerrahi ABD Doç. Dr. 1 1 Laparoskopik kolorektal cerrahi ve bariatrik cerrahi eğitimi almış olmak.
Kayseri SAUM Dahili Tıp Bilimleri/İç Hastalıkları ABD Doç. Dr. 1 1 Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması konusunda çalışmaları olmak.
Kayseri SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri/Göz Hastalıkları ABD Doç. Dr. 1 1 Ön Segment Cerrahisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Diyarbakır Gazi Yaşargil SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri/

Genel Cerrahi ABD

Prof. Dr. 1 1 Erkek meme kanseri konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Diyarbakır Gazi Yaşargil SAUM Dahili Tıp Bilimleri/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Doç. Dr. 1 1 Yandal eğitimini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Endokrin bilim dalında yapmış olmak.
VAN SAUM Dahili Tıp Bilimleri/Dermatoloji ABD Doç. Dr. 1 1 Atopik dermatitli hastalar ve probiyotikler ile ilgili konularda çalışmalar yapmış olmak.
       

Kolay Hobiler