Akademik Personel | 25 Şubat 2020, Salı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Doçent ve Profesör Alımı Yapacak

16 Ağustos 2019
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Doçent ve Profesör Alımı Yapacak
       

Sağlık Bilimleri Üniversitesi doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

SIRA NOBİRİMBÖLÜMANABİLİM DALIDRCUNVANARANAN ŞARTLAR
1Gülhane Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerOrtodonti3Dr. Öğr. ÜyesiOrtodonti alanında doktora yapmış olmak. Obstrüktif uyku apnesi, dudak damak yarıkları ve diş
transplantasyonu konularında çalışma yapmış olmak.
2Gülhane Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerProtetik Diş Tedavisi3Dr. Öğr. ÜyesiProtetik Diş Tedavisi Uzmanı olmak. İmplant destekli protez konusunda çalışması olmak.
3Gülhane Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerRestoratif Diş Tedavisi3Dr. Öğr. ÜyesiRestoratif Diş Tedavisi Uzmanı olmak. Bulk-fill kompozitler konusunda çalışma yapmış olmak.
4Gülhane Hemşirelik FakültesiHemşirelik BilimleriCerrahi Hastalıklar Hemşireliği1DoçentCerrahi Hastalıklar Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Derin ven trombozu konusunda çalışmaları bulunmak.
5Gülhane Hemşirelik FakültesiHemşirelik BilimleriÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği1ProfesörÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Sağlam bebek, diyabet ve gastrostomili çocuklar konusunda çalışmaları
bulunmak.
6Gülhane Hemşirelik FakültesiHemşirelik BilimleriDoğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği1ProfesörKadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği alanında
doktora yapmış olmak. Jinekolojik kanserler ve ürojinekoloji konusunda çalışmaları bulunmak.
7Gülhane Hemşirelik FakültesiHemşirelik Bilimleriİç Hastalıkları Hemşireliği3Dr. Öğr. Üyesiİç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış
olmak. Kanıta dayalı hemşirelik konusunda çalışmaları bulunmak.
8Gülhane Hemşirelik FakültesiHemşirelik Bilimleriİç Hastalıkları Hemşireliği1Doçentİç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Romatoloji hemşireliği konusunda çalışmaları bulunmak.
9Gülhane Sağlık Bilimleri FakültesiÇocuk GelişimiÇocuk Gelişimi3Dr. Öğr. ÜyesiÇocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Çocuk ve medya, çocuk ihmal ve istismarı, aile ile iletişim konularında çalışması olmak.
10Gülhane Sağlık Bilimleri FakültesiEbelikEbelik3Dr. Öğr. ÜyesiDoğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Doğum sonu dönemde bakım ve klimakterik dönem kadın sağlığı sorunları ve üreme
sağlığı konularında çalışması olmak.
11Gülhane Sağlık Bilimleri FakültesiSağlık YönetimiSağlık Hizmetinde Kalite Ve Güvenlik3Dr. Öğr. ÜyesiSağlık Kurumları Yönetimi alanında doktora yapmış olmak. Sağlık sisteminde finansal sürdürülebilirlik ve sağlık kurumlarında liderlik konularında çalışmaları
olmak.
12Gülhane Sağlık Bilimleri FakültesiSosyal HizmetSosyal Hizmet1ProfesörOkul sosyal hizmeti, madde bağımlılığını, kadına şiddeti, çocuk ihmal ve istismarını önleme konularında
çalışmaları olmak.
13Hamidiye Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerPeriodontoloji3Dr. Öğr. ÜyesiPeriodontoloji Uzmanı olmak. Periodontal rejenerasyon ve diş eti fenotipi konusunda çalışması olmak.
14Hamidiye Eczacılık FakültesiEczacılık TeknolojisiFarmasötik Teknoloji3Dr. Öğr. ÜyesiFarmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak.
15Hamidiye Hemşirelik FakültesiHemşirelikHemşirelik Öğretimi3Dr. Öğr. ÜyesiHemşirelik Öğretimi alanında doktora yapmış olmak. Enfeksiyon kontrolü ve nöro-linguistik programlama
konusunda deneyimi bulunmak.
16Hamidiye Hemşirelik FakültesiHemşirelikHemşirelikte Yönetim3Dr. Öğr. ÜyesiHemşirelikte Yönetim alanında doktora yapmış olmak.
Örgütsel davranış ve sağlık politikaları konularında çalışma yapmış olmak.
17Hamidiye Hemşirelik FakültesiHemşirelikİç Hastalıkları Hemşireliği1Doçentİç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Diyabet Hemşireliği üzerine çalışmaları bulunmak.
18Hamidiye Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve DiyetetikDiyetetik1DoçentBiyoteknoloji alanında doktora yapmış olmak. Mikrobiyal enzim üretimi ve gıda opioidlerinin hidrolizi konularında çalışmaları olmak.
19Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesiİş Sağlığı ve Güvenliğiİş Sağlığı ve Güvenliği3Dr. Öğr. ÜyesiMaden Mühendisliği Cevher Hazırlama alanında doktora yapmış olmak. Atıklardan metallerin geri
kazanım teknolojisi alanında çalışma yapmış olmak.
20Hamidiye Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve RehabilitasyonKardiyopulmoner Fizyoterapi-Rehabilitasyon1ProfesörFizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında doktora
yapmış olmak. Aquaterapi ve kardiyopulmoner rehabilitasyon konularında çalışma yapmış olmak.
21Hamidiye Sağlık
Bilimleri Fakültesi
OdyolojiOdyoloji3Dr. Öğr.
Üyesi
Kulak Burun Boğaz alanında Uzman Doktor olmak.
İşitme kaybı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
22Hamidiye Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriHalk Sağlığı1DoçentTıp lisans mezunu olmak. Sağlık Yönetimi alanında doçent olmak. Sağlık hizmetleri yönetimi, halk sağlığı
ve sağlık ekonomisi alanlarında çalışması olmak.
23Hamidiye Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi Biyooji1DoçentTıbbi Biyoloji alanında Doçent unvanı almış olmak.
MikroRNA’ların kanserde rolü, yara iyileşmesi, kardiyovasküler genetik alanlarında çalışmaları olmak.
24Hamidiye Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıp Eğitimi3Dr. Öğr. ÜyesiTıp lisans mezunu ve Uzman Doktor olmak. Tıp eğitiminde web tabanlı yönetim sistemi ile yüksek teknolojik simulatörlerin kullanımı konusunda deneyimi
olmak.

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı ilanı ile ilgili detaylar;

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin 4/2. maddesi uyarınca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.”

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 418 96 16 numaralı telefondan ulaşılabilir.

NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.