Akademik Personel | 16 Temmuz 2019, Salı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Personel Alacak

30 Aralık 2016
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Personel Alacak
       

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 346 36 38 numaralı telefondan ulaşılabilir. (SUAM: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)

NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.

Sıra No BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DRC ARANAN ŞARTLAR
1 Ankara Atatürk Göğüs Hast.Göğ.Cer. SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Torakal epidural aneljezi ve anestezide eğitim tecrübesi olmak.
2 Ankara Atatürk Göğüs Hast.Göğ.Cer. SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Doçent 1 Akciğer nakli yapılan merkezde çalışmış olmak.
3 Ankara Atatürk Göğüs Hast.Göğ.Cer. SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 1 Akciğer ve yumuşak doku patolojisi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
4 Ankara Atatürk Göğüs Hast.Göğ.Cer. SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Pulmoner Rehabilitasyon ve evde sağlık hizmet sunumu konusunda deneyim sahibi olmak.
5 Ankara Atatürk Göğüs Hast.Göğ.Cer. SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Uzamış öksürüğü olan erişkin hastaların enfeksiyonları ile ilgili çalışması olmak.
6 Ankara Atatürk Göğüs Hast.Göğ.Cer. SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Akciğer kanserlerinde doku antikoru çalışması yapmış olmak.
7 Ankara Atatürk Göğüs Hast.Göğ.Cer. SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Palyatif tedavide deneyim sahibi olmak.
8 Ankara Atatürk Göğüs Hast.Göğ.Cer. SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Girişimsel Pulmonoloji alanında çalışma ve deneyim sahibi olmak.
Sıra No BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DRC ARANAN ŞARTLAR
9 Ankara Çocuk Sağ.ve Hast. Hem.Onk. SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Profesör 1 Çocuk ürolojisi yandal uzmanı olmak.
10 Ankara Çocuk Sağ.ve Hast. Hem.Onk. SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk Allerji ve İmmünoloji yandal uzmanı olmak.
11 Ankara Çocuk Sağ.ve Hast. Hem.Onk. SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk Hemotoloji-Onkoloji yandal uzmanı olmak. Kemik iliği nakli sorumluluk sertifikası sahibi olmak.
12 Ankara Çocuk Sağ.ve Hast. Hem.Onk. SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 İlkokul çocuklarında bronşial hiperaktivite sıklığı konusunda çok merkezli çalışmaları olmak.
13 Ankara Çocuk Sağ.ve Hast. Hem.Onk. SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuklarda Kırım Kongo Ateşi üzerine çalışması olmak.
14 Ankara Çocuk Sağ.ve Hast. Hem.Onk. SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Allerji ve İmmünoloji yandal uzmanı olmak. Çocuk Allerji doçenti olmak.
15 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 Kranial menenjiomalar konusunda çalışması olmak.
16 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 Serebral anevrizmaların endovasküler ve mikrocerrahi yolla tedavileri konusunda sertifika,çalışma ve deneyim sahibi olmak.
17 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Hipofarinks kanserleri konusunda çalışması olmak. Metaplastik meme kanserleri konusunda çalışması olmak.
18 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Açık kalp cerrahisi geçiren çocuklarda ve erişkinlerde modifiye ultrafiltrasyon uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.
19 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Ensdoskopik sinüs cerrahisi ile ilgili eğitim almış olmak.
20 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Baş boyun kanserleri ve uyku apnesi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
21 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Transüretral rezeksiyon prostat ameliyatları ve perkütan nefrolitotomi ile ilgili çalışmaları olmak.
22 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Laporoskopik üroloji sertifikası olmak. Erkek inkontinansı ve yapay üriner sfinkter konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
23 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Üst üriner sistem tümörlerinin endoskopik cerrahi tedavisi ile ilgili ve Üreter taşlarının laparaskopik tedavisi ile ilgili yayını ve deneyimi olmak.
24 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığında deneyim sahibi olmak.Uzmanlık eğitimi koordinasyonu konusunda deneyimli olmak.
Sıra No BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DRC ARANAN ŞARTLAR
25 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu tarafından verilen bord sertifikası sahibi olmak.
26 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Endokrinoloji uzmanı olmak.
27 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Erişkin Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak.
28 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 Parkinson Cerrahisi, derin beyin stimilasyonu ve uygulamaları konusunda sertifika, çalışma ve deneyim sahibi olmak.
29 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Toplum temelli psikiyatri alanında çalışma ve deneyim sahibi olmak.
30 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Algoloji yandal uzmanı olmak. Palyatif bakımda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
31 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Kanser cerrahisinde rejional anestezi teknikleri ve postoperatif bakım konularında çalışma ve deneyim sahibi olmak.
32 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 Kranial ateşli silah yaralanmaları (harp cerrahisi) ile ilgili çalışması olmak.
33 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Cerrahi onkoloji yandal uzmanı olmak.
34 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Cerrahi onkoloji yandal uzmanı olmak. Onkoplastik meme cerrahisi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
35 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Cerrahi onkoloji yandal uzmanı olmak. Mide kanserinde periferik kanda genetik ekspresyon çalışma yapmış olmak.
36 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Cerrahi Onkoloji yandal uzmanı olmak. Onkoplastik cerrahi, troid kanseri ve deneysel barsak anastomozları konusunda çalışmaları olmak.
37 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Nazal kavitede hava akımlarının cerrahi öncesi ve sonrası analizi üzerine çalışması olmak.
38 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk onkoloji ve hemotoloji yandal uzmanı olmak. Kemik tümörleri ve PCR teknikleri konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
39 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 Kırım Kongo Kanamalı Ateşinde aşı projesi yapıyor olmak.
40 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Tıbbi onkoloji uzmanı olmak.İmmünoonkoloji üzerine çalışma yapmış olmak.
Sıra No BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DRC ARANAN ŞARTLAR
41 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Profesör 1 Lenfosintigrafi/sentinel lenf nodu ve pediatrik onkoloji/osteosarkoma konularında çalışmaları olmak ve PET-BT de en az 5 yıllık deneyime sahip olmak.
42 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast .SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Profesör 1 Elektromagnetik alanın etkileri ile ilgili çalışmaları olmak.
43 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast .SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Doçent 1 İntestinal transplantasyon konusunda eğitim almış olmak. Yenidoğan cerrahisinde çalışma ve deneyim sahibi olmak.
44 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast .SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Doçent 1 Nüks inmemiş testislerin skrotal yaklaşımla tedavi edilmeleri konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
45 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast .SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Çocuk Kalp-Damar cerrahisi yandal uzmanı olmak. Yenidoğan ECMO kullanımı konusunda eğitm vermek ve deneyimli olmak.
46 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast .SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Endokrin Metabolizma yandal uzmanı olmak.
47 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast .SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk Nefrolojisi ve Çocuk Romatoloji yandal uzmanı olmak.
48 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast .SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk hemotoloji-onkoloji yandal uzmanı olmak.
49 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast .SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk İmmünoloji ve Allerji Uzmanı ve Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak.
50 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast .SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Yenidoğan yandal uzmanı olmak.Yenidoğan alanında hipotermi çalışmaları yapmak.
51 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast .SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Acil yandal uzmanı olmak.
52 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast .SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Endokrin yandal uzmanı olmak.
53 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast .SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk kardiyolojisi yandal uzmanı olmak.
54 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast .SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk kardiyolojisi yandal uzmanı olmak.
55 Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Perinatoloji yandal uzmanı olmak.
56 Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Jinekolojik Onkoloji yandal uzmanı olmak.
57 Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Tuba patalojilerin mikrobiyolojik belirteçler ile değerlendirilmesine yönelik çalışması olmak.
Sıra No BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DRC ARANAN ŞARTLAR
58 Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Laparoskopik cerrahi konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.
59 Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Suda doğum ile ilgili çalışması olmak.
60 Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Anne ölümlerinin önlenmesi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak. İnvitro fertilizasyon ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak.
61 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Meme kanseri ve inme rehabilitasyon konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
62 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Algoloji yandal uzmanı olmak. Kardiyopulmoner geriatrial ve robotik rehabilitasyon konularında çalışma ve deneyim sahibi olmak.
63 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Üst Ekstremitede, EMG Biyofeedback, FES, Ayna Terapisi çalışmaları olmak. Afazi konusunda çalışmaları ve yayınları olmak.
64 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 Kas iskelet sistemi ultrasonografisi ve robotik yürüme sistemleri hakkında çalışmaları olmak.
65 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 Apraxi ve nörojenik konusunda çalışması olmak.
66 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 İnme rehabilitasyonu ve izoknetik egzersizler konularında çalışma ve deneyim sahibi olmak.
67 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 Serebral Palsili ve inmeli hastalarda düşmeler konusunda çalışması olmak.Nörojenik mesane ve kardiyopulmoner rehabilitasyon konularında çalışma ve deneyim sahibi olmak.
68 Ankara Keçiören SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Bariatrik cerrahi ve ileri laparoskopik cerrahi konularında deneyim sahibi ve çalışmaları olmak.
69 Ankara Keçiören SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Gelişimsel kalça displazisi cerrahi tedavisi sonrası gelişen sinir yaralanmaları hakkında çalışma ve deneyim sahibi olmak.
70 Ankara Keçiören SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik,Rekonstrüktif ve Est.Cer. Doçent 1 Allojen sinir grefti ile ilgili kinik çalışması olmak.
71 Ankara Keçiören SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 1 Kanserli dokularda GST ekspresyon analizleri ile ilgili çalışmaları olmak.
72 Ankara Keçiören SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Endokrin metabolizma yandal uzmanı olmak.
Sıra No BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DRC ARANAN ŞARTLAR
73 Ankara Keçiören SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Bağ dokusu hastalıklarında hematolojik bulgular konusunda çalışmaları omak.
74 Ankara Keçiören SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak.Hepatit B virüsü enfeksiyonunun kardiyak fonksiyonlara etkisi konusunda çalışması olmak.
75 Ankara Keçiören SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 MR defekografi ve BT kolonografi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
76 Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji Doçent 1 Yoğun bakım yandal uzmanı olmak. En az 10 yıl yoğun bakım konusunda deneyim sahibi olmak.
77 Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Yoğun bakım yandal uzmanı olmak. Akut zehirlenmelerle ilgili çalışma ve deneyim sahibi olmak.
78 Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 Nörovasküler ve endovasküler cerrahi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak. Endoskopik transsfenoidal cerrahi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
79 Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 Endovasküler beyin AVM ve anevrizva tedavileri konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
80 Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 Influenza A H1N1 ile ilgili klinik çalışması olmak.Kırım Kongo kanamalı ateşi patogenezi ve doku tipleri ile ilişkisi konusunda çalışması olmak.
81 Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Yoğun bakım yandal uzmanı olmak.Yanık ve biyomateryaller üzerine çalışma yapmış omak.
82 Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Cerrahi Onkoloji yandal uzmanı olmak.Kompozit doku nakli belge sahibi olmak.
83 Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Profesör 1 Primer spontan pneumotoraks ile ilgili çalışması olmak.
84 Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Lameller keratoplasti konusunda deneyim sahibi olmak.
85 Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Tıbbi retina, vitreoretinal cerrahide deneyimli olmak.
86 Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Profesör 1 İç kulakla ilgili deneysel çalışması olmak. Coclear implant uygulamaları ile ilgili en az 10 yıl deneyim sahibi olmak.
87 Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Otomikoz ve dermotomikozis ilişkisi konusunda çalışması olmak.
88 Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Baş boyun kanserli hastalarda Radyoterapinin işitme üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.Uyku laboratuvarı polisomnografi sertifika sahibi olmak.
Sıra No BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DRC ARANAN ŞARTLAR
89 Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Profesör 1 İşitme kaybı etyolojisi konusunda çalışması olmak.
90 Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 El Cerrahisi yandal uzmanı olmak. En az 10 yıl el cerrahisi deneyimine sahip olmak.
91 Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Ağrılı eklem hastalıklarının değerlendirilmesinde kemik spect-CT nin rolü konusunda çalışması olmak.
92 Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Pelvis ve acetebulum kırıkları konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
93 Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Sitopatoloji konusunda eğitim alıp en az 10 yıl deneyim sahibi olmak.
94 Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Ürolojik laporoskopik cerrahide çalışma ve deneyim sahibi olmak.Robotik konsol cerrahisi sertifikası sahibi olmak.
95 Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Metabolik sendrom ve erektil disfonksiyon konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
96 Ankara Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 Kırım kongo kanamalı ateşi hastalığında seroepidomiyoloji patogenez ve micro RNA konularında çalışması olmak.
97 Ankara Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Nefroloji yandal uzmanı olmak.Aktif olarak böbrek nakli yapılan bir ünitede en az 5 yıl çalışması olmak.
98 Ankara Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Gastroenteroloji uzmanı olmak.Kronik Hepatit B de karaçiğer yağlanmasında viral ve konakçı özellikleri ile ilgili çalışması olmak.
99 Ankara Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Hemotoloji yandal uzmanı ve Doçenti olmak. Kemik iliği naklinde en az 10 yıllık deneyim sahibi olmak.
100 Ankara Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Tıbbi onkoloji uzmanı olmak. Mide kanserinin adjuvan tedavisi konusunda çalışması olmak.
101 Ankara Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 Hareket bozukluklarında botilizm toksinine diğer parenteral tedaviler konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
102 Ankara Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Nöroradyoloji konusunda en az 2 yıl eğitim almış olmak. Vertebra Manyetik Rezonans spektroskopi konusunda çalışmaları olmak.
103 Ankara Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 Tüm vücut MR görüntülemede en az 10 yıl deneyim sahibi olmak. Baş boyun ve nöroradyoloji konusunda çalışması olmak.
104 Ankara Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Duygu durum bozuklukları ve nörotrofik faktörlerin bağlantısı üzerine çalışması olmak.Psikodinamik psikiyatri eğitimi almak.
Sıra No BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DRC ARANAN ŞARTLAR
105 Ankara Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Türklerin tarihsel ve toplumsal psikolojisi ve Psikiyatrinin felsefe ile kesişim noktaları ve ilişkileri üzerine çalışması olmak.
106 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 İnce barsak nakli konusunda eğitim almış olmak.
107 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Kornea nakli ve limbal kök hücre nakli konusunda deneyim sahibi olmak.Oküler kimyasal yanıkların cerrahi tedavileri konusunda çalışmaları olmak.
108 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Dinamik retinoskopi yöntemiyle çocuk ve erişkinde Sarılık muayene ve tedavisi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
109 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Oküloplastik cerrahi ve oküler onkoloji alanında deneyim sahibi olmak.
110 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 İliosakral vidalama ve çocuk el bilek kırıkları tedavisinde alçılama indexleri ile ilgili çalışması olmak. Komplex pelvis asetabulum kırıkları cerrahi tedavisi ile ilgili deneyim sahibi olmak.
111 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Turnike kullanımına bağlı oluşan doku iskemi ve reperfüzyon hasarına yönelik koruyucu çalışmaları olmak.
112 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 Algoloji yandal uzmanı olmak. Fibromiyalji-karpal tunel sendromu konusunda çalışması olmak.
113 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 Algoloji yandal uzmanı olmak. Multipl skleroz rehabilitasyonunda deneyim sahibi olmak.
114 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Endokronoloji ve metabolizma hastalıkları yandal uzmanı olmak.
115 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak.
116 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Elektrofizyoloji konusunda eğitim almış olup deneyim sahibi olmak.
117 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Profesör 1 Radyofarmasi bilim uzmanlığı eğitimi olması.
118 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Doçent 1 Radyosinovektomi konusunda çalışması olmak.
119 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Gastroenteroloji cerrahisi ve cerrahi onkoloji yandal uzmanı olmak. Aktif olarak karaciğer nakli yapıyor olmak.
Sıra No BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DRC ARANAN ŞARTLAR
120 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Gastroenteroloji cerrahisi ve cerrahi onkoloji yandal uzmanı olmak. Aktif olarak karaciğer nakli yapıyor olmak.
121 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Doçent 1 Akciğer nakli merkezinin ruhsatlı sorumlu uzmanı olup son 1 yılda en az 10 akciğer nakli yapmış olmak.
122 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Çocuk Kalp Cerrahisi uzmanı olmak. Çocuk ve erişkin kalp transplantasyon ruhsat sahibi ve sorumlusu olmak.
123 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı olmak.Perinatal kardiyak girişimler konusunda yayınları ve çalışmaları olmak.
124 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Kalp-akciğer nakli ve kalp destek cihazları ile ilgili eğitim almış ve kalp akciğer nakli ekibinde çalışıyor olmak.
125 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Mezankimal kök hücrelerin kalp dokusuna uygulanması ile ilgili çalışması olmak.
126 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Uyku apnesi ve üriner sistem yakınmaları arasındaki ilişki ve tedavi sonuçları konusunda araştırma yapmış olmak.
127 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Ürojik kanser genetiği ile ilgili çalışmaları olmak.
128 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk Kardiyolojisi yandal uzmanı olmak. Çocuk yapay kalp ve kalp transplantasyonlu hastalarının takibinde çalışma ve deneyim sahibi olmak.
129 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Gastroenteroloji uzmanı olmak.
130 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Elektriksel fırtına ve ablasyonu, İCD şokları ve programlaması konusunda çalışmaları olmak. Kompleks atriyal ve ventriküler aritmilerin endokardial ve epikardial ablasyonları alanında deneyim sahibi olmak.
131 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Konjenital kalp hastalıkları konusunda eğitim almış olmak.
132 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kardiyometabolik alanda epidemiyolojik projelerle ilgili yayınları olmak.
Sıra No BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DRC ARANAN ŞARTLAR
133 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Elektriksel fırtına ve ablasyonu, İCD şokları ve programlaması konusunda çalışmaları olmak. Kompleks atriyal ve ventriküler aritmilerin endokardial ve epikardial ablasyonları alanında deneyim sahibi olmak.
134 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Perkutan mitral Balon Valvuloplasti, karotis stent işlemleri,Periferik Arteryel Girişimler,perkutan Konjenital Girişim konularında çalışma ve deneyim sahibi olmak.
135 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Elektrofizyoloji ve ablasyon konusunda deneyim sahibi olmak.
136 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Ventriküler aritmilerin ablasyon teknikleri ile ilgili çalışması olmak.
137 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 Kadaverik ve canlı vericili karaciğer naklinin radyolojisi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
138 Ankara Ulucanlar Göz SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Retina hastalıklarında retinal dolaşım konusunda çalışmaları ve göz içi yabancı cisim çıkarımlarında deneyim sahibi olmak.
139 Ankara Ulucanlar Göz SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Behçet hastalığına bağlı glokomların tedavisinde çalışmaları olması ve glokom konusunda deneyim sahibi olmak.
140 Ankara Ulucanlar Göz SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Glokom konusunda tecrübeli olmak.Endokrin hastalıklarda oküler biyomekanik üzerine çalışmaları olmak.
141 Ankara Ulucanlar Göz SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Tıbbi-cerrahi retina ve uvea- behçet konusunda çalışmaları olmak.
142 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Doçent 1 Tütün kullanımı ile mücadele ve bulaşıcı olmayan hastalıklar konusunda çalışmaları ve deneyimi olmak.
143 İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 El cerrahisi yandal uzmanı olmak. Kist hidatikin kemik tutulumu ile ilgili yayın yapmış olmak.
144 İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Enfeksiyon hastalıklarında yandal uzmanı olmak. Doçentliğini çocuk enfeksiyon hastalıklarında yapmış olmak.
145 İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 Ürojinekolojik rehabilitasyon konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
146 İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Cushing hastaları konusunda çalışması olmak.
Sıra No BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DRC ARANAN ŞARTLAR
147 İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Psikiyatrisi Doçent 1 Otistik regresyon ve dil regresyonları üzerine çalışmalar yapmış olmak.Uyku tıbbı konusunda sertifika sahibi olmak.
148 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Yardımcı

Doçent

1 KOAH’lı hastalarda metillenmiş Arginin türevleriyle ilgili çalışması olmak.
149 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Yardımcı

Doçent

1 Üst GİS Kanamalarında nazogastrik aspiratta tranferrin tespitiyle tanıya yönelik çalışmaları olmak.
150 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocukluk çağı kanserlerinde kemoterapi alan çocuklarda oluşan kardiyak toksisitenin erken dönemde saptanması ve önlenmesine ait çalışmalar yapmış olmak.
151 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doçent 1 Dirençli acinetobacter kan dolaşımı enfeksiyonlarının kolistinle tedavisi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.
152 İstanbul Prof.Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Glokom ve katarakt-refraktif cerrahi konularında deneyimi ve yayınları olmak.Pterjiumun kornea üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
153 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 En az 10 yıl solunum yoğun bakım ünitesinde deneyimi olmak.Yoğun bakımda Tüberküloz hastaları ile ilgili çalışması olmak.
154 İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Tüberküloz ve PPD etkinliği, febril konvülsiyonlar konularında çalışmaları olmak.
155 Kayseri SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Yardımcı

Doçent

1 Periferik Arter hastalıklarında kök hücre üzerine çalışması olmak.Kalp nakli ve yapay kalp implantasyonu ameliyatlarında deneyimli olmak.
156 Sağlık Bilimleri fakültesi Ebelik Ebelik Yardımcı

Doçent

1 Alanı ile ilgili en az iki yıl lisans programında ders vermiş olmak.

Tüm akademik ilanlar için : AKADEMİK İLANLAR

       

BENZER HABERLER