Akademik Personel | 24 Haziran 2021, Perşembe

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

8 Mayıs 2017
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 346 36 38 numaralı telefondan ulaşılabilirsiniz.

(SUAM: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)

NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.

 

Birim Bölüm Anabilim Dalı Unvan Drc. İlan Şartı
Adana Numune

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Yardımcı Doçent 3 Ön çapraz bağ

rekonstrüksiyon

cerrahisinde kullanılan

farklı teknikler üzerine

çalışması olmak.

Adana Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Diyabetik hastalarda

oksidatif stres üzerine

çalışmaları olmak.

Adana Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 İç Hastalıkları ve Tıbbi

Onkoloji uzmanı olmak.

Kemoterapi uygulanan

kanser

hastalarında Hepatit B

virüs reaktivasyonun

önlenmesi konusunda

çalışması olmak.

Adana Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 TAVİ konusunda

deneyimli olmak.

Adana Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Yardımcı Doçent 1 Elektrofizyolojik çalışma

ve ablasyon konusunda

deneyim sahibi olmak.

Adana Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Yardımcı Doçent 1 Çocuk onkoloji radyolojisi

konusunda eğitim

almış olmak.

Adana Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Yardımcı Doçent 1 BT eşliğindeki

transtorasik biyopsilerin

tanı ve komplikasyonları

üzerine çalışması olmak.

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Akciger transplantasyon

patolojisi konusunda

eğitim almış ve deneyim

sahibi olmak.

EBUS sitopatolojisi

konusunda çalışması ve

yayını olmak.

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Uyku bozuklukları

konusunda deneyimli

olmak. Solunum bozukluğu

ile ilgili çalışmaları olmak.

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 İnterstisyel akciğer

hastalıkları konusunda

çalışma ve deneyim

sahibi olmak.

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 Endoskopik

transsfenoidal

cerrahi, Parkinson

Cerrahisi ve derin beyin

stimülasyonu ve

uygulamaları konusunda

sertifika ve deneyim

sahibi olmak.

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Laringoloji ve rinoloji

konularında çalışma ve

deneyim sahibi olmak.

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Kosartrozda kalça

eklemindeki

değişikliklerle

ilgili histokimyasal

çalışması olmak.

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Üst üriner sistemde alfa

reseptörlerle ve mesane

tümörlerinde sanal

sistoskopi ile ilgili

çalışmaları olmak.

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Suam Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Nefrolojı yan dal uzmanı olmak. Donör böbrek

volümünün transplant

sonrası greft fonksiyonu

üzerine çalışmaları olmak.

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Malign özefagus

hastalıklarında girişimsel

radyolojik işlemler

konusunda

deneyimli olmak.

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 Omurilikteki lomber ve

sakral segmentlerin

omurga ile olan anatomik

ilişkisi konusunda

çalışması olmak.

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Meme kanserinde

intraoperatif radyoterapi

cerrahisinde deneyimi

olmak.

Onkoplastik meme

cerrahisi konusunda

yayınları olmak.

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Akciğer patolojisi ve

gastrointestinal sistem

patolojisi üzerine

yayınları olmak.

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Kas, iskelet sistemi

tümörlerinin tedavisinde

deneyimli olmak.

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Çocuk Ürolojisi Uzmanı

olmak.

Avrupa Üroloji Yeterlilik

Diploması

(Fellow of the European

Board of Urology)

sahibi olmak.

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Tıbbi Onkoloji yan dal

uzmanı olmak.

Yumuşak doku sarkomları

hususunda çalışma ve

deneyimi olmak.

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Nöroradyoloji alanında ve

Girişimsel MR konusunda

yayınları olmak.

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Jinekolojik Onkoloji

Cerrahisi yandal uzmanı

olmak. Uterus düz kas

tümörleri konusunda

çalışması olmak.

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Propranololun

endometriozis üzerine olan

etkilerini ait çalışması

olmak. Robotik cerrahi

konusunda eğitim

almış olmak.

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Üro-jinekoloji-Pelvik

Rekonstrüktif cerrahi

alanında çalışmaları olmak

ve Pelvik Taban Anatomisi

konusunda kadavra

üzerinde eğitim

vermiş olmak.

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Endometrial poliplerin

kandaki bazı vitamin

düzeyleriyle ilişkisi

üzerine

çalışması olmak.

Üremeye

Yardımcı Tedavi

Yöntemleri

Eğitim Merkezinde en az

beş (5) yıl çalışmış

olmak.

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Laparoskopik

histerektomi

konusunda deneyim ve

yayın sahibi olmak.

Preeklampsi p

atofizyolojisi

üzerine çalışması olmak.

Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Fetoskopik lazer

ablasyonda

(İkizden ikize geçiş

sendromu vakalarında)

deneyim ve yayını olmak.

Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Endoskopik Cerrahi

konusunda deneyimi

olmak.

Endoskopik lazer cerrahi

eğitimi almış ve ilgili

alanda

yayınları olmak.

Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Jinekolojik Onkoloji

Cerrahisi yan dal uzmanı

olmak. En az on (10) yıllık

Jinekolojik Onkoloji

Kliniği

deneyimi olmak.

Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Ampute/protez/ortez

rehabilitasyonu ile ilgili

çalışmaları ve deneyimi

olmak. Pediatrik

rehabilitasyonla ilgili

validasyon çalışmaları

olmak.

Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Algoloji yan dal uzmanı

olmak.

Elektronöromyografi

ve robotik rehabilitasyon

konularında eğitim almış

olup yayınları olmak. Beyin

hasarlı hastalarda afazi

konusunda çalışmaları

olmak.

Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Apraksi konusunda ve

Multiple Skleroz’da

nörojenik mesane

alanında

deneyim sahibi ve yayını

olmak.

Ankara Gülhane SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Radyolojik kontrast

maddelerin atenüasyon

değerleri ile ilgili çalışma

yapmış olmak.

Ankara Keçiören SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Kıkırdak kökenli kemik

tümörleri, gelişimsel

kalça

displazisinin

medialyoldan

tedavisi ve omurga

kırıklarının kısa ve uzun

tespiti ile tedavisi

konularında çalışmaları

olmak.

Ankara Keçiören SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Yardımcı Doçent 1 Çocukluk çağı önkol

travmalarında ultrason ile

X-ray’in karşılaştırılması

üzerine çalışması olmak.

Ankara Keçiören SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Yardımcı Doçent 1 Acil Servise Başvuran Geçici

İskemik Atak (GİA)

Tanısı

Alan Hastalarda İnme

Gelişme üzerine çalışması

olmak.

Ankara Keçiören SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk immünolojisi ve

alerji uzmanı olmak.

Astımlı çocuklarda

osteopontin ile ilgili

çalışması olmak.

Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Doçent 1 İşitme kaybı etyolojisinde iç

kulakla karotid arter

arasındaki mesafenin

önemi konusunda çalışması

olmak.

Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Baş boyun ve revizyon troid

cerrahisi konularında

deneyimi olmak.

Boyun diseksiyonlarında

J İnsizyonu ile çalışması

olmak.

Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Profesör 1 Ayağın yük taşıyan üç

alanının innervasyonu

konusunda anatomik

çalışması olmak.

Ankara Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Ürolojik laparoskopik

cerrahi konusunda

deneyimli olmak ve bu

konuda çalışmaları

bulunmak. Robotik konsol

cerrahisi sertifikasına sahip

olmak.

Ankara Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Yardımcı Doçent 3 Geçici iskemik atak,

iskemik serebrovasküler

hastalıklar ile tam kan

sayımı parametreleri ve

görüntüleme tetkikleri

arasındaki ilişkiler üzerine

çalışması olmak.

Ankara Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Yardımcı Doçent 3 Kronik obstruktif akciğer

hastalığı olan hastalarda

end-tidal karbondioksit

ile ilgili çalışma yapmış

olmak ve acil serviste

kapnografi

kullanımı kursu almış

olmak. Eğitici eğitimi

almış olmak.

Ankara Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Yardımcı Doçent 3 Aile Danışmalığı ve Aile

Arabuluculuğu Sertifikasına

Sahip olmak.

Ankara Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Koroner arter hastalığı ve

lipoprotein (a) değişkenliği

üzerine çalışması olmak.

Girişimsel kardiyoloji ve

elektrofizyoloji alanında

en az 10 yıllık deneyimi

olmak.

Ankara Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 İnfektif endokarditte

koagulasyon ve trombosit

aktivitesi konusunda

çalışma yapmış olmak.

Periferik arteryel ve karotis

arteryel girişimler

konusunda deneyim

sahibi olmak.

Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 İleri nöroşirürji ve

nöroradyoloji teknikleri

üzerine eğitim almış olmak. vertebral arter

psödoanevrizması ve

vertebrojugüler AV fistül

konuları üzerinde

çalışmaları olmak.

Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Proktoloji, anal fistül

cerrahisi ve metabolik

sendrom konularında

çalışma ve araştırmaları

olmak.

Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Doçent 1 İdiopatik ani sensorinöral

işitme kayıplarında

steroidlerin intratimpanik

ve sistemik kombine

kullanımı konusunda

çalışma yapmış olmak.

Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Hipofiz adenomlarında

AGNOR tekniği kullanarak

çalışması olmak.

Meme tümörlerinde

moleküler çalışması olmak.

Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Doçent 1 3G telefonların deney

hayvanlarında kulak,

burun,  boğaz organlarına

etkisi

konusunda çalışması

olmak.  Yeni doğan işitme

taraması

konusunda eğitimli ve

en az 5 yıl

deneyimli olmak.

Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 Kanama durdurucular ile

ilgili çalışması olmak ve

Sağlık Bakanlığı Acil Tıp

eğitim modüllerinde

eğitimci olmak.

Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk nefrolojisi yandal

uzmanı olmak. Böbrek

nakli  yapılmış çocuklarda

endotel hücrelerin

değerlendirilmesi

konusunda çalışması

olmak.

Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk hemotoloji yandal

uzmanı olmak. Trombosit

agregasyon ve sekresyon

testleri konusunda

çalışması olmak.

Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 Hastane Enfeksiyonları,

Yoğun Bakım Enfeksiyonları

konularında yayınları olmak.

İmmunolojik Tanı

Yöntemleri konusunda

çalışma deneyimi olmak.

Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 Geriatrik hastalar,

hemipejik hastalar ve el

hastaları ile ilgili yayınları

olmak.

Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Algoloji uzmanı olmak.

Terapötik enjeksiyonlar,

girişimsel ultrasonografi

ve

klinik nörofizyoloji

konularında deneyim

sahibi ve eğitici olmak.

Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 Kardiyak MR’da

haritalanma tekniği

konusunda deneyim

sahibi olmak.

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji Doçent 1 Uzmanlığını veya

doktorasını Farmasötik

Toksikoloji’de yapmış olmak.

Kalp ve Karaciğer

Transplantasyonu

anestezisi

alanlarında deneyimli olmak.

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Kalp Akciğer

transplantasyonu ve

robotik cerrahi alanında

en 1 yıl

eğitim almak.

Robotik Cerrahi ile ilgili

çalışmaları olmak.

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 1 Kalp transplantasyonu ve

gastrointestinal sistem

sitolojisi ile ilgili

çalışmaları

olmak.

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji Profesör 1 Kalp cerrahisinde

anesteziklerin bazı etkileri

konusunda çalışması

olmak.

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Nefroloji yandal uzmanı

olmak. Böbrek nakli

alanında eğitim

almış olmak.

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Elektrofizyoloji alanında

deneyimi olmak.

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kardiyak rehabilitasyon

alanında sertifikası ve fizik

tedavi rehabilitasyon

konusunda deneyim sahibi

olmak. Girişimsel

kardiyoloji alanında

tecrübesi ve yayınları olmak.

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kardiyovasküler ekonomi

alanında çalışma yapmış

olmak.

Girişimsel kardiyolojide

sağlık ekonomisi

çalışmaları olmak.

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk kardiyoploji

uzmanı

olmak. Gebelik öncesi

obezitenin fetal kalp

fonksiyonlara etkisi

üzerine

çalışması olmak.

Ankara Ulucanlar Göz SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Tıbbi retina ve cerrahi

retina konusunda

deneyim

ve çalışmaları olmak.

Oküler travma alanında

çalışma ve deneyim

sahibi olmak.

Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Yardımcı Doçent 3 Elektrik yanıklarında

negatif basınçlı yara

tedavisi

üzerine çalışması olmak.

Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Yardımcı Doçent 3 Kolestatik ratlarda

karaciğer

iskemi reperfüzyon hasarı

üzerine çalışması olmak.

da Vinci robotu kullanım

sertifikasına sahip olmak.

Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Yardımcı Doçent 1 Minimal invazif göğüs

deformiteleri cerrahisi

konusunda deneyim ve

çalışması olmak.

Plevral efüzyonlar

konusunda çalışması

olmak.

Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Glokom ve üveiti üzerine

çalışması olmak.

Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Uyku laboratuvarı sertifikası

olmak ve Benzalkonyum

klorür ile ilgili elektron

mikroskopi çalışması

olmak.

Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Asetabulum, çocuk ve

erişkin kırıklarıyla ilgili

eğitici düzeyinde deneyimi

ve çalışmaları olmak.

Kalça ve diz izokinetik kas

kuvvet ölçüm çalışmaları

bulunmak.

Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Yardımcı Doçent 1 Kardiyak elektrofizyolojik

çalışma alanında deneyim

sahibi olmak. ICD ve CRT

implantasyonu konusunda

deneyimli olmak.

Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Periton sıvılarında

B-mode  Gray Scale

histogram

üstüne araştırması olmak.

Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji Doçent 1 Bölgesel anestezi ile ilgili

konularda deneyim ve

yayın sahibi olmak.

Kalça kırığı olan Aortik

stenozlu hastalarda sinir

bloğu ile ameliyat

yapılması

konusunda çalışması

olmak.

Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yardımcı Doçent 1 Çalışan kalpte koroner

arter cerrahisinde bir çeşit

anestezi ile kombine edilen

morfin etkinliği ve

güvenilirliği üzerine

çalışmaları olmak.

Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Yardımcı Doçent 1 DSA ve Girişimsel

Nörovasküler cerrahi

konusunda eğitimi olmak.

Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Yardımcı Doçent 1 Travma cerrahisi

konusunda çalışmaları

olmak. Bariatrik cerrahi

konusunda tecrübeli olmak.

Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Yardımcı Doçent 1 Fetal ekokardigrafi ile

ilgili  çalışması olmak.

/Preeklampside lektin

düzeyi ile ilgili çalışması

olmak.

Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Yardımcı Doçent 1 Böbrek nakli merkez

sorumluluğu yapabilecek

kriterlere sahip olmak.

Laparoskopik ürolojik

cerrahi alanında sertifikaya

sahip olmak.

Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Yardımcı Doçent 1 Perkütan taş cerrahisi

konusunda eğitici

düzeyinde deneyime

sahip olmak.

Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Çocuk Hematoloji ve

Onkoloji yan dal uzmanlığı

yapmış olmak.

Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Ergenlerde beden kitle

indeksi ve stresle başa

çıkma yöntemleri üzerine

çalışması olmak.

Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Özgül öğrenme güçlüğü ve

psikoonkoloji konusunda

çalışmaları olmak.

Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Hepatoloji alanında ve

hayvan deneyleri üzerine

çalışmaları olmak.

Karaciğer biyopsisi

yapabilme sertifikasına

sahip olmak.

Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yardımcı Doçent 1 Manyetik alan tedavisinin

bası yaralarında etkinliği

konusunda çalışması olmak.

Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Romatoloji yan dal

uzmanlığı yapmış olmak.

Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Renal transplantlarla ilgili

çeşitli alt dallarda çalışma

yapmış olmak,

kemik iliği

transplantasyonu

ile ilgili eğitimi olmak.

Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Yardımcı Doçent 1 Elektrofizyolojik çalışma ve

ablasyon konusunda

deneyimli olmak.

Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Metakognisyonlar üzerine

çalışması olmak.

Cinsel terapi eğitimi almış

olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Yardımcı Doçent 1 Çocukların çene bölgesinde

görülen kistlerin

tedavisinde konservatif

yöntemlerin kullanılması

konusunda çalışmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş, Çene Radyolojisi Yardımcı Doçent 3 İmplant yerleştirilmesi için

palatal kemik kalınlığının

bir çeşit bilgisayarlı

tomografi ile incelenmesi

üzerine çalışma

yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ortodonti Yardımcı Doçent 1 Seramik braketler üzerine

çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakognozi Yardımcı Doçent 3 Bitkilerin memeli hücre

kültüründe

in vitro anti-enflamatuvar

etkileri konusunda çalışması

olmak.

Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakoloji Yardımcı Doçent 1 Radyofarmasi alanında

çalışmaları ve tecrübe

sahibi olmak.

Eczacılık Fakültesi Eczacılık meslek Bilimleri Farmasötik Kimya Yardımcı Doçent 3 Kompleks ligandların

kataliz uygulamaları

üzerine çalışması olmak.

Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Farmasötik Biyoteknoloji Yardımcı Doçent 1 Biyosensor tasarımı ve

enzim inhibisyonu üzerine

çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Analitik Kimya Yardımcı Doçent 1 Metalloenzimler ve ileri

analitik aletler üzerine

çalışması olmak.

Elazığ SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Yardımcı Doçent 1 PET CT üzerine çalışması

olmak.

Erzurum Bölge SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Yardımcı Doçent 1 Robotik cerrahi

konusunda

deneyimli olmak.

Endometriumun kimyasal

ablasyonu konusunda

çalışması olmak.

Erzurum Bölge SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Yardımcı Doçent 1 Le vetiracetam tedavisinin

sperm parametreleri ve

seks hormonları üzerine

etkisi hakkında

çalışması olmak.

Erzurum Bölge SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Elektroensefalogram

(EEG)

çekimi sırasında çocukları

sedatize etmek için

kullanılan kloral hidrat ve

hidroksizin’in etkinlik ve

yan etkileri konusunda

klinik çalışması olmak.

Erzurum Bölge SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Doğu Anadolu Bölgesinde

kronik hepatit C

hastalarında

viralgenotiplendirme ve

ekstrahepatik bulgular

konusunda çalışması olmak.

Erzurum Bölge SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Kronik Hepatit B ve

Kronik  Hepatit C’de

İnterferon

alfa tedavisi alan

hastaların

yaşam kalitesi üzerine

çalışması olmak.

Erzurum Bölge SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Polisomnografi sertifikası

olmak. Pulmoner malign

lezyonlarda CT altında

transtorasik iğne

biyopsinin çapının tanı

oranına etkisi konusunda

çalışması olmak.

Erzurum Bölge SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Metastatik mide

kanserlerine etki eden

prognostik faktörlerle

ilgili çalışması olmak.

Erzurum Bölge SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Yardımcı Doçent 1 Elektrofizyolojik çalışma

konusunda eğitim almış

olmak ve TAVİ,

periferikvasküler girişim

konularında sertifika

sahibi olmak.

Erzurum Bölge SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Yardımcı Doçent 1 Özel PET-CT görüntüleme

eğitimi almış olmak,

en az 5 yıl PET-CT

deneyimi

olmak. Onkoloji üzerine

çalışması olmak.

Erzurum Bölge SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Yardımcı Doçent 3 Koroner bilgisayarlı

tomografide koroner

arter anomalileri ile ilgili

çalışması olmak.

Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Profesör 1 Radyoterapi alanında

yayınları olmak.

Radyasyon

Onkolojisi Ana Bilim

Dalında en az 10 yıl

çalışmış olmak.

Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Yardımcı Doçent 3 Askeri yaralanmalar

konusunda deneyimli

olmak. Yara sıvısı ile

ilgili çalışması olmak.

Gülhane Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu ve

alanında tıpta uzmanlığı

olmak. İyot eksikliği

indikatörleri ile tiroid

hormonları ve demir

eksikliği anemisi

arasındaki

ilişkiyi inceleyen

çalışmaları olmak.

Gülhane Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu ve

alanında tıpta uzmanlığı

olmak. Melatonin ve

kandida sepsisi üzerine

deneysel çalışması olmak.

Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik Esasları Yardımcı Doçent 3 Hemşirelik esasları

alanında

lisansüstü derecelere

sahip  olmak.

Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Psikiyatri Hemşireliği Yardımcı Doçent 3 Psikiyatri Hemşireliği

alanında lisansüstü

derecelere sahip olmak.

Nüks korkusu ile ilgili

çalışmış olmak.

İstanbul Bağcılar SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Otopatoloji

laboratuvarında

çalışma deneyimi ve

bununla ilgili

yayınları olmak.

İstanbul Bağcılar SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Robotik üroloji cerrahi

konusunda eğitim almak

ve  deneyim sahibi

olmak.

Üroradyoloji konusunda

çalışmaları olmak.

İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Jinekolojik onkoloji

cerrahisi yan dal uzmanı

olmak, Robotik cerrahi

sertifikası ve deneyimi

olmak, laparoskopik

batına giriş teknikleri

hakkında

çalışması ve deneyimi

olmak.

İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Preterm ve term

yenidoğanlar ile ölü

doğumlarda plasenta

patolojileri üzerine

çalışması olmak.

İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 Akut iskemik inmede

endovasküler tedavi

konusunda yayını olmak.

Diffüzyon tensor

görüntüleme konusunda

araştırma ve yayını olmak.

İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Kifoz hastalarının klinik

görünümü ile ilgili çalışma

yapmış olmak. İdiopatik

skolyozda klinik

görünümle  ilgili

çalışması olmak.

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Suam Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Buerger hastalığında ve

periferik arteryel

hastalıklarda ADMA

düzeyleri ve gen

polimorfizmleri, kronik

venöz hastalıklarda ve

periferik arteriyel

hastalıklarda hayat

kalitesi  üzerine

çalışmaları olmak.

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Suam Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Yağlı karaciğer hastalığı,

tirofiban uygulaması,

hormon replasman

tedavisi  ve vücut demir

düzeylerinin

miyokard perfüzyonu

üzerine etkileri

konusunda

çalışmaları olmak.

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kalp pillerinin yarattığı

bazı parametrelerin sol

venktrikül fonksiyonlarına

etkileri üzerine çalışması

olmak. En az 10 yıllık

invaziv kardiyoloji ve

elektrofizyoloji

deneyimi olmak.

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Percutan koroner ve

periferik girişim

konusunda

tecrübeli, rotablator

sertifikası olan, kalp

yetmezliğinde sol

ventrikul

doku doppler

görüntülemenin egzersiz

kapasitesi ile ilişkisini

araştıran çalışması olmak.

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Sitoredüktif cerrahi ve

hipertermik

intraperitoneal

kemoterapi konusunda

deneyimleri olmak.

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Laparoskopik cerrahi

konusunda en az beş (5) yıl

akademik ve klinik

tecrübesi olmak.

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Yardımcı Doçent 1 Kitlesel olayların sağlığa

etkisi üzerine çalışması

olmak.

İstanbul Haseki SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Otoskleroz Cerrahisinde

deneyim sahibi olmak.

Mevsimsel allerjik

rinittearginaz düzeyleri

ile ilgili yayını olmak.

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Organ nakli, karaciğer ve

paratroid cerrahisi üzerine

çalışmaları olmak.

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 Hepatit B enfeksiyonunun

aile içi geçişi konusunda

çalışması olmak.

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Behçet hastalarında

ateroskleroz ve İleri yaşlı

hastalarda akut böbrek

yetmezliği konusunda

çalışmaları olmak.

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 Klinik nörofizyoloji yan dal

uzmanı olmak. Akut

iskemik inmede nötrofil ve

interlökin 8’in rolü ile

lipoprotein (a)’nın inme

ilişkisinin araştırıldığı

çalışmaları olmak.

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Laparoskopik kolon ve

rektum cerrahisinde klinik

araştırmaları ve deneyimi

olmak.

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Yardımcı Doçent 1 Akut üst gastrointestinal

kanamalı olgularının

endoskopik sonuçları

üzerine çalışması olmak.

Aort disseksiyonlu

hastaların geriye dönük

analizi konusunda

çalışması olmak.

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Yardımcı Doçent 1 WISP1 adipokininin

gestasyonel diyabetteki

metabolik parametrelerle

ilişkisi üzerine çalışması

olmak. Gebelikler arası

sürenin

postmenopozalosteoporoz

gelişimi üzerine etkileriyle

ilgili çalışması olmak.

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Yardımcı Doçent 1 Mide kanseri

radyoterapisi  ile

endokrin pankreas

yetmezliği ilişkisi

hakkında  çalışması

olmak.

Özafagus kanseri

radyoterapisinde

tedavi alan boyutu ile ilgili

çalışması olmak.

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Pulmoner emboli

tanısında copeptin’in rolu

üzerine  çalışması olmak.

İleri kalp

yetersizliğinde

levosimendan tedavisinin

sağ ventrikül fonksiyonları

üzerine etkisini araştıran

çalışması olmak.

İstanbul Okmeydanı SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Robotik kalp cerrahisi ve

koroner bypass

ameliyatlarından sonra

gastrointestinal sistem

komplikasyonları üzerine

yayınları olmak.

İstanbul Okmeydanı SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Eş zamanlı aort kapak

replasmanı ve septal

miyektomi konusunda

yayını ve tecrübesi olmak.

Konjenital koroner arter

anomalilerinin cerrahi

tedavisinde deneyimli

olmak.

İstanbul Okmeydanı Suam Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Kardiyotoksisite ile ilgili

rat deneyleri ve

Hemoglobinopatili

çocuklar hakkında

çalışma  yapmış olmak.

İstanbul Sultan Abdülhamid Han SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Molekuler görüntüleme

alanında osteoporoz

gelişiminde östrojen

reseptör alt gruplarının

etkisi üzerine ve

Mandibula  distraksiyon

osteogenezinde yeni

kemik  oluşumunun ve

distraksiyon

süresinin spiral BT ile

değerlendirilmesi konuları

uzerinde araştırma

yapmış  olmak,

PET / CT yeterlilik

belgesi ve Kalite Yönetimi

yüksek lisans belgesi

sahibi olmak.

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Doçent 1 Pediatrik ve erişkin

yabancı cisim aspirasyonu

tedavisinde bilimsel

çalışmaları olmak.

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Omurga cerrahisinde

klinik

ve deneysel çalışmalar

yapmış ve eğitim

almış olmak.

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 OCT (optical coherence

tomography) ve

CTO (chronic total

oclusion)

konusunda çalışması

olmak.

İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Sistemik ju venil idopatik

artrit ve sistemik lupus

eritematosus hastalarında

vasküler fonksiyonların

değerlendirmesi ile ilgili

çalışması olmak.

İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Pediatrik karaciğer nakli,

sirotik kardiyomiyopati ve

gıda alerjileri konularında

çalışmalar yapmış olmak.

İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Hepatoloji alanında

(kronik hepatit B ve

alkol dışı yağlı karaciğer

hastalığında)

immunogenetik

araştırmaları olmak.

Ailesel kanser

sendromlarının genomik

tanısına yönelik

araştırmalar yapmış olmak.

İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Nefroloji uzmanı olmak.

Diyabetik olmayan kronik

diyaliz hastalarında

Losartan’ın oksidatif stres

ve inflamasyon üzerine

etkileri ile ilgili çalışması

olmak.

İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Çocuk acil yan dal uzmanı

olmak. Annelerde

AntiHBs’nin sıklığı ve

Yenidoğan’a geçiş düzeyi

ile  ilgili çalışması olmak.

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Astım ve KOAH takibinde

kullanılan ölçeklerin

geçerlilik ve güvenilirliğinde

yayınları olmak.

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Tüberkülozlu hastalarda

beslenme peptidleriyle

ilgili yayını olmak ve

torasikultrason ve

endobronşiyal ultrason

tecrübesi olmak.

İzmir Bozyaka SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Böbrek nakli tecrübesi ve

böbrek

transplantasyonunda

histopatolojik çalışması

olmak. Onkolojik cerrahi

alanında çalışmaları

olmak.

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Yenidoğan doçenti olmak.

Çok düşük ağırlıktaki

bebeklerde beslenme

intoleransı tedavisinde

makrolidlerin kullanımı ile

ilgili çalışması olmak.

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Pediatrik Endokrinoloji ve

metabolik hastalıklar

yan dal ihtisası yapmış

olmak. Çocuklarda

vitamin D eksikliği ve

vitamin D zehirlenmesi

konularında araştırmalar

yapmış olmak.

Kayseri SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Acil Tıp Yardımcı Doçent 1 Karbonmonoksit,

endosulfan zehirlenmeleri

ve çocuklarda ev kazaları

hakkında çalışmaları

olmak.

Kayseri SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 2 İnvaziv kardiyoloji

alanında en az 5 yıl

deneyim sahibi olmak,

Elit atletlerde ileri

ekokardiyografik

yöntemler

ile atlet kalbini

değerlendiren

çalışmaları olmak.

Kayseri Suam Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 SLE hastalarının takip

tanı ve tedavileri üzerine

çalışması olmak.

Kocaeli Derince SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Fetal cerrahi ve kalp

damar  cerrahisi

anestezisinde

deneyimli olmak. Erişkin

kalp nakli, erişkin ve

pediatrik sol ventrikül

destek sistemleri

implantasyonu anestezisi

konusunda

deneyimli olmak.

Kocaeli Derince SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Pelvik sinirlerle ilgili eğitim

almış olmak. Endoskopik

pelvik taban cerrahisi ile

ilgili yayın yapmış olmak.

Kocaeli Derince SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Yüz ve çene cerrahisi

uzmanı olmak.

Uyku bozuklukları ve

tedavisi konusunda

çalışması ve deneyimi

olmak.

Kocaeli Derince SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Kronik otitli hastalarda

orta kraniyal fossa dura

seviyesi ile ilgili radyolojik

çalışması olmak.

Konya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Yardımcı Doçent 3 Primer hiperparatiroidi

cerrahisi geçiren

hastalarda  preoperatif ve

peroperatif

parametrelerin

karşılaştırılması,

preoperatif

parametrelerin

postoperatif seyri üzerine

etkileri ile ilgili çalışması

olmak.

Konya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Yardımcı Doçent 3 Son 10 yılda akciğer

karsinomu ön tanısı

konulan olguların

rektospektif

değerlendirilmesi ile

ilgili çalışması olmak.

Konya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Yardımcı Doçent 3 Hellp sendromunda

maternal ve perinatal

sonuçların

değerlendirilmesi

konusunda çalışma

yapmış olmak.

Konya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Yardımcı Doçent 3 Aorta Koroner Baypas

Ameliyatlarının değişik

yönlerden

değerlendirilmesi

ile ilgili çalışması olmak.

Konya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Obstruktif Uyku Apne

Sendromlu Hastalarda

Polisomnografi ve

Oksidatif Stres

Parametreleri ile Fizik

Muayene Bulguları

Arasındaki İlişkilerin

Değerlendirilmesi

konusunda çalışması

olmak.

Konya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Yardımcı Doçent 3 Anterior Servikal

Diskektomi ve Füzyon

Uygulanan Hastalarda

Kemik Mineral

Yoğunluğunun Füzyon ve

Fiksasyon Üzerine Etkisi

konusunda çalışması

olmak.

Konya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Yardımcı Doçent 3 Endometrium hiperplazi

ve  adenokarsinomlarında

östrojen ve progesteron

reseptörlerinin

araştırılması konusunda

çalışması olmak.

Konya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Yardımcı Doçent 3 Transrektal Ultrason

Eşliğinde Prostat Biyopsisi

Yapılan Hastalarda

Enfektif Komplikasyonlar

ve Rektal Floradaki

Siprofloksasine Dirençli

E.Coli Kolonizasyonunun

Rolü ile ilgili çalışması

olmak.

Konya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Hiperinsülinemik Obez

Çocuk ve Adölesanlarda

Plazma Homosistein

Düzeyleri konusunda

çalışması olmak.

Konya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Çocuklarda Suçiçeği ve

Komplikasyonlarının

Değerlendirilmesi ile ilgili

çalışması olmak.

Çocuk Yoğun Bakım

sertifikasına sahip olmak.

Konya SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Nefroloji yan dal uzmanı

olmak. Diyaliz

hastalarında  yaşam

kalitesi ve egzersiz

konularında çalışmalarda

bulunmak ve diyaliz

hastalarında hepatit C ve

eritropoietin ilişkisi

konusunda çalışması

olmak.

Konya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Yardımcı Doçent 3 İnme geçiren hastalarda

akut ve subakut dönemde

tuzak nöropati

gelişiminin

elektrofizyolojik

olarak değerlendirilmesi

üzerine çalışması olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi Yardımcı Doçent 3 Çocuk gelişimi ve Eğitimi

ABD da doktora yapmış

olmak. Okul öncesinde

davranışsal öz-düzenleme

becerileri konusunda

çalışması olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi Pr. Yardımcı Doçent 3 Tıp Fakültesi mezunu

olmak. Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları uzmanı

olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Ameliyathane Hizmetleri Pr. Yardımcı Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu

olmak. Acil cerrahi

konusunda deneyimli

olmak. Endoskopi ve

ERCP (endoskopik

retrograt

kolonjiopancreatikografil)

konusunda deneyimli

olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Perfüzyon Teknikleri Pr. Yardımcı Doçent 3 Tıp fakültesi lisans mezunu

olmak. Genel cerrahi

uzmanı olmak. Mentorlük

(eğitici) eğitimi almış

olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr. Yardımcı Doçent 3 Tıp fakültesi mezunu

olmak. Sağlık Kuruluşları

Yöneticiliği alanında

çalışması olmak.

Samsun SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Erişkenlerde inmemiş

testislerde testis

histolojisinin belirleyicisi

olarak rezistiv indeks’in

önemi konusunda

araştırma yapmış olmak.

Endoüroloji ve ESWL

konusunda eğitim almış

olmak.

Samsun SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Yardımcı Doçent 3 Antiinflamatuar ilaçlar ve

elektromanyetik alan

konularında çalışmaları

olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Profesör 1 Tıp doktoru olmak. Halk

sağlığında uzmanlığını

yapmış olmak.

Tıbbi atıkların yönetimi

konusunda uluslararası

proje ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Yardımcı Doçent 3 Halk sağlığında

uzmanlığını veya

doktorasını yapmış

olmak. Epidemiyoloji

konusunda saha çalışması

yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi biyoloji Yardımcı Doçent 3 Moleküler Biyoloji ve

Mikrobiyoloji laboratuvar

teknikleri alanında

deneyim  sahibi olmak.

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Yardımcı Doçent 3 Genetik, Biyomühendislik

ve Biyoinformatik

alanlarında çalışmaları

olmak.

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Profesör 1 Deneysel beyin felci ve

optik sinir hasarı

konularında deneyimli

olmak.

Trabzon Kanuni SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Yardımcı Doçent 1 İntraabdominal basınç

artışının pankreas üzerine

olan etkileri ile ilgili

çalışması olmak.

Trabzon Kanuni SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Yardımcı Doçent 1 ERCP ve metabolik

cerrahi yapıyor olmak ve

radyasyonun tetiklediği

diyare üzerine

glutaminin koruyucu etkisi

alanında çalışması olmak.

Trabzon Kanuni SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 ROP ve vitreoretinal

cerrahi alanında sertifika

sahibi olmak.

Trabzon Kanuni SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Yardımcı Doçent 1 Laparoskopik-robotik

cerrahi sertifikası olmak;

histerektomi tipleri ve

o ver kanseri alanında

çalışması olmak.

Trabzon Kanuni SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Yardımcı Doçent 1 Türkiye’deki gestasyonel

trofoblastik neoplaziler

üzerine çalışma yapmış

olmak.

Trabzon Kanuni SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Yardımcı Doçent 1 Kolorektal kanserler ile

ilgili çalışması olmak.

Trabzon Kanuni SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Yardımcı Doçent 1 Endoüroloji konusunda

eğitim almış olmak

ve erektil disfonksiyon

kronik tedavisinin korpus

kavernozuma etkileri

hakkında deneysel çalışma

yapmış olmak.

Trabzon Kanuni SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Yardımcı Doçent 1 Gebelerde diyabet üzerine

çalışma yapmış olmak.

Trabzon Kanuni SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Nefroloji uzmanı olmak ve

Hemodiyaliz hastalarında

cerrahi girişimler ile ilgili

çalışması olmak.

Trabzon Kanuni SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Palyatif bakım servisinde

en az altı ay çalışmış

olmak.

Trabzon Kanuni SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Diferansiye tiroid

karsinomu ile ilgili

çalışması olmak.

Trabzon Kanuni SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Yardımcı Doçent 1 Fetal MRI ve obstetrik

USG ile fetalanomaliler

ve kardiyak BT alanlarında

çalışmaları olmak.

Trabzon Kanuni SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Sınır kişilik bozukluğu ek tanılı bipolar duygulanım bozukluğu hastalarında bilişsel işlevler üzerine araştırma yapmış olmak.

 

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Kolay Hobiler