Akademik Personel | 18 Eylül 2020, Cuma

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

16 Kasım 2017
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 346 36 38 numaralı telefondan ulaşılabilir.

 

(SUAM: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)

 

NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.”

 

 

SIRA NO BİRİM BÖLÜMÜ ANA BİLİM DALI/ PROGRAMI UNVANI DRC. ARANAN ŞARTLAR
1 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Yardımcı Doçent 2 Mandibula fraktürlerinde

fiksasyon modelleri konusunda

çalışması olmak.

2 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş,

Çene

Cerrahisi

Yardımcı Doçent 1 Ortognatik cerrahide solunum

değişiklikleri konusunda

çalışması olmak.

3 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Periodontoloji Doçent 3 Dişeti çekilmesi tedavisinde

doku mühendisliği ile ilgili

çalışması olmak.

4 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Periodontoloji Yardımcı Doçent 5 Glikasyon ürünlerinin

periodontal doku yıkımına

etkisi konusunda

çalışması olmak.

5 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Periodontoloji Yardımcı Doçent 3 Periodontitisli hastalarda

antioksidan kapasite

konusunda çalışması olmak.

6 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Restoratif

Diş Tedavisi

Yardımcı Doçent 3 Çürük lezyonlarının tedavisinde

rezin infiltrasyon yöntemi

konusunda çalışması olmak.

7 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Cerrahi

Hastalıkları

Hemşireliği

Doçent 1 Cerrahi Hastalıkları

Hemşireliği alanında

doktorası olmak.

Meme kanseri konusunda

çalışmaları bulunmak.

8 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Cerrahi

Hastalıkları

Hemşireliği

Yardımcı Doçent 3 Cerrahi Hastalıkları

Hemşireliği alanında doktorası

olmak. Sistoskopive taş kırma

konularında çalışmaları

bulunmak.

9 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Çocuk Sağlığı

ve Hastalıkları

Hemşireliği

Yardımcı Doçent 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Hemşireliği alanında doktorası

olmak. Preterm bebeklerin

bakımı konularında çalışmaları

bulunmak.

10 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Doğum ve

Kadın

Hastalıkları

Hemşireliği

Yardımcı Doçent 3 Doğum ve Kadın Hastalıkları

Hemşireliği alanında doktorası

olmak. Perinatal kliniklerde

hasta güvenliği konusunda

çalışmaları bulunmak.

11 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Doğum ve

Kadın

Hastalıkları

Hemşireliği

Yardımcı Doçent 3 Doğum ve Kadın Hastalıkları

Hemşireliği alanında doktorası

olmak. Jinekolojik cerrahilerde

postoperatif ağrı konusunda

çalışması bulunmak.

12 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Doğum

ve Kadın

Hastalıkları

Hemşireliği

Yardımcı Doçent 1 Doğum ve Kadın Hastalıkları

Hemşireliği alanında doktorası

olmak. Preeklempside

ekokardiyografi konusunda

çalışması olmak.

13 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Doğum ve

Kadın

Hastalıkları

Hemşireliği

Yardımcı Doçent 3 Doğum ve Kadın Hastalıkları

Hemşireliği alanında doktorası

olmak. Hemşirelikte inovasyon

konularında çalışmaları bulunmak.

14 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Halk

Sağlığı

Hemşireliği

Yardımcı Doçent 1 Halk Sağlığı Hemşireliği

alanında doktorası olmak.

Adölesanlarda dijital oyun

bağımlılığı ile ilgili çalışmaları

bulunmak.

15 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik

Esasları

Yardımcı Doçent 3 Hemşirelik Esasları alanında

doktora yapmış olmak.

16 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Hemşirelikte

Yönetim

Yardımcı Doçent 3 Hemsirelikte Yönetim alanında

doktorası olmak. Sağlık

politikaları ve hastanelerde

örgütsel davranış konularında

çalışmaları bulunmak.

17 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik İç

Hastalıkları

Hemşireliği

Doçent 1 İç Hastalıkları Hemşireliği

alanında doktorası olmak.

Kronik hastalıklar ve semptom

yönetimi konularında

çalışmaları olmak.

18 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Ebelik Yardımcı Doçent 3 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları

Hemşireliği doktorası olmak.

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları

konusunda klinik deneyimi

bulunmak.

19 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Ebelik Yardımcı Doçent 3 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları

Hemşireliği doktorası olmak.

Çocuk Sağlığı Hemşireliği

alanında çalışmaları bulunmak.

20 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Ebelik Yardımcı Doçent 3 Genitoüriner semptomların

yaşam kalitesi üzerine etkisi

konusunda çalışma

yapmış olmak.

21 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi

ve

Rehabilitasyon

Fizyoterapi

ve

Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent 1 Sporcularda fonksiyonel

hareket analizi konusunda

çalışmaları bulunmak.

22 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi

Hizmetler

ve

Teknikler

Denizci

Sağlığı

Yardımcı Doçent 1 Gemici sağlığı konusunda

deneyimi olmak. Sağlık

çalışanlarında kızamık

seroprevalansı konusunda

çalışması bulunmak.

23 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi

Hizmetler

ve

Teknikler

Diyaliz Yardımcı Doçent 3 Robotik böbrek nakli

konusunda deneyimi ve

çalışması bulunmak.

24 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık

Bakım

Hizmetleri

Evde Hasta

Bakımı Pr.

Yardımcı Doçent 3 Palyatif bakım konusunda

deneyimi ve palyatif bakım

merkezlerinin hastalara bakım

veren kişiler üzerindeki etkisi

konusunda çalışması bulunmak.

25 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Evde Hasta

Bakımı Pr.

Yardımcı Doçent 3 Koroner arter hastalığında

helicobacter pylori ve

hipertansiyon konusunda

çalışması bulunmak.

26 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Perfüzyon

Teknikleri

Yardımcı Doçent 3 Pediatrik kalp cerrahisi

anestezisi ve yoğun bakımı

konusunda deneyimi bulunmak.

27 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Sosyal Hizmetler Yardımcı Doçent 3 Psikoz hastalarında toplumsal

beceri eğitimi uygulanması

konusunda deneyimi ve

çalışması bulunmak.

28 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yardımcı Doçent 3 Akciğer kanseri ile ilgili çalışma

yapmış olmak.

29 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Yardımcı Doçent 3 Tıp Fakültesi mezunu ve fizyoloji

uzmanı olmak. Egzersiz fizyolojisi

ve davranış bilimleri ile

ilgili konularda çalışması olmak.

30 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Profesör 1 Yaşlılar, engelliler ve geleneksel ve

tamamlayıcı tıp konusunda

çalışmaları bulunmak.

31 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Profesör 1 Amniyotik sıvıda aminoasit

konsantrasyonu ile ilgili çalışması

olmak (İstanbul Kartal Lütfi Kırdar

S.U.A.M’ da görevlendirilecektir).

32 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 Tıp fakültesi mezunu ve tıbbi

mikrobiyoloji uzmanı olmak.

Sepsis konusunda çalışması olmak

(İstanbul Haydarpaşa Numune

SUAM’da görevlendirilecektir).

33 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri immünoloji Doçent 1 İmmünoloji doktorası

yapmış olmak. Tromboz ve

Behçet hastalığında moleküler

çalışmaları olmak.

34 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyomalzeme Biyomalzeme Yardımcı Doçent 3 Biyomalzemeler, metalik implant

malzemeleri ve biyoseramikler

konularında çalışmalar

yapmış olmak.

35 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doku Mühendisliği Doku Mühendisliği Doçent 1 Doku Mühendisliği, nano

biyomalzeme, ilaç salım sistemleri,

ilaç hedefleme konularında

çalışmaları olmak. Doku

mühendisliğinde patent sahibi

olmak.

36 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Biyoteknoloji Yardımcı Doçent 3 Leishmania parazitlerinin

moleküler epidemiyolojisi üzerine

çalışma yapmış olmak.

37 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Biyomühendislik Yardımcı Doçent 3 Mamografi görüntülerinin görüntü

işleme teknikleriyle otomatik

sınıflandırılması üzerine

yapmış olmak.

38 Adana Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Yardımcı Doçent 3 Cinsel gelişim bozukluğu olan

hastalarda tedavi yönetimi

konusunda çalışma yapmış olmak.

39 Adana Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 İntraabdominal enfeksiyonlar

konusunda çalışmaları ve genel

cerrahi alanında patent

sahibi olmak.

40 Adana Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Yardımcı Doçent 1 Organ prezervasyon solüsyonları

ile ilgili çalışma yapmış olmak.

41 Adana Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Endokrinoloji ve metabolizma

hastaliklari yan dal uzmanı olmak.

Diyabet, tiroid hastalılıkları ve

polikistik over sendromu ile ilgili

çalışmalar yapmış olmak.

42 Adana Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Diferansiye tiroid kanserinin klinik

ve prognozu ile ilişkili çalışması

bulunmak.

43 Adana Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Otofajinin kolorektal kanserde yeri

ve önemi üzerine çalışması olmak.

44 Adana Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Bifosfonat alan hastalarda EKG

bulguları konusunda çalışma

yapmış olmak.

45 Adana Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Dismenore, vulvovajinit ve

transvaginal ekokardiyografi

konusunda çalışmaları olmak.

46 Adana Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Robotik cerrahi eğitimi almış

olmak. İnfertilite, ürojinekoloji ve

cinsel fonksiyonlar konusunda

çalışmaları olmak.

47 Adana Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Yardımcı Doçent 3 H1N1 virüs enfeksiyonlu gebelerle

ilgili çalışması olmak.

48 Adana Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Robotik cerrahi sertifikası olmak.

Aort anevrizmalarınin

endovaskülercerrahi tedavisinde

deneyim sahibi olmak.

49 Adana Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Elektrofizyoloji deneyimi, atriyal

fibrilasyon, ventriküler taşikardi

ablasyonu ve koroner sinüs

gecikme indeksi konusunda

çalışması olmak.

50 Adana Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Yardımcı Doçent 1 İntrakardiyak ekokardiyografi ve

doku doppler görüntüleme

konularında çalışmaları olmak.

51 Adana Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Yardımcı Doçent 3 Kardiyak rehabilitasyon konusunda

eğitim almış olmak.

52 Adana Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Miringosklerozda konusunda

çalışması olmak.

53 Adana Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Psikiyatri Doçent 1 Konversiyon bozukluğu ve

epilepsili hastalarda yaşam kalitesi

ölçümlerine ait çalışmaları olmak.

54 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Psikiyatrisi Yardımcı Doçent 3 Kendine zarar verme davranışı

gösteren ergenlerde gelişimsel ve

psikiyatrik özelliklerle ilgili

çalışması olmak.

55 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Pediatrik endokrinoloji yan dal

uzmanı olmak. Diyabetes insipidus

ve tiroid organifikasyon

bozuklukları ile ilgili genetik ve

klinik çalışmaları olmak.

56 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk kardiyoloji yan dal uzmanı

olmak. Kardiyak rabdomyom ve

antrasiklin kardiyotoksisite

konusunda çalışmaları olmak.

57 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Çocuklarda demir eksikliği anemisi

ve taleseminin beyin sapı işitsel

potansiyeller üzerine etkisi

konusunda çalışması olmak.

58 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doçent 1 Yoğun bakım ünitelerinde

stafilokok enfeksiyonu risk

faktörleri ve febril nötropeni

konusunda çalışması olmak.

59 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 Elektronöromiyografi ve

kardiyopulmoner rehabilitasyon

konusunda deneyimi ve kas iskelet

sistemi sorunlarında lazer

terapisiyle ilgili

çalışmaları bulunmak.

60 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yardımcı Doçent 2 Şok dalga tedavisinin karpal tünel

sendromuna etkisi konusunda

çalışması olmak.

61 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yardımcı Doçent 3 Romatoid artritte yaşam kalitesi ve

kompleks bölgesel ağrı sendromu

konusunda çalışması olmak.

62 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Astım hastalarında ekshale

maddelerin ölçümü ve etkileyen

faktörler konusunda çalışması

bulunmak.

63 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı

olmak. Farklı kanser tiplerinde

ilaçların oksidatif strese etkisi

konusunda çalışması olmak.

64 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Lenfomalarda PET-BT

kullanımı ile ilgili çalışması olmak.

65 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Gastroenteroloji yan dal uzmanı

ve nütrisyon ile ilgili çalışması

olmak.

66 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Tiroid kanserleri konusunda

deneyimi ve papiller tiroid

kanserinde tiroglobulinle ilgili

çalışması olmak.

67 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Üremeye yardımcı tedavi ve

robotik ürojinekoloji konusunda

deneyimi ve talassemi majorde

ovaryan fonksiyonlar konusunda

çalışması bulunmak.

68 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Kolesteatom ve radyofrekans

cerrahisi alanında çalışmaları

olmak.

69 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Karotis arter stentleme ve

periferik arterlerde embolektomi

konusunda çalışmaları ve

deneyimi bulunmak.

70 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Yardımcı Doçent 3 Girişimsel vasküler nöroloji ve

nöroloji yoğun bakım deneyimi

olmak.

71 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Yardımcı Doçent 3 Parkinsonda işitsel testlerin

tanıya katkısı konusunda

çalışması olmak.

72 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Cerrahi artroskopi ve spor

hekimliği konusunda deneyimi ve

kırık iyileşmesi ve aşil tendonuyla

ilgili çalışmaları olmak.

73 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 Sonografi eşliginde trakeostomi

konusunda deneyimi olmak.

74 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Yardımcı Doçent 3 Kadın ürolojisi robotik cerrahisi

konusunda deneyimi ve prostat

kanserinde aktif izlem kriterleri

hakkında çalışmaları olmak.

75 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 Gamma knife kullanım deneyimi

ve epidural fibrozis konusunda

çalışmaları bulunmak.

76 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Ergenlerde beden kitle indeksi

ve stresle başa çıkma yöntemleri

üzerine çalışması olmak.

77 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Gebelerde otoimmün tiroid

hastalıkları ve diyabette insülin

direnci konusunda çalışması olmak.

78 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Yardımcı Doçent 1 Gebelik tahliyesi olgularında

cinsel işlevler ve duygu durum

değişiklikleri konusunda

çalışması olmak.

79 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Çocuk kalp cerrahisi yan dal

uzmanı olmak. İzole kalbin

uzun süreli korunması konusund

a çalışması bulunmak.

80 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Korunmuş sağ ventrikül

fonksiyonlu pulmoner arteriyal

hipertansiyon ve alt ekstremite

venöz yetmezlik ilişkisi üzerine

çalışması olmak.

81 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Hepatit virüslerinin kardiyak

etkileri üzerine araştırmaları olmak.

82 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Yardımcı Doçent 3 Kardiyopulmoner resüsitasyon

üzerine çalışma yapmış olmak.

83 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji Yardımcı Doçent 3 Sezaryen ameliyatlarında spinal

iğne giriş düzleminin postspinal

baş ağrısı üzerine etkileri

üzerine çalışma yapmış olmak.

84 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji Yardımcı Doçent 4 Yoğun bakımda intoksikasyonlar

konusunda çalışma yapmış olmak.

85 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Yardımcı Doçent 3 Vasküler anastomoz ile ilgili

çalışma yapmış olmak.

86 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Yardımcı Doçent 3 Transsfenoidal yolla üst klival

bölge konusunda anatomik

çalışma yapmak.

87 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Yardımcı Doçent 3 Laparoskopik cerrahi ve

laparotominin oluşturduğu

postoperatifimmün yanıt

konusunda çalışma yapmış olmak.

88 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Ailevi akdeniz ateşi üzerine çalışma

yapmış olmak.

89 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Solunum problemli yenidoğanlarda

sonraki yıllarda gelişen

hastalıkların sıklığı konusunda

çalışma yapmış olmak.

90 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Dahili Tıp Bilimleri Dermatoloji Yardımcı Doçent 3 Derinin paraziter ve viral

hastalıklarıyla ilgili

dermatoskopik çalışmaları olmak.

91 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doçent 1 Kırım Kongo kanamalı ateşi

hastalığı hakkında çalışma

yapmış olmak.

92 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yardımcı Doçent 3 Nöromüsküler hastalıklar

hakkında deneyim sahibi olmak.

93 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Yardımcı Doçent 3 Akut biliyer pankreatit konusunda

prospektif çalışma yapmış olmak

ve böbrek nakil sertifikası olmak,

karaciğer ve pankreas nakli

konusunda deneyimli olmak.

94 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Yardımcı Doçent 3 Laparaskopik gastrik plikasyonu

hakkında araştırma yapmış olmak.

95 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Enfeksiyöz üveitler üzerinde

çalışma yapmış olmak.

96 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Komplike katarakt cerrahisi

sonrası vitrektomi ile ilgili çalışma

yapmış olmak, deney hayvanı

sertifikası olmak.

97 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Keratokonus, korneal çapraz

bağlama tedavisi ve korneanın

biyomekanik özellikleri ile ilgili

çalışması olmak.

98 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Konjenital nazolakrimal kanal

tıkanıklığı ile ilgili çalışması olmak

ve kornea nakli ile ilgili

deneyimli olmak.

99 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Çift skleral flep ve eviserasyon ile

ilgili çalışma yapmış olmak,

vitroretinal cerrahi ile ilgili

deneyimli olmak.

100 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Hematoloji yan dal uzmanı olmak.
101 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Endokrinoloji ve metabolizma

yan dal uzmanı olmak.

102 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Nefroloji yan dal uzmanı olmak .
103 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Gastroenteroloji yandal uzmanı

olmak. Perkütan endoskopik

gastrostomi ile ilgili çalışması

olmak.

104 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Kronik delta hepatit ile ilgili

çalışma yapmış olmak.

105 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Yardımcı Doçent 3 Ektopik gebelikte tedavi

yaklaşımları konusunda bilimsel

çalışma yapmış olmak.

106 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Yardımcı Doçent 3 Hiperemezis gravidarumlu

hastalar ile ilgili çalışma yapmış

olmak.

107 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Yardımcı Doçent 3 Gestasyonel Trofoblastik

hastalıklar hakkında çalışma

yapmış olmak.

108 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Preoperatif circadian kan basıncı

paterninin, koroner by-pass

operasyonu üzerine etkileri

hakkında çalışma yapmak.

109 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Yardımcı Doçent 3 İskemik kardiyomiyopatili

hastalarda gen polimorfizmi ile

ilgili çalışma yapmış olmak.

110 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Yardımcı Doçent 3 Koroner yavaş akım ve sol atriyum

fonksiyonları ile ilgili çalışma

yapmış olmak.

111 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Yardımcı Doçent 3 Ankilozan spondilit hastalarında

diastolik fonksiyon parametreleri

hakkında çalışma yapmak.

112 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Tiroid cerrahisi, rekürren sinir

anatomisi ile ilgili

çalışmaları olmak.

113 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Adenoidektomi/

adenotonsillektomi yapılmış çocuk

hasta grubunda dikkat eksikliği ve

hiperaktivite ile ilgili çalışma

yapmış olmak.

114 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Ani işitme kayıplı hastalarda

immünolojik ve viral faktörler

üzerinde çalışma yapmış olmak.

115 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Yardımcı Doçent 3 Vasküler hastalıklarda genetik ve

diyet ile ilgili çalışmaları olmak.

116 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Yardımcı Doçent 3 Alzheimer hastalığında genetik

çalışma yapmış olmak.

117 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 İki uçlu bozukluk hastalarında

oksidatif stres ve kognitif

fonksiyonlar arasındaki ilişkiye

yönelik çalışmalar yapmış olmak.

118 Diyarbakır Gazi YaşargilSUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Yardımcı Doçent 3 Troid neoplazmaları ile ilgili

immünohistokimyasal çalışma

yapmış olmak.

119 Elazığ SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Yardımcı Doçent 3 İskemik serebrovasküler

hastalıklar konusunda çalışması

ve sentetik psikoaktif narkotik

kullanımına bağlı acil durumlar

konusunda deneyimi olmak.

120 Elazığ SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Anaerobik bakteriyoloji deneyimi

ve interferon tedavisinin işitme

fonksiyonlarına etkisi konusunda

çalışması olmak.

121 Elazığ SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Laparoskopik kolorektal cerrahi

konusunda eğitimi ve deneyimi

bulunmak.

122 Erzurum Bölge SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji veReanimasyon Yardımcı Doçent 1 Obstetrik-jinekolojik cerrahi

anestezisi ve deneyimi ve spinal

anestezi yapılan sezaryen olguları

konusunda çalışması bulunmak.

123 Erzurum Bölge SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji veReanimasyon Yardımcı Doçent 1 Pediatrik kardiyovasküler

anestezisi deneyimi ve major

torakotomi yapılan hastalarda,

ağrı konusunda çalışması

bulunmak.

124 İzmir Bozyaka SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 Kafa kaidesi cerrahisi ve

anevrizma-vasküler

malformasyonlar konusunda

çalışmaları ve deneyimi olmak.

125 İzmir Bozyaka SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Ankilozan spondilit ve romatoid

artrit alanlarında geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları, inme rehabilitasyonu deneyimi olmak.

126 İzmir Bozyaka SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Peritoneal sitoloji pozitif mide

kanserlilerde ekstensif

intraoperatifperitoneal lavaj

konusunda çalışması bulunmak.

127 İzmir Bozyaka SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Gözün mantar enfeksiyonları

üzerine çalışmaları olmak. Oküler

elektrofizyoloji ve kornea nakli

konusunda deneyimi olmak.

128 İzmir Bozyaka SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Hematoloji yan dal uzmanı olmak.

Karaciğerde endotel kaynaklı

koagulasyon parametreleri ile

ilgili çalışması olmak.

129 İzmir Bozyaka SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Beyaz önlük hipertansiyonlu

olgularda, böbrek histopatolojisi

konusunda çalışması olmak.

130 İzmir Bozyaka SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Demir eksikliği anemililerde demir

tedavisinin adezyon molekülleri

üzerine etkisi konusunda

çalışması olmak.

131 İzmir Bozyaka SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 1 Uyku Tıbbı Hekimliği Sertifikasına

sahip olmak ve nörolojik

hastalıķlarda ısı şok proteinleri

konusunda çalışması olmak.

132 İzmir Bozyaka SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Tibia plato kırıklarında farklı tedavi

yöntemleri ve ayak bilek bağ

yaralanmaları konusunda

çalışmaları olmak.

133 İzmir Bozyaka SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Üreter taşlarının endoskopik

yaklaşımında, perkütan

nefrolitotomi ve nefrostomi

cerrahisi konusunda

deneyimi bulunmak.

134 İzmir Bozyaka SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Üro-onkolojik cerrahi deneyimi

ve veziko-üreteral reflüde

subüreteralotolog doku kokteyli

konusunda çalışması olmak.

135 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Doçent 1 Çocuk ürolojisinde robotik

cerrahi deneyimi ve moleküler

görüntüleme yöntemleri

konusunda çalışmaları olmak.

136 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları yan

dal uzmanı olmak.

YenidoğanYBÜ’de adenovirus,

enterokok ve salmonella salgınları

konusunda çalışması olmak.

137 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk İmmünolojisi yan dalı

uzmanı olmak. İmmün yetmezlikli

hastalarda B lenfositlerin genetik,

klinik sonuçları konusunda

çalışması ve deneyimi olmak.

138 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocukluk çağı nefrotik

sendromunda yeni genlerin

bulunması ve ACE gen

polimorfizmi üzerine çalışmaları

bulunmak.

139 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları yan

dal uzmanı olmak. Tüberküloz ve

brusellozda genetik yatkınlık ile

viral enfeksiyonlarda moleküler

tanı konusunda çalışmaları

bulunmak.

140 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Tamir edilmiş fallot tetralojisi

olgularında stres ekokardiyografi

konusunda çalışması olmak.

141 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk acil konusunda deneyimi ve

çocuklarda ateş ölçüm yöntemleri

alanında çalışması olmak.

142 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Pediatrik MS konusunda deneyimi

ve çalışması olmak.

143 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Venöz ülserlerde endoskopik

yöntemler konusunda çalışmaları

ve endoskopik cerrahi deneyimi

olmak.

144 İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Doçent 1 Akciğer kanseri cerrahisinde

beslenmenin postoperatif sonuçları

ve neoadjuvan kemoterapinin

pulmoner yapılara etkisiyle ilgili

çalışmaları bulunmak.

145 İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Doçent 1 İntraperikardial rezeksiyon, göğüs

duvarı rezeksiyonu ve

pnömonektomi konusunda

deneyimi olmak.

146 İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Akciğer kanseri konusunda

deneyimi ve akciğer kanserinde

kemoradyoterapi sonrası PET/BT

ile ilgili çalışması olmak.

147 İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Akciğer kanserinde EBUS ile

transbronşial iğne aspirasyon

örneklerinin, moleküler

belirteçleri saptamadaki yeterliliği

konusunda çalışması olmak.

148 İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Akciğer tüberkülozu, KOAH ve

idyopatik pulmoner fibrozis

konusunda çalışmaları olmak.

149 İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Malign plevral mezotelyomada

prognostik faktörler ve kist

hidatiktebronkoskopi konusunda

çalışmaları bulunmak.

150 İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Uykuda solunum bozuklarının

non invaziv mekanik ventilasyonla

tedavisi konusunda deneyimi ve

çalışması olmak.

151 İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Akciğer kanserinde nütrisyonel

indeksin sağkalım ile ilişkisi ve

yaşam kalitesi ölçekleri konusunda

çalışması olmak.

152 İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Yoğun bakım yan dal uzmanı

olmak. ECMO deneyimi,

noninvaziv ventilasyonun

hemodinamik etkileri ve

perkütan trakeostomi konusunda

çalışmaları olmak.

153 İzmir Tepecik SUAM Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Doçent 1 Yaşlı sağlığı, yaş algısı ve uyku

bozukluğu taramalarıyla ilgili

çalışmaları olmak.

154 İzmir Tepecik SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Doçent 1 Epididim kistleri, kist torsiyonu ve

konjenital boyun kitleleri ile ilgili

çalışması olmak.

155 İzmir Tepecik SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuklarda kronik allograft

nefropatisinin gen polimorfizimi

ile ilişkisi üzerinde çalışmış olmak.

156 İzmir Tepecik SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuklarda kronik hepatit B’de

anti-viral tedavi, fibronektin ve

çinko düzeyi üzerine

çalışması olmak.

157 İzmir Tepecik SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Hematoloji yan dal uzmanı olmak.

Multiple myelom hücre serileri

üzerinde invitro hücre kültür

çalışması olmak.

158 İzmir Tepecik SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Perinatoloji yan dal uzmanı olmak.

Kromozomal anomali tanısında

embriyonik kalp hızı konusunda

çalışması olmak.

159 İzmir Tepecik SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Mitral kapak yetersizliği olan

hastalarda MRI kullanımı ile ilgili

çalışması olmak.

160 İzmir Tepecik SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Obez kadınlarda subklinik

hipotiroidinin kalbe etkisi

konusunda çalışması ve mitral ve

aort kapak perkütanöz

girişimleriyle ilgili deneyimi

bulunmak.

161 İzmir Tepecik SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Femur başı avasküler nekrozu ve

cerrahi tedavisiyle, patlama tipi

vertebra kırıklarının konservatif

tedavisi konularında çalışmaları

bulunmak.

162 İzmir Tepecik SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 İmmünoloji yandal uzmanı olmak.

Allerji ve immünoloji ile ilgili

çalışmaları olmak.

163 İzmir Tepecik SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Vasküler girişimsel radyoloji ve

girişimsel nöroradyoloji konusunda

deneyimi olmak.

164 İzmir Tepecik SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Robotik cerrahi deneyimi ve

robotik cerrahinin

komplikasyonları konusunda

çalışması olmak.

165 Kayseri SUAM Dahili Tıp Bilimleri Dermatoloji Profesör 1 HLA antijen profilleri ile ilgili

çalışmaları ve serotonin

reseptörüyle ilgili patenti olmak.

166 Kayseri SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Yardımcı Doçent 3 Toraks travmalarının tanı ve

tedavisinde videotorakoskopinin

yeri ile ilgili çalışması olmak.

167 Kocaeli Derince SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji veReanimasyon Yardımcı Doçent 3 Koroner arter baypass cerrahisinde

nörokognitif fonksiyonlar ve

böbrek fonksiyonları üzerine

çalışması bulunmak.

168 Kocaeli Derince SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Yardımcı Doçent 3 Çocuklarda kranioplasti ve

anevrizma cerrahisinde

videoanjiografi konusunda

çalışmaları bulunmak.

169 Kocaeli Derince SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Yardımcı Doçent 3 Kolon anastamozları üzerine

deneysel çalışması olmak.

170 Kocaeli Derince SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Yardımcı Doçent 3 Gastrointestinal kanserli hastalarla

ilgili genetik çalışması olmak.

171 Kocaeli Derince SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Helicobacter pylori ve antioksidan

kapasite ilişkisini gösteren

çalışması bulunmak.

172 Kocaeli Derince SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Kronik böbrek hastalarında

adipokin düzeyi ve

karotisaterosklerozuyla ilgili

çalışması olmak.

173 Kocaeli Derince SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Hepatorenal sendrom konusunda

çalışma yapmış olmak.

174 Kocaeli Derince SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Yardımcı Doçent 3 Maternal D vitamini seviyesinin

gestasyonel diyabet ve

perinatal sonuçları konusunda

çalışması olmak.

175 Kocaeli Derince SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Yardımcı Doçent 3 Gestasyonel diyabetli hastalarda

koklear hasar üzerine çalışması

bulunmak.

176 Kocaeli Derince SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Yardımcı Doçent 3 Koroner arter baypas sonrası

böbrek hasarında metabolik

sendromunetkisi konusunda

çalışması olmak.

177 Kocaeli Derince SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Yardımcı Doçent 3 Pediatrik KVC yandal uzmanı

olmak.

Pulmoner Tromboendarterektomi

sonrası takipte sıvı ve ventilatör

yönetimi konularında çalışması

olmak.

178 Kocaeli Derince SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Atriyal fibrilasyon ve kardiyak

nöro-ablasyon konusunda çalışma

yapmış olmak.

179 Kocaeli Derince SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Miyokard enfarktüsü sonrası

yeniden şekillenme ile ilgili doku

dopplerekokardiyografi konusunda

çalışması olmak.

180 Kocaeli Derince SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Yardımcı Doçent 3 Kardiyak resenkronizasyon

tedavisinin kontraksiyon paterni

üzerine etkilerini inceleyen

çalışması olmak.

181 Kocaeli Derince SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Baş boyun kanserleri ile ilgili

deneyimi olmak.

182 Kocaeli Derince SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Yardımcı Doçent 3 Akut iskemik inmede damar

oklüzyonu konusunda çalışma

yapmış olmak.

183 Kocaeli Derince SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Prostat hipertrofisi ve üretra

darlıklarında plazmakinetik

enerji kullanımı konusunda

çalışma yapmış olmak.

184 Kocaeli Derince SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Yardımcı Doçent 3 Mesane kanserlerinde üriner

sitoloji konusunda çalışma

yapmış olmak.

185 Kocaeli Derince SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Yardımcı Doçent 3 Pediyatrik taş hastalığında

metabolik risk faktörleri ile ilgili

çalışma yapmış olmak.

186 Kocaeli Derince SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Koroner baypas ameliyatı ile

birlikte karotis stent uygulanan

ya da karotis endarterektomi

yapılan hastaların karşılaştırılması

konusunda çalışma yapmış olmak.

187 Konya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 Deneysel kombine kafa travması

ve hemorajik şok modelinde sıvı

replasmanı ve antioksidan

tedavi konusunda çalışması

bulunmak.

188 Konya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji Yardımcı Doçent 3 Laringoskopi ve entübasyonda

deksmedetomidinin

hemodinamikstabiliteye etkisi

konusunda çalışması olmak.

189 Konya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Yardımcı Doçent 1 Özefagus atrezisi konusunda

çalışma yapmış olmak.

190 Konya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Dermatoloji Yardımcı Doçent 3 Akne vulgarisli hastalarda

polikistik over insidansı ve

hormonal değişiklikler konusunda

çalışması olmak.

191 Konya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Hiperparatiroidili hastalarda

preoperatif tanı yöntemleri ile

ilgili çalışması olmak.

192 Konya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 İnguinal herni onarımlarında

preperitoneal girişim ve sinüs

pilonidalisin cerrahi dışı tedavisi

hakkında çalışmaları olmak.

193 Konya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Tüberküloz plörezide interlökin

10 düzeyinin tanısal değeri

hakkında çalışması ve uyku

hekimliği sertifikası olmak.

194 Konya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Oküler onkoloji ve retinal ven

tıkanıklıklarının lazer tedavisi ve

klinik sonuçları konularında

çalışması olmak.

195 Konya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Yardımcı Doçent 3 Endometriyum kanseri ve

gen mutasyonu üzerine çalışması

olmak.

196 Konya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Maksiller sinüs tümörleri

konusunda çalışması olmak.

197 Konya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Yardımcı Doçent 3 Multipl skleroz ve devinime

ilişkin kortikal potansiyeller

üzerine çalışması olmak.

198 Konya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Yağlı karaciğer hastalığı olan

obez ergenlerde insülin, kemik

mineral duyarlılığı konusunda

çalışmaları bulunmak.

199 Konya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Yardımcı Doçent 3 Endorektal prostat MR inceleme

konusunda deneyimi ve çalışması

bulunmak.

200 Konya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Üriner taş hastalığında tedavi ve

endoürolojik girişimler konusunda

çalışmaları olmak.

201 Konya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Yardımcı Doçent 3 Perkütan nefrolitotomi ve

retrograd intrarenal yöntemlerin

kullanılması ile ilgili çalışması

olmak.

202 Samsun SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Erkek meme kanseri konusunda

çalışmalar yapmış olmak.

203 Samsun SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Yardımcı Doçent 3 Ventral herni tamirlerinde

kompozit sentetik greft kullanımı

ile ilgili deneysel çalışması olmak.

204 Samsun SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Oküloplastik cerrahi tecrübesi ve

romatolojik hastalıkların göz

bulguları konusunda çalışmaları

olmak.

205 Samsun SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Prematüre retinopatisi olan

bebeklerde WINROP

algoritmasının değerlendirilmesi

ile ilgili çalışması olmak.

206 Samsun SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Tıbbi onkoloji yan dal uzmanı

olmak. Diyalize giren renal

yetmezliklilerde tiroid kanserleri

konusunda çalışması olmak.

207 Samsun SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyak elektrofizyoloji ve

ablasyon deneyimi ile kalp

yetmezliğinde yeni inotropik

ajanlarla ilgili çalışmaları

bulunmak.

208 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Yardımcı Doçent 3 Akut strok hastalarında serum

düzeyleri hakkında çalışma

yapmış olmak.

209 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji veReanimasyon Yardımcı Doçent 3 Septoplasti operasyonlarında

topikal opioid analjezik etkinliği

konusunda çalışma yapmış olmak.

210 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji veReanimasyon Yardımcı Doçent 3 Nöromüsküler blokaj sonrası

yapılan uygulamalar hakkında

çalışma yapmış olmak.

211 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Yardımcı Doçent 3 Travma hastalarında böbrek

hasarının değerlendirilmesi

konusunda çalışma yapmış olmak.

212 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM Dahili Tıp Bilimleri Dermatoloji Yardımcı Doçent 3 Kronik ürtikerli hastalarda yama

testi pozitifliği ile ilişkili çalışma

yapmış olmak.

213 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Yardımcı Doçent 3 Ankilozan spondilit hastalığı ile

ilgili çalışma yapmış olmak.

214 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Yardımcı Doçent 3 Meme koruyucu cerrahide

ipsilateral tümör nüksünü

etkileyen prognostik faktörler ile

ilgili çalışma yapmış olmak.

215 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Yardımcı Doçent 3 Mekanik ikterde uzamış

pnömoperitoneumun böbrek

fonksiyonlarına etkisi hakkında

deneysel çalışması olmak.

216 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Çevresel asbest maruziyeti olan

olgularda gen polimorfizmleri

hakkında çalışma yapmış olmak.

217 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Penetran keratoplasti geçiren

olguların kamera görüntüleri

hakkında çalışma yapmış olmak.

218 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Düzenli kolşisin kullanan FMF

hastaları üzerinde çalışma yapmış

olmak.

219 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Romatoid artritte gen

polimorfizminin sıklığı konusunda

çalışması olmak.

220 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Hemodiyaliz yapılan hastalarda

önerilen diyaliz dozu ile bir yıllık

sağ kalım ilişkisii konusunda

çalışması olmak.

221 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Obez hastalarda insülin direnci,

metabolik sendrom ve PTH düzeyi

arasındaki ilişki hakkında çalışma

yapmış olmak.

222 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Yardımcı Doçent 3 Term oligohidroamniyoz

gebeliklerinde aktif doğum

indüksiyonu yönetimi; doğum şekli

ve fetal sonuçlar hakkında çalışma

yapmış olmak.

223 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Yardımcı Doçent 3 Benign adneksial kitleler ve seröz

over kanserlerinde inflamatuvar

biyobelirteçlerle ilgili çalışma

yapmış olmak.

224 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Yardımcı Doçent 3 Kronik kalp yetmezliği hastalarında

akut dekompanse dönemde ve

medikal tedavi sonrası serum

düzeyleri hakkında çalışma

yapmış olmak.

225 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Yardımcı Doçent 3 Sağlıklı populasyonda istirahat

kalp hızı ile oksidatif stres indeksi

ilişkisi hakkında çalışma yapmış

olmak.

226 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Tükürük bezi tümörlerinin

tanısında radyolojik ve

histopatolojik yöntemlerle ilgili

çalışma yapmış olmak.

227 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 Radyofrekans termal ablasyon ve

submukozal diaterminin

konkalarda oluşturduğu

histopatolojik değişiklikler

hakkında çalışma yapmış olmak.

228 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Yardımcı Doçent 3 Kemik avasküler nekrozu

hastalığında vaskülarize kemik

grefti uygulaması hakkında

çalışma yapmış olmak.

229 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Yardımcı Doçent 3 Radyasyona bağlı gelişen

özefajiti önleme hakkında çalışma

yapmış olmak.

230 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Yardımcı Doçent 3 Gastrointestinal sistem ve

pankreatiko-bilyer sistem

tümörlerinin intraabdominal

metastatik lezyonlarının

saptanmasında PET/CT ile

MR etkinliği üzerine çalışma

yapmış olmak.

231 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Yardımcı Doçent 3 Serviksin skuamöz hücreli

karsinomu ve epitelyal displazileri

hakkında çalışma yapmış olmak.

232 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Yardımcı Doçent 3 Erkek infertilitesinde insülin

rezistansının etkileri hakkında

çalışma yapmış olmak.

233 Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Yardımcı Doçent 3 Miniatürize edilmiş extra

korporeal sirkülasyon sistem

konusunda çalışma ve tecrübe sahibi olmak.

234 Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Yardımcı Doçent 3 Dikişli ve dikişsiz aort kapak

cerrahisi konusunda çalışma ve

tecrübe sahibi olmak.

235 Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyotoksisite konusunda

bilimsel çalışma ve

elektrofizyolji alanında tecrübe

sahibi olmak.

236 Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Yardımcı Doçent 3 Akut myokard infarktuslü

hastalarda Ekokardiyografik/

Anjiyografik görüntüleme

konusunda çalışma yapmış olmak

237 Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Yardımcı Doçent 3 Kardiyovasküler görüntüleme

alanında çalışma ve tecrübe sahibi

olmak.

238 Trabzon Kanuni SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji veReanimasyon Doçent 1 Nöromuskuler bloğun geri

çevrilmesi konusunda çalışma

yapmış olmak.

239 Trabzon Kanuni SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Psikiyatrisi Doçent 1 Otizm eğitiminde interaktif video

sistemi kullanımı konusunda

çalışmış olmak.

240 Trabzon Kanuni SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Üremeye yardımcı tedavi

yöntemleri ile ilgili sertifika sahibi

olmak, endometriozis ile ilgili

klinik ve deneysel çalışma

yapmış olmak.

241 Trabzon Kanuni SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Yardımcı Doçent 1 Alt extremite kısalıklarında uzatma

çalışması yapmış olmak.

242 Trabzon Kanuni SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Yardımcı Doçent 1 Kemik iliği biyopsilerinde yolak

proteinleri hakkında çalışma

yapmış olmak.

243 Trabzon Kanuni SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Yardımcı Doçent 1 İskemi reperfüzyon hasarı

konusunda çalışma yapmış olmak.

244 Trabzon Kanuni SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Duygulanım bozukluğu

hastalarında bilişsel işlevlerin

değerlendirmesi ile ilgili

çalışma yapmış olmak.

245 Trabzon Kanuni SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Yenidoğanlarda sepsis ve kapiller

kaçak sendromu ile ilgili çalışma yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.