Akademik Personel | 25 Nisan 2019, Perşembe

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

8 Aralık 2018
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

 

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğeriliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 • Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun esdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
 • Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az, tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
 • Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.

SINAV TAKVİMİ

İlan Yayım Tarihi:   07.12.2018

Başvuru Başlangıç Tarihi:   07.12.2018

Son Başvuru Tarihi:  21.12.2018

Ön Değerlendirme Sonucu Açıklanma Tarihi:  27.12.2018

Giriş Sınavı Tarihi:   03.01.2019

Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi:    08.01.2019

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi:   www.sbu.edu.tr

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

SIRA

NO

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI / PROGRAM UNVAN DRC ARANAN ŞARTLAR
1 Rektörlük Türk Dili Türk Dili Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 4 Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak. Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda eğitim almış olmak.
2 Sağlık

Hizmetleri

Meslek

Yüksekokulu

Elektronik ve Otomasyon Biyomedikal

Cihaz

Teknolojileri

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 2 Makina Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak, Makina Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış veya yapıyor olmak. Yüksek öğretim kurumlarında ders verme deneyimi ve Biyomedikal Cihazlar ve CAD tasarım konularında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak.
3 Sağlık

Hizmetleri

Meslek

Yüksekokulu

Elektronik ve Otomasyon Biyomedikal

Cihaz

Teknolojileri

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 4 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans mezunu olmak. Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Yüksek Öğretim Kurumlarında ders verme deneyimi ve Elektro Cerrahi ve Solunum Sistemleri Kalibrasyonu konularında eğitimi bulunmak.
4 Sağlık

Hizmetleri

Meslek

Yüksekokulu

Eczane Hizmetleri Eczane

Hizmetleri

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 4 Biyoloji lisans mezunu ve Farmasötik Mikrobiyolojide tezli yüksek lisans mezunu olmak. Yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimi ve antibiyotik direnci konusunda çalışması olmak.
5 Sağlık

Hizmetleri

Meslek

Yüksekokulu

Elektronik ve Otomasyon Fizyoterapi Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 4 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında doktora yapmış veya yapıyor olmak. Alanında en az 4 yıl lisans düzeyinde ders verme tecrübesi bulunmak.
6 Sağlık

Hizmetleri

Meslek

Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon Sağlık

Kuramları

İşletmeciliği

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 4 İktisat Bölümü lisans mezunu olmak. İktisat Anabilim Dalında doktora yapmış veya yapıyor olmak. Finans alanında en az 3 yıl kamu tecrübesi bulunmak.

 

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

 • Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır, ilgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
 • Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
 • Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır.
 • Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.
 • İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre (sertifika, kurs belgesi …vb.) başvurularına kanıtlayan belgeleri eklemeleri zorunludur.
 • Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

İSTENEN belgeler

 • Başvuru Formu. (http://www.sbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)
 • Özgeçmiş.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet fotoğraf.
 • ALES sonuç belgesi.
 • Doktora/ Lisans/ Yüksek Lisans, belgelerinin veya Denklik belgesinin aslı veya kurum onaylı örneği.
 • Lisans / Yüksekokul Transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.
 • Başvuru formunda ilan numarasını belirtmiş olmak.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğu belirten askerlik belgesi.
 • Alanında İş Tecrübe Belgesi. (SGK belgesi ile birlikte Islak İmzalı veya Elektronik İmzalı Olmalıdır)
 • Hizmet belgesi onaylı. (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar Islak İmzalı veya Elektronik İmzalı Olmalıdır.) BAŞVURU YERLERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
BİRİM ADI ADRES İLETİŞİM
Rektörlük Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Haydarpaşa) Külliyesi Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No:38 34668 Üsküdar / İstanbul 0 216 418 96 16
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar / İSTANBUL 0 216 346 36 36

 

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 418 96 16 numaralı telefondan ulaşılabilir.

10690/1-1

 

Sağlık bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
Üniversitemiz birimlerine öğretim elemanı alımıyla ilgili 07.12.2018 tarihinde Resmî
Gazete’de yayımlanan ilanımızda belirtilen kadrolardan 5. sırada bulunan Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programının sehven “Elektronik ve Otomasyon” olarak yazılan
Bölüm Adı “Terapi ve Rehabilitasyon” şeklinde düzeltilmiştir.
İlan olunur.

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız
       

BENZER HABERLER