Akademik Personel | 20 Temmuz 2019, Cumartesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

25 Ekim 2018
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
23.10.2018 Tarihinde Resmi Gazete Yayımlanan
Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvuruda bulunmayan adayların başvuruları ile posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

  • PROFESÖR KADROLARI İÇİN

Profesör kadroları daimi statüde olup adayların; http://www.sbu.edu.tr/ adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formu dilekçesini doldurarak ekinde; özgeçmiş, iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi ve doçentlik belgesinin (1 takım noter onaylı) suretleri, doçentlik yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet CD kaydı ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

  • DOÇENT KADROLARI İÇİN

Doçent kadroları daimi statüde olup adayların; http://www.sbu.edu.tr/ adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formu dilekçesini doldurarak ekinde; özgeçmiş, iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi ve doçentlik belgesinin (1 takım noter onaylı) suretleri, doçentlik yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet CD kaydı ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

  • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların; http://www.sbu.edu.tr/ adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formu dilekçesini doldurarak ekinde; özgeçmiş, iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet CD kaydı ile SUAM kadroları için Rektörlüğümüze diğer kadrolar için ise ilgili Birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.

NOT: – Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası kurulca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi ile askerlik durum belgelerini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

SON BAŞVURU TARİHİ – Tüm kadrolar için son  başvuru tarihi : 06.11.2018

 

SIRA

NO

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI / PROGRAM UNVAN DRC ARANAN ŞARTLAR
1 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Endodonti Dr. Öğr. Üyesi 3 Farklı şelasyon ajanlarının kök kanal dentininin mikrosertliği ve yüzey pürüzlülüğü üzerine etkilerinin incelenmesi ile Endodontik sodyum hipoklorit komplikasyonlarının değerlendirilmesi konularında çalışması olmak.
2 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Dr. Öğr. Üyesi 1 Renklendirilmiş monolitik zirkonya blokların kırılma dayanımları üzerine çalışması olmak.
3 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Periodontoloji Profesör 1 İlgili anabilim dalında doçent olmak. Agresif periodontitis ve yaşam kalitesi ilişkisi konusunda çalışması olmak.
4 Gülhane Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Farmasötik Teknoloji Doçent 1 Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak. Hareket hastalığında (taşıt tutması) nazal yoldan ilaç uygulanmasının in vitro ve in vivo değerlendirilmesi ve ayrıca sürekli etkili tablet formülasyonlarının geliştirilmesi konularında çalışması olmak
5 Gülhane Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Biyokimya Dr. Öğr. Üyesi 3 Preanalitik mekanik karıştırma zamanlarının acil laboratuvarda tam kan sayımı parametreleri üzerine etkisi ile ilgili çalışması olmak. Biyokimya alanında çalışmaları bulunmak.
6 Gülhane Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Farmasötik Mikrobiyoloji Dr. Öğr. Üyesi 3 Farmasötik Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak, Probiyotiklerin, patojen çoğunluğu algılama sistemleri üzerine etkileri üzerine çalışmaları olmak.
7 Gülhane Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bilimleri Hemşirelik Esasları Dr. Öğr. Üyesi 3 Hemşirelik Esasları alanında Doktora yapmış olmak. Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde yatan hastaların uyku kalitesi ve anksiyetesi üzerine çalışma yapmış olmak.
8 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Dr. Öğr. Üyesi 3 Beslenme ve diyetetik alanında doktora yapmış olmak, Türkiye’de fenilketonüri hastalığında tanı, tedavi, izlem ve uygulamaların saptanması konusunda çalışması olmak.
9 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Dr. Öğr. Üyesi 3 Gebelik ve laktasyon dönemi diyet ile anne sütünün total antioksidan kapasitesi arasındaki ilişki, gastroözofageal reflü semptomları ve beslenme tercihleri konularında çalışması olmak.
10 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Dr. Öğr. Üyesi 3 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını sosyal hizmet alanında yapmış olmak. Empati, yaşlılık, evde bakım ve yardım davranışı konusunda çalışmaları olmak.
11 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Odyoloji Dr. Öğr. Üyesi 3 KBB Uzmanı olmak. Odyolojide yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak. Trombositten zengin plazma ve trombositten zengin fibrin yapıların tavşan kulak kıkırdağı rejenerasyonu üzerine etkilerinin karşılaştırılması konusunda çalışması olmak
12 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Odyoloji Dr. Öğr. Üyesi 3 KBB Uzmanı olmak, Odyoloji yüksek lisansı yapmış olmak, İntratimpanik Oksitosin uygulamasının akustik travmaya bağlı iç kulak hasarı üzerine etkisinin araştırılması konusunda çalışması olmak.
13 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Profesör 1 Halk Sağlığı alanında uluslararası örgütlerde görev yapmış olmak ve tütün kontrolü konusunda uluslararası ve ulusal düzeyde çalışmalar yapmış olmak.
14 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Dr. Öğr. Üyesi 4 Generalize osteoartritli hastalarda kaplıca kür tedavisinin kardiyovasküler fonksiyonlar ve vasküler endotele etkisi üzerine çalışması olmak.
15 Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi 3 Sağlık Yönetimi alanında doktora yapmış olmak. Sağlık Bakanlığı stratejik planlarındaki öncelikli halk sağlığı sorunlarının sosyo-demografik analizi üzerine çalışma yapmış olmak.
16 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Sağlık Kurumları İşletmeciliği Dr. Öğr. Üyesi 1 Özdeğerleme ve verimlilik analizi yoluyla performans değerleme üzerine çalışması olmak. Girişimcilik, ar ge ekosistemi, yenilik ve inovasyon yönetimi, entellektüel sermayenin değerlemesi ve ticarileşme konularında deneyimi bulunmak.

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

BENZER HABERLER