Akademik Personel | 23 Mayıs 2020, Cumartesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

22 Nisan 2018
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış   4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.”

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 346 36 38 numaralı telefondan ulaşılabilir.

(SUAM: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)

NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.

 

SIRA NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI / PROGRAM UNVAN DRC ARANAN ŞARTLAR
1 Ankara Dışkapı

Yıldırım Beyazıt

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji Doçent 1 Yoğun bakım yandal uzmanı olmak.

Ultrasonografi ile juguler

venkateterizasyonu konusunda

çalışmalar yapmış olmak.

2 Ankara Dışkapı

Yıldırım Beyazıt

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Oküloplasti, kornea ve kontakt lens

konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

3 Ankara Dışkapı

Yıldırım Beyazıt

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Kalça artrozu ve periacetabular

allogeft uygulamaları konusunda

çalışması bulunmak.

4 Ankara

Dr. Abdurrahman

Yurtaslan Onkoloji

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 Enfeksiyon-kanser ilişkisi ve Kırım

Kongo Kanamalı Ateşi ile ilgili

çalışmalar yapmış olmak.

5 Ankara Dr. Sami

Ulus Kadın Doğum

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Profesör 1 Çocukluk çağı periferik lenfadenopatilerinin

malignite kriterleri konusunda

çalışma yapmış olmak.

6 Ankara Dr. Zekai

Tahir Burak Kadın

Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi

deneyimi ve mikroenjeksiyon

sikluslarının sonuçları konusunda

çalışmaları olmak.

7 Ankara Etlik

Zübeyde Hanım

Kadın Hastalıkları

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Doğum simülasyonu kurs deneyimi

ve doğum ağrısı ile ilgili çalışmaları olmak.

8 Ankara Gülhane

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk hematolojisi yandal uzmanı olmak.

Talasemide ateroskleroz ve kök hücre

nakli konularında çalışmaları olmak.

9 Ankara Gülhane

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Allerjik rinitte medikal tedavinin kan

basıncına etkisi konusunda çalışması olmak.

10 Ankara Gülhane

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Radyofrekans radyasyonun KBB ile

ilgili organlardaki etkisi konusunda

çalışması bulunmak.

11 Ankara Gülhane

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Doçent 1 Beyin metastazlı olgularda

stereotaktik radyocerrahi ve

gliyoblastomlu olgularda stereotaktik

radyoterapi konularında çalışması olmak.

12 Ankara Gülhane

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Girişimsel MR ve MR güvenliği

konularında çalışmaları olmak.

13 Ankara Gülhane

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Uyku fizyolojisi, uyku bozuklukları ve

uyku elektrofizyolojisi konularında

çalışmaları olmak.

14 Ankara Keçiören

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Profesör 1 Paroksismal supraventriküler taşikardide

alternatif vagal manevraların etkinliği

üzerine çalışması olmak.

15 Ankara Numune

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doktor Öğretim Üyesi 3 Acil servise başvuran travma olgularında

el ultrasonu konusunda çalışması ve

hastane afet planı deneyimi olmak.

16 Ankara Numune

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Kadın cinsel fonksiyon bozuklukları

konusunda çalışmaları olmak.

17 Ankara Türkiye

Yüksek İhtisas

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji Doçent 1 Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak,

akciğer nakli konusunda deneyimi olmak.

18 Ankara Türkiye

Yüksek İhtisas

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Spinal kord iskemi-reperfüzyon hasarı

konusunda deneysel çalışması olmak.

19 Diş Hekimliği

Fakültesi

Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doçent 1 Ağız Diş ve Çene Cerrahisi uzmanı olmak.

Temporomandibular eklem cerrahisi ile

ilgili çalışmaları bulunmak.

20 Gülhane Diş

Hekimliği

Fakültesi

Klinik Bilimler Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Profesör 1 Temporomandibüler eklem disk

deplasmanlı olgularda kronik ağrı

konusunda çalışması olmak.

21 Gülhane Diş

Hekimliği

Fakültesi

Klinik Bilimler Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Doçent 1 Doku mühendisliği ile insan ağız mukozası

ve deri eşdeğeri üretimi ve menopoz ve

osteoporozlularda kemik üretimi

konusunda çalışmaları olmak.

22 Gülhane Diş

Hekimliği

Fakültesi

Klinik Bilimler Restoratif Diş Tedavisi Profesör 1 Kompozit rezinlerin aşınma, mikrosertlik

ve yüzey pürüzlülüklerinin

değerlendirilmesi konusunda

çalışması olmak.

23 Gülhane Sağlık

Meslek

Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Ameliyathane Hizmetleri Pr. Doktor Öğretim Üyesi 3 Visseral organlara uygulanan ön

koşullandırmanın iskemi/reperfüzyon

hasarı üzerine etkisinin araştırılması ve

Periferik Vasküler Cerrahi alanında

sertifika ve deneyim sahibi olmak.

24 İstanbul Bağcılar

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Oddi sfinkter motilitesi, ince barsak

tümörleri ve meme kanseriyle ilgili

çalışmaları olmak.

25 İstanbul Bağcılar

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Renal

transplantasyon konusunda

çalışmaları olmak.

26 İstanbul Bağcılar

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Diyastolik kalp yetersizliğinde

biyokimyasal belirteçler konusunda

çalışması olmak.

27 İstanbul Bağcılar

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Solunum tetiklemeli BT’nin abdomende

uygulaması ve diş kanallarının BT

ile incelenmesi konusunda çalışması olmak.

28 İstanbul Bakırköy

Dr. Sadi Konuk

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk yoğun bakım yan dal uzmanı olmak.

Trombositopeni ilişkili multiorgan

yetmezlik konusunda çalışması bulunmak.

29 İstanbul Bakırköy

Dr. Sadi Konuk

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Larengoloji alanında çalışmaları ve

deneyimi olmak.

30 İstanbul Bakırköy

Dr. Sadi Konuk

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 El cerrahisi yan dal uzmanı olmak.

Kist hidatik ve kemik tutulumu

hakkında çalışması bulunmak.

31 İstanbul Erenköy

Ruh ve Sinir

Hastalıkları

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Psikiyatri Doktor Öğretim Üyesi 3 İnternet bağımlılığı ve dikkat eksikliği

hiperaktivite bozukluğu konularında

çalışması olmak.

32 İstanbul Fatih

Sultan Mehmet

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji veReanimasyon Profesör 1 Yoğun Bakım yan dal uzmanı olmak.

Analjezi nosiseptif indeks ve pulmoner

indeks konusunda çalışmaları bulunmak.

33 İstanbul Fatih

Sultan Mehmet

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 Biyofilm ve biyopolimerik sistemler

konusunda çalışmaları olmak.

34 İstanbul Fatih

Sultan Mehmet

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Kuru göz, kornea biyomekaniği ve

keratokonus ile ilgili çalışmaları olmak.

35 İstanbul

Gaziosmanpaşa

Taksim SUAM

Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doktor Öğretim Üyesi 3 KBRN deneyimi ve acil serviste intihar

girişimleri konusunda çalışması olmak.

36 İstanbul

Haydarpaşa

Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji Profesör 1 Kritik hastalarda nutrisyon ve non-invaziv

mekanik ventilasyon konusunda yayınları

ve deneyimi olmak.

37 İstanbul

Haydarpaşa

Numune

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri Dermatoloji Profesör 1 Deri ekleri ile ilgili çalışmaları olmak.
38 İstanbul

Haydarpaşa

Numune

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Soket ve orbita cerrahisi, orbita implantları

ve impresyon sitolojisi konusunda

çalışmaları olmak.

39 İstanbul

Haydarpaşa

Numune

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Nükleer kardiyoloji ve radyoizotoplar

konusunda deneyimi olmak.

40 İstanbul

Haydarpaşa

Numune

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Over rezervi ve kemik dansitesi ilişkisi

konusunda çalışması olmak.

41 İstanbul

Haydarpaşa

Numune

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Omurga deformiteleri ve omurga cerrahisi

konusunda deneyimi olmak.

42 İstanbul

Haydarpaşa

Numune

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Stereotaktik beyin biopsileri hakkında

çalışma yapmış olmak ve nöropatoloji

konusunda deneyimi olmak.

43 İstanbul

Haydarpaşa

Numune

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Erektil disfonksiyon tedavisi konusunda

çalışması ve robotik cerrahi deneyimi olmak.

44 İstanbul

Kanuni Sultan

Süleyman SUAM

Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Metabolik sendromlu hastalarda

adiponektin ve inflamatuvarmediatörler

ile ilişkili çalışması bulunmak.

45 İstanbul Kartal

Dr. Lütfi Kırdar

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Doktor Öğretim Üyesi 3 İşitme kayıplarında hiperbarik oksijen

tedavisi konusunda çalışması olmak.

46 İstanbul Kartal

Dr. Lütfi Kırdar

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Doktor Öğretim Üyesi 3 Hiperbarik oksijen tedavisinin etkinliği konusunda deneysel çalışması olmak.
47 İstanbul Kartal

Dr. Lütfi Kırdar

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Robotik cerrahi deneyimi ve robotik

perineal radikal prostatektomi

konusunda çalışması olmak.

48 İstanbul Kartal

Koşuyolu Yüksek

İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak.

Ülseratif kolit ve psöriasiste çölyak

hastalığı konularında çalışması olmak.

49 İstanbul

Okmeydanı

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji veReanimasyon Profesör 1 Spinal intradural tümörlerde PEEP

uygulaması konusunda çalışması olmak.

50 İstanbul

Okmeydanı

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doçent 1 Febril nötropenide moleküler çalışması

olmak.

51 İstanbul Sultan

Abdülhamid

Han SUAM

Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doktor Öğretim Üyesi 3 Acil serviste motosiklet kazalarına bağlı yaralanmalarda koruyucu giysilerin etkinliğinin araştırılması konusunda çalışma yapmış olmak.
52 İstanbul

Süreyyapaşa

Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları yandal uzmanı olmak. Girişimsel bronkoloji deneyimi ve uyku apnesiyle ilgili çalışmaları olmak.
53 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk onkolojisi yandal uzmanı olmak. Çocukluk çağı kanserleri ve D vitamini ilişkisi üzerine yayınları olmak.
54 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 Deneysel multiple skleroz modeli ile ilgili çalışması olmak.
55 İstanbul

Ümraniye SUAM

Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Hematoloji ve Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Pediatrik kemik iliği nakli ve kan bankacılığı konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
56 istanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi yan dal uzmanı olmak. Endoskopik ve robotik cerrahi deneyimi bulunmak.
57 Kocaeli Derince SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doktor Öğretim Üyesi 1 Febril konvülziyon tipleri konusunda çalışma yapmış olmak.
58 Kocaeli Derince SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Üremik hastalarda anemi ve inflamasyon ilişkileri konusunda çalışması olmak.
59 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Gıda Teknolojisi Doktor Öğretim Üyesi 3 Meyve tanelerinin kavurma koşullarının optimizasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.
60 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Otopsi Yardımcılığı Pr. Doktor Öğretim Üyesi 4 İskemik deri flepleri konusunda çalışması olmak.
61 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Profesör 1 Suprarenal arterler üzerine kadavra

çalışması ve tıkayıcı uyku apnesiyle

ilgili çalışmaları bulunmak.

62 Trabzon Kanuni SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 3 Laringeal kanserde antiproliferatif

mekanizma ile ilgili çalışma yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız