Akademik Personel | 29 Eylül 2020, Salı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 Araştırma Görevlisi ve 11 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

12 Nisan 2019
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 Araştırma Görevlisi ve 11 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Sağlık Bilimleri Üniversitesi birimlerine 4 Araştırma Görevlisi ve 11 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 15 akademik personel alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

SIRA NOBİRİMBÖLÜM ANABİLİM DALI / PROGRAM UNVANDRCARANAN ŞARTLAR  
1Eczacılık FakültesiEczacılık Meslek BilimleriFarmakognaziAraştırma Görevlisi5Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Farmakognozi alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
2Gülhane Sağlık Bilimleri FakültesiOdyolojiOdyolojiÖğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
5Odyoloji lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.
3Gülhane Sağlık Meslek YüksekokuluEczane HizmetleriEczane HizmetleriÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)5Eczacılık veya Kimya lisans mezunu olmak. İleri Teknolojiler alanında yüksek lisans yapmış olmak.
Yükseköğretim kurumlarında en az 1
yıl ders vermiş olmak.
4Gülhane Sağlık Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve TekniklerOrtopedik Protez ve OrtezÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)5Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.
Alanında en az 10 yıl deneyimi
bulunmak.
5Gülhane Sağlık Meslek YüksekokuluYönetim ve OrganizasyonSağlık Kurumları İşletmeciliğiÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)5İşletme Bölümü veya Kamu Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak. İşletme yüksek lisans mezunu olmak.
Yükseköğretim Kurumlarında en az 1
yıl eğitim vermiş olmak.
6Gülhane Sağlık Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve TekniklerTıbbi Laboratuvar TeknikleriÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)5Kimya lisans ve Tıbbi Biyokimya yüksek lisans mezunu olmak. Lisans sonrası alanında en az 2 (iki) yıl
deneyimi bulunmak.
7Gülhane Sağlık Meslek YüksekokuluSağlık Bakım HizmetleriYaşlı BakımıÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)5Hemşirelik lisans ve Psikiyatri Hemşireliği alanında yüksek lisans mezunu olmak. Psikiyatri Hemşireliği alanında doktora yapmış/yapıyor
olmak.
8Sağlık Bilimleri FakültesiErgoterapiErgoterapiAraştırma Görevlisi5Ergoterapi Bölümü lisans mezunu olmak. Ergoterapi alanında yüksek
lisans yapıyor olmak.
9Sağlık Bilimleri FakültesiOdyolojiOdyolojiÖğretim
Görevlisi (Ders Verecek)
5Odyoloji lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.
10Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve TekniklerOtopsi YardımcılığıÖğretim
Görevlisi (Ders Verecek)
5Biyoloji lisans mezunu olmak.
Anatomi alanında yüksek lisans yapmış olmak.
11Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve TekniklerTıbbi Laboratuvar TeknikleriÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)5Biyoloji lisans ve Tıbbi Mikrobiyoloji yüksek lisans mezunu olmak.
Yükseköğretim kurumlarında en az 2
yıl ders vermiş olmak.
12Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve TekniklerTıbbi Laboratuvar TeknikleriÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)5Kimya lisans ve Tıbbi Biyokimya yüksek lisans mezunu olmak. Yükseköğretim kurumlarında ders
vermiş olmak.
13Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluSağlık Bakım HizmetleriYaşlı BakımıÖğretim
Görevlisi (Ders Verecek)
5Psikoloji Bölümü lisans mezunu
olmak. Klinik ve Toplum Psikolojisi alanında yüksek lisans yapmış olmak.
14Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriAnatomiAraştırma Görevlisi5Diş Hekimliği Fakültesi mezunu
olmak. Anatomi alanında doktora yapıyor olmak.
15Yaşam Bilimleri FakültesiEgzersiz ve Spor BilimleriEgzersiz ve Spor BilimleriAraştırma Görevlisi5Egzersiz ve Spor Bilimleri veya Fiziksel Aktivite, Sağlık ve Spor Anabilim Dalında yüksek lisans
yapıyor olmak.

 

SINAV TAKVİMİ


İlan Yayım Tarihi 12.04.2019

Ön Değerlendirme Sonucu Açıklanma Tarihi 02.05.2019

Başvuru Başlangıç Tarihî 12.04.2019

Giriş Sınavı Tarihi 07.05.2019

Son Başvuru Tarihi 26.04.2019

Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi 10.05.2019

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi http://www.sbu.edu.tr/

 

İlanın detayları ise şu şekilde :

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELAMANI ALIMI İLANI

Üniversitemiz birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.
GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğeriliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun esdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
4- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az, tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
5- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
6- Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 33. maddede belirtilen usule uygun olarak aynı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.
7- Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.”

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
1- Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilandaki ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır, ilgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
2- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
3- Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır.
4- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.
5- İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre (sertifika, kurs belgesi …vb.) başvurularına kanıtlayan belgeleri eklemeleri zorunludur.
6- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar, uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.”
İSTENEN BELGELER
1- Başvuru Formu. (http://www.sbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)
2- Özgeçmiş.
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet fotoğraf.
5- ALES ve Yabancı Dil sonuç belgesi.
6- Doktora/Lisans/Yüksek Lisans, belgelerinin veya Denklik belgesinin aslı veya kurum onaylı örneği.
7- Lisans/Yüksekokul Transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.
8- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğu belirten askerlik belgesi.
9- Alanında İş Tecrübe Belgesi. (SGK belgesi ile birlikte Islak İmzalı veya Elektronik İmzalı Olmalıdır)
10- Hizmet belgesi onaylı. (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar Islak İmzalı veya Elektronik İmzalı Olmalıdır.)
İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 418 96 16 numaralı telefondan ulaşılabilir.

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.