Akademik Personel | 16 Temmuz 2019, Salı

Sağlık Bilimleri Üniv. Akademik Personel Alacak

31 Aralık 2016
Sağlık Bilimleri Üniv. Akademik Personel Alacak
       

Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Rektörlüğünden:

Üniversitemizin
aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi
alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz
sayılacaktır.

Profesör
kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca
Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli
doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD
kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım
tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları
gerekmektedir.

Doçent
kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli
Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD
kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden
itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı
Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora
belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile
başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15
gün içinde ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

İlanla
ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden
veya 0216 346 36 38 numaralı telefondan ulaşılabilir.

(SUAM:
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)

NOT:
Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları
doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı
birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.

Sıra No

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DRC

ARANAN ŞARTLAR

1

Ankara Atatürk
Göğüs Hast.Göğ.Cer. SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Anesteziyoloji ve
Reanimasyon

Doçent

1

Torakal epidural aneljezi ve anestezide eğitim tecrübesi olmak.

2

Ankara Atatürk
Göğüs Hast.Göğ.Cer. SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Doçent

1

Akciğer nakli yapılan merkezde
çalışmış olmak.

3

Ankara Atatürk
Göğüs Hast.Göğ.Cer. SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

Akciğer ve yumuşak doku patolojisi konusunda
çalışma ve deneyim sahibi olmak.

4

Ankara Atatürk
Göğüs Hast.Göğ.Cer. SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs
Hastalıkları

Profesör

1

Pulmoner Rehabilitasyon ve evde sağlık hizmet sunumu
konusunda deneyim sahibi olmak.

5

Ankara Atatürk
Göğüs Hast.Göğ.Cer. SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs
Hastalıkları

Profesör

1

Uzamış öksürüğü olan erişkin
hastaların enfeksiyonları ile ilgili çalışması
olmak.

6

Ankara Atatürk
Göğüs Hast.Göğ.Cer. SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs
Hastalıkları

Profesör

1

Akciğer kanserlerinde doku antikoru
çalışması yapmış olmak.

7

Ankara Atatürk
Göğüs Hast.Göğ.Cer. SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs
Hastalıkları

Profesör

1

Palyatif tedavide deneyim sahibi
olmak.

8

Ankara Atatürk
Göğüs Hast.Göğ.Cer. SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs
Hastalıkları

Doçent

1

Girişimsel Pulmonoloji
alanında çalışma ve deneyim sahibi olmak.

9

Ankara Çocuk Sağ.ve Hast. Hem.Onk. SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

Çocuk ürolojisi yandal
uzmanı olmak.

10

Ankara Çocuk Sağ.ve Hast. Hem.Onk. SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Allerji
ve İmmünoloji yandal uzmanı olmak.

11

Ankara Çocuk Sağ.ve Hast. Hem.Onk. SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Hemotoloji-Onkoloji
yandal uzmanı olmak. Kemik iliği
nakli sorumluluk sertifikası sahibi olmak.

12

Ankara Çocuk Sağ.ve Hast. Hem.Onk. SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Doçent

1

İlkokul çocuklarında bronşial hiperaktivite sıklığı
konusunda çok merkezli çalışmaları olmak.

13

Ankara Çocuk Sağ.ve Hast. Hem.Onk. SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Doçent

1

Çocuklarda Kırım Kongo Ateşi üzerine
çalışması olmak.

14

Ankara Çocuk Sağ.ve Hast. Hem.Onk. SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Allerji
ve İmmünoloji yandal uzmanı olmak. Çocuk Allerji doçenti olmak.

15

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Beyin ve Sinir
Cerrahisi

Doçent

1

Kranial menenjiomalar konusunda
çalışması olmak.

16

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Beyin ve Sinir
Cerrahisi

Doçent

1

Serebral anevrizmaların endovasküler
ve mikrocerrahi yolla tedavileri konusunda sertifika,çalışma ve deneyim
sahibi olmak.

17

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Hipofarinks kanserleri konusunda çalışması olmak. Metaplastik meme kanserleri konusunda çalışması olmak.

18

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kalp ve Damar
Cerrahisi

Profesör

1

Açık kalp cerrahisi geçiren çocuklarda
ve erişkinlerde modifiye ultrafiltrasyon
uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.

19

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz
Hastalıkları

Profesör

1

Ensdoskopik sinüs cerrahisi ile ilgili eğitim almış olmak.

20

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz
Hastalıkları

Profesör

1

Baş boyun kanserleri ve uyku apnesi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

21

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

Transüretral rezeksiyon prostat ameliyatları ve perkütan nefrolitotomi ile
ilgili çalışmaları olmak.

22

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

Laporoskopik üroloji sertifikası olmak. Erkek inkontinansı
ve yapay üriner sfinkter
konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

23

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

Üst üriner
sistem tümörlerinin endoskopik cerrahi tedavisi ile ilgili ve Üreter taşlarının laparaskopik
tedavisi ile ilgili yayını ve deneyimi olmak.

24

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon
Hastalıkları

Profesör

1

Kırım Kongo kanamalı ateşi
hastalığında deneyim sahibi olmak. Uzmanlık eğitimi
koordinasyonu konusunda deneyimli olmak.

25

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs
Hastalıkları

Profesör

1

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik
Kurulu tarafından verilen bord sertifikası sahibi
olmak.

26

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Endokrinoloji uzmanı
olmak.

27

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Erişkin Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak.

28

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Parkinson Cerrahisi, derin beyin stimilasyonu ve uygulamaları konusunda sertifika, çalışma
ve deneyim sahibi olmak.

29

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları

Profesör

1

Toplum temelli psikiyatri alanında
çalışma ve deneyim sahibi olmak.

30

Ankara Dr.
Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Anesteziyoloji ve
Reanimasyon

Doçent

1

Algoloji yandal uzmanı olmak.
Palyatif bakımda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

31

Ankara Dr. Abdurrahman
Yurtaslan Onkoloji SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Anesteziyoloji ve
Reanimasyon

Doçent

1

Kanser cerrahisinde rejional anestezi teknikleri ve postoperatif
bakım konularında çalışma ve deneyim sahibi olmak.

32

Ankara Dr.
Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Beyin ve Sinir
Cerrahisi

Profesör

1

Kranial ateşli silah yaralanmaları (harp cerrahisi) ile
ilgili çalışması olmak.

33

Ankara Dr.
Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Cerrahi onkoloji yandal
uzmanı olmak.

34

Ankara Dr.
Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

Cerrahi onkoloji yandal
uzmanı olmak. Onkoplastik meme cerrahisi konusunda çalışma
ve deneyim sahibi olmak.

35

Ankara Dr.
Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

Cerrahi onkoloji yandal
uzmanı olmak. Mide kanserinde periferik kanda
genetik ekspresyon çalışma yapmış olmak.

36

Ankara Dr.
Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Cerrahi Onkoloji yandal
uzmanı olmak. Onkoplastik cerrahi, troid kanseri ve deneysel barsak anastomozları
konusunda çalışmaları olmak.

37

Ankara Dr.
Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz
Hastalıkları

Profesör

1

Nazal kavitede
hava akımlarının cerrahi öncesi ve sonrası analizi üzerine çalışması olmak.

38

Ankara Dr.
Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk onkoloji ve hemotoloji
yandal uzmanı olmak. Kemik tümörleri ve PCR
teknikleri konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

39

Ankara Dr.
Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon
Hastalıkları

Profesör

1

Kırım Kongo Kanamalı Ateşinde aşı
projesi yapıyor olmak.

40

Ankara Dr.
Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Tıbbi onkoloji
uzmanı olmak. İmmünoonkoloji üzerine çalışma yapmış olmak.

41

Ankara Dr.
Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Profesör

1

Lenfosintigrafi/sentinel lenf nodu ve pediatrik onkoloji/ osteosarkoma
konularında çalışmaları olmak ve PET-BT de en az 5 yıllık deneyime sahip
olmak.

42

Ankara Dr. Sami
Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast
.SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

Elektromagnetik alanın etkileri ile ilgili çalışmaları olmak.

43

Ankara Dr. Sami
Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast
.SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Doçent

1

İntestinal transplantasyon konusunda
eğitim almış olmak. Yenidoğan cerrahisinde çalışma ve
deneyim sahibi olmak.

44

Ankara Dr. Sami
Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast
.SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Doçent

1

Nüks inmemiş testislerin skrotal
yaklaşımla tedavi edilmeleri konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

45

Ankara Dr. Sami
Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast
.SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kalp ve Damar
Cerrahisi

Profesör

1

Çocuk Kalp-Damar cerrahisi yandal uzmanı olmak. Yenidoğan
ECMO kullanımı konusunda eğitm vermek ve deneyimli
olmak.

46

Ankara Dr. Sami
Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast
.SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Profesör

1

Endokrin Metabolizma yandal uzmanı olmak.

47

Ankara Dr. Sami
Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast
.SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Nefrolojisi
ve Çocuk Romatoloji yandal
uzmanı olmak.

48

Ankara Dr. Sami
Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast
.SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk hemotoloji-onkoloji
yandal uzmanı olmak.

49

Ankara Dr. Sami
Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast
.SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk İmmünoloji ve Allerji Uzmanı ve Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak.

50

Ankara Dr. Sami
Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast
.SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Profesör

1

Yenidoğan yandal uzmanı olmak. Yenidoğan alanında hipotermi
çalışmaları yapmak.

51

Ankara Dr. Sami
Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast
.SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Acil yandal
uzmanı olmak.

52

Ankara Dr. Sami
Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast
.SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Endokrin yandal
uzmanı olmak.

53

Ankara Dr. Sami
Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast
.SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk kardiyolojisi yandal uzmanı olmak.

54

Ankara Dr. Sami
Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast
.SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk kardiyolojisi yandal uzmanı olmak.

55

Ankara Dr. Zekai
Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kadın
Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Perinatoloji yandal uzmanı olmak.

56

Ankara Dr. Zekai
Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kadın
Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Jinekolojik Onkoloji yandal uzmanı olmak.

57

Ankara Dr. Zekai
Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kadın
Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Tuba patalojilerin
mikrobiyolojik belirteçler ile değerlendirilmesine yönelik çalışması olmak.

58

Ankara Dr. Zekai
Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kadın Hastalıkları
ve Doğum

Doçent

1

Laparoskopik cerrahi konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.

59

Ankara Dr. Zekai
Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kadın
Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Suda doğum ile ilgili çalışması olmak.

60

Ankara Dr. Zekai
Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kadın
Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Anne ölümlerinin önlenmesi konusunda
çalışma ve deneyim sahibi olmak. İnvitro fertilizasyon ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

61

Ankara Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon

Profesör

1

Meme kanseri ve inme rehabilitasyon konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

62

Ankara Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon

Profesör

1

Algoloji yandal uzmanı olmak. Kardiyopulmoner geriatrial ve
robotik rehabilitasyon konularında çalışma ve
deneyim sahibi olmak.

63

Ankara Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon

Profesör

1

Üst Ekstremitede,
EMG Biyofeedback, FES, Ayna Terapisi çalışmaları
olmak. Afazi konusunda çalışmaları ve yayınları olmak.

64

Ankara Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon

Doçent

1

Kas iskelet sistemi ultrasonografisi
ve robotik yürüme sistemleri hakkında çalışmaları olmak.

65

Ankara Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon

Doçent

1

Apraxi ve nörojenik mesane konuslarında çalışmaları olmak.

66

Ankara Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doçent

1

İnme rehabilitasyonu
ve izoknetik egzersizler konularında çalışma ve
deneyim sahibi olmak.

67

Ankara Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon

Doçent

1

Serebral Palsili ve inmeli
hastalarda düşmeler konusunda çalışması olmak. Nörojenik
mesane ve kardiyopulmoner rehabilitasyon
konularında çalışma ve deneyim sahibi olmak.

68

Ankara Keçiören
SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

Bariatrik cerrahi ve ileri laparoskopik
cerrahi konularında deneyim sahibi ve çalışmaları olmak.

69

Ankara Keçiören
SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Ortopedi ve
Travmatoloji

Doçent

1

Gelişimsel kalça displazisi
cerrahi tedavisi sonrası gelişen sinir yaralanmaları hakkında çalışma ve
deneyim sahibi olmak.

70

Ankara Keçiören
SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Plastik,Rekonstrüktif ve Est.Cer.

Doçent

1

Allojen sinir grefti ile ilgili
kinik çalışması olmak.

71

Ankara Keçiören
SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

Kanserli dokularda GST ekspresyon
analizleri ile ilgili çalışmaları olmak.

72

Ankara Keçiören
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Endokrin metabolizma yandal uzmanı olmak.

73

Ankara Keçiören
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Bağ dokusu hastalıklarında hematolojik
bulgular konusunda çalışmaları omak.

74

Ankara Keçiören
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Gastroenteroloji yandal
uzmanı olmak.Hepatit B
virüsü enfeksiyonunun kardiyak fonksiyonlara etkisi konusunda çalışması
olmak.

75

Ankara Keçiören
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

MR defekografi
ve BT kolonografi konusunda çalışma ve deneyim
sahibi olmak.

76

Ankara Numune
SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Anesteziyoloji

Doçent

1

Yoğun bakım yandal
uzmanı olmak. En az 10 yıl yoğun bakım konusunda deneyim sahibi olmak.

77

Ankara Numune
SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Anesteziyoloji ve
Reanimasyon

Profesör

1

Yoğun bakım yandal
uzmanı olmak. Akut zehirlenmelerle ilgili çalışma ve deneyim sahibi olmak.

78

Ankara Numune
SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

Nörovasküler ve endovasküler cerrahi
konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak. Endoskopik transsfenoidal
cerrahi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

79

Ankara Numune
SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

Endovasküler beyin AVM ve anevrizva
tedavileri konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

80

Ankara Numune
SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Enfeksiyon
Hastalıkları

Profesör

1

Influenza A H1N1 ile ilgili klinik çalışması olmak. Kırım
Kongo kanamalı ateşi patogenezi ve doku tipleri ile
ilişkisi konusunda çalışması olmak.

81

Ankara Numune
SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Yoğun bakım yandal
uzmanı olmak.Yanık ve biyomateryaller üzerine çalışma yapmış omak.

82

Ankara Numune
SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Cerrahi Onkoloji yandal
uzmanı olmak.Kompozit doku
nakli belge sahibi olmak.

83

Ankara Numune
SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

Primer spontan pneumotoraks ile ilgili çalışması olmak.

84

Ankara Numune
SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Lameller keratoplasti
konusunda deneyim sahibi olmak.

85

Ankara Numune
SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Tıbbi retina, vitreoretinal
cerrahide deneyimli olmak.

86

Ankara Numune
SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz
Hastalıkları

Profesör

1

İç kulakla ilgili deneysel çalışması
olmak. Coclear implant
uygulamaları ile ilgili en az 10 yıl deneyim sahibi olmak.

87

Ankara Numune
SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz
Hastalıkları

Profesör

1

Otomikoz ve dermotomikozis ilişkisi
konusunda çalışması olmak.

88

Ankara Numune
SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz
Hastalıkları

Profesör

1

Baş boyun kanserli hastalarda
Radyoterapinin işitme üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.Uyku laboratuvarı polisomnografi
sertifika sahibi olmak.

89

Ankara Numune
SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Ortopedi ve
Travmatoloji

Profesör

1

El Cerrahisi yandal
uzmanı olmak. En az 10 yıl el cerrahisi deneyimine sahip olmak.

90

Ankara Numune
SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve
Travmatoloji

Profesör

1

Ağrılı eklem protez
değerlendirilmesinde kemik spect-CT nin rolü konusunda çalışması olmak.

91

Ankara Numune
SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Ortopedi ve
Travmatoloji

Doçent

1

Pelvis ve acetebulum kırıkları
konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

92

Ankara Numune
SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

Sitopatoloji konusunda eğitim alıp en az 10 yıl deneyim sahibi
olmak.

93

Ankara Numune
SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

Ürolojik laporoskopik
cerrahide çalışma ve deneyim sahibi olmak.Robotik
konsol cerrahisi sertifikası sahibi olmak.

94

Ankara Numune
SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

Metabolik sendrom ve erektil disfonksiyon konusunda
çalışma ve deneyim sahibi olmak.

95

Ankara Numune
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon
Hastalıkları

Profesör

1

Kırım kongo
kanamalı ateşi hastalığında seroepidomiyoloji patogenez ve micro RNA konularında
çalışması olmak.

96

Ankara Numune
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Nefroloji yandal uzmanı olmak.Aktif olarak böbrek nakli
yapılan bir ünitede en az 5 yıl çalışması olmak.

97

Ankara Numune
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Gastroenteroloji
uzmanı olmak. Kronik Hepatit B de
karaçiğer yağlanmasında viral
ve konakçı özellikleri ile ilgili çalışması olmak.

98

Ankara Numune
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Hemotoloji yandal uzmanı ve Doçenti
olmak. Kemik iliği naklinde en az 10 yıllık deneyim sahibi olmak.

99

Ankara Numune
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Tıbbi onkoloji
uzmanı olmak. Mide kanserinin adjuvan tedavisi konusunda çalışması olmak.

100

Ankara Numune
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Hareket bozukluklarında botilizm toksinine diğer parenteral
tedaviler konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

101

Ankara Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

Nöroradyoloji konusunda en az 2 yıl eğitim almış olmak. Vertebra Manyetik Rezonans spektroskopi konusunda
çalışmaları olmak.

102

Ankara Numune
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

Tüm vücut MR görüntülemede en az 10
yıl deneyim sahibi olmak. Baş boyun ve nöroradyoloji
konusunda çalışması olmak.

103

Ankara Numune
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları

Profesör

1

Duygu durum bozuklukları ve nörotrofik faktörlerin bağlantısı üzerine çalışması
olmak. Psikodinamik psikiyatri eğitimi almak.

104

Ankara Numune
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları

Profesör

1

Türklerin tarihsel ve toplumsal psikolojisi
ve Psikiyatrinin felsefe ile kesişim noktaları ve ilişkileri üzerine
çalışması olmak.

105

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

İnce barsak nakli konusunda eğitim
almış olmak.

106

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Kornea nakli ve limbal
kök hücre nakli konusunda deneyim sahibi olmak.Oküler kimyasal yanıkların cerrahi tedavileri
konusunda çalışmaları olmak.

107

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Dinamik retinoskopi
yöntemiyle çocuk ve erişkinde Sarılık muayene ve tedavisi konusunda çalışma
ve deneyim sahibi olmak.

108

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

Oküloplastik cerrahi ve oküler onkoloji alanında deneyim sahibi
olmak.

109

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Ortopedi ve
Travmatoloji

Profesör

1

İliosakral vidalama ve çocuk el bilek kırıkları tedavisinde
alçılama indexleri ile ilgili çalışması olmak. Komplex pelvis asetabulum kırıkları cerrahi tedavisi ile ilgili deneyim
sahibi olmak.

110

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Ortopedi ve
Travmatoloji

Doçent

1

Turnike kullanımına bağlı oluşan doku iskemi ve reperfüzyon hasarına yönelik
koruyucu çalışmaları olmak.

111

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon

Doçent

1

Algoloji yandal uzmanı olmak. Fibromiyalji-karpal tunel sendromu konusunda çalışması olmak.

112

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon

Doçent

1

Algoloji yandal uzmanı olmak. Multipl skleroz rehabilitasyonunda
deneyim sahibi olmak.

113

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Endokronoloji ve metabolizma hastalıkları yandal
uzmanı olmak.

114

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Gastroenteroloji yandal
uzmanı olmak.

115

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Elektrofizyoloji konusunda eğitim almış olup deneyim sahibi olmak.

116

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Profesör

1

Radyofarmasi bilim uzmanlığı eğitimi olması.

117

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Doçent

1

Radyosinovektomi konusunda çalışması olmak.

118

Ankara Türkiye
Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Gastroenteroloji cerrahisi ve cerrahi
onkoloji yandal uzmanı olmak. Aktif olarak
karaciğer nakli yapıyor olmak.

119

Ankara Türkiye
Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Gastroenteroloji cerrahisi ve cerrahi
onkoloji yandal uzmanı olmak. Aktif olarak
karaciğer nakli yapıyor olmak.

120

Ankara Türkiye Yüksek
İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Doçent

1

Akciğer nakli merkezinin ruhsatlı
sorumlu uzmanı olup son 1 yılda en az 10 akciğer nakli yapmış olmak.

121

Ankara Türkiye
Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kalp ve Damar
Cerrahisi

Profesör

1

Çocuk Kalp Cerrahisi
uzmanı olmak. Çocuk ve erişkin
kalp transplantasyon ruhsat sahibi ve sorumlusu
olmak.

122

Ankara Türkiye
Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kalp ve Damar
Cerrahisi

Profesör

1

Çocuk Kalp Damar
Cerrahisi Uzmanı olmak. Perinatal
kardiyak girişimler konusunda yayınları ve çalışmaları olmak.

123

Ankara Türkiye
Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kalp ve Damar
Cerrahisi

Doçent

1

Kalp-akciğer nakli ve kalp destek cihazları
ile ilgili eğitim almış ve kalp akciğer nakli ekibinde çalışıyor olmak.

124

Ankara Türkiye
Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kalp ve Damar
Cerrahisi

Doçent

1

Mezankimal kök hücrelerin kalp dokusuna uygulanması ile ilgili çalışması
olmak.

125

Ankara Türkiye
Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

Uyku apnesi
ve üriner sistem yakınmaları arasındaki ilişki ve
tedavi sonuçları konusunda araştırma yapmış olmak.

126

Ankara Türkiye Yüksek
İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

Ürojik kanser genetiği ile ilgili çalışmaları olmak.

127

Ankara Türkiye
Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Kardiyolojisi yandal uzmanı olmak. Çocuk yapay kalp ve kalp transplantasyonlu hastalarının
takibinde çalışma ve deneyim sahibi olmak.

128

Ankara Türkiye
Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Gastroenteroloji
uzmanı olmak.

129

Ankara Türkiye
Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Elektriksel fırtına ve ablasyonu, İCD şokları ve programlaması konusunda
çalışmaları olmak. Kompleks atriyal ve ventriküler aritmilerin endokardial
ve epikardial ablasyonları
alanında deneyim sahibi olmak.

130

Ankara Türkiye
Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Konjenital kalp hastalıkları konusunda eğitim almış olmak.

131

Ankara Türkiye Yüksek
İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Kardiyometabolik alanda epidemiyolojik projelerle ilgili yayınları
olmak.

132

Ankara Türkiye
Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Elektriksel fırtına ve ablasyonu, İCD şokları ve programlaması konusunda
çalışmaları olmak. Kompleks atriyal ve ventriküler aritmilerin endokardial
ve epikardial ablasyonları
alanında deneyim sahibi olmak.

133

Ankara Türkiye
Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Perkutan mitral Balon Valvuloplasti,
karotis stent işlemleri, Periferik Arteryel Girişimler,perkutan Konjenital Girişim konularında çalışma ve deneyim sahibi
olmak.

134

Ankara Türkiye Yüksek
İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Elektrofizyoloji ve ablasyon konusunda
deneyim sahibi olmak.

135

Ankara Türkiye
Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Ventriküler aritmilerin ablasyon
teknikleri ile ilgili çalışması olmak.

136

Ankara Türkiye
Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

Kadaverik ve canlı vericili karaciğer naklinin radyolojisi
konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

137

Ankara Ulucanlar
Göz SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Retina hastalıklarında retinal dolaşım konusunda çalışmaları ve göz içi yabancı
cisim çıkarımlarında deneyim sahibi olmak.

138

Ankara Ulucanlar
Göz SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Behçet hastalığına bağlı glokomların
tedavisinde çalışmaları olması ve glokom konusunda deneyim sahibi olmak.

139

Ankara Ulucanlar
Göz SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

Glokom konusunda
tecrübeli olmak. Endokrin hastalıklarda oküler biyomekanik üzerine
çalışmaları olmak.

140

Ankara Ulucanlar
Göz SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

Tıbbi-cerrahi retina ve uvea- behçet konusunda çalışmaları
olmak.

141

Gülhane Tıp
Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Doçent

1

Tütün kullanımı ile mücadele ve
bulaşıcı olmayan hastalıklar konusunda çalışmaları ve deneyimi olmak.

142

İstanbul Bakırköy
Dr.Sadi Konuk SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Ortopedi ve
Travmatoloji

Doçent

1

El cerrahisi yandal
uzmanı olmak. Kist hidatikin kemik tutulumu ile
ilgili yayın yapmış olmak.

143

İstanbul Bakırköy
Dr.Sadi Konuk SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Enfeksiyon hastalıklarında yandal uzmanı olmak. Doçentliğini çocuk enfeksiyon hastalıklarında yapmış olmak.

144

İstanbul Bakırköy
Dr.Sadi Konuk SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon

Doçent

1

Ürojinekolojik rehabilitasyon konusunda
çalışma ve deneyim sahibi olmak.

145

İstanbul Bakırköy
Dr.Sadi Konuk SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Cushing hastaları konusunda çalışması olmak.

146

İstanbul Erenköy Ruh
ve Sinir Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk
Psikiyatrisi

Doçent

1

Otistik regresyon ve dil regresyonları
üzerine çalışmalar yapmış olmak.Uyku
tıbbı konusunda sertifika sahibi olmak.

147

İstanbul
Haydarpaşa Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Yardımcı Doçent

1

KOAH’lı hastalarda metillenmiş Arginin türevleriyle ilgili çalışması olmak.

148

İstanbul
Haydarpaşa Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Yardımcı Doçent

1

Üst GİS Kanamalarında nazogastrik aspiratta tranferrin tespitiyle tanıya yönelik çalışmaları olmak.

149

İstanbul Kanuni
Sultan Süleyman SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Profesör

1

Çocukluk çağı kanserlerinde kemoterapi alan çocuklarda oluşan kardiyak toksisitenin erken dönemde saptanması ve önlenmesine ait
çalışmalar yapmış olmak.

150

İstanbul Kartal
Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon
Hastalıkları

Doçent

1

Dirençli acinetobacter
kan dolaşımı enfeksiyonlarının kolistinle
tedavisi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

151

İstanbul Prof.Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Glokom ve katarakt-refraktif
cerrahi konularında deneyimi ve yayınları olmak. Pterjiumun
kornea üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.

152

İstanbul Yedikule
Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs
Hastalıkları

Profesör

1

En az 10 yıl solunum yoğun bakım
ünitesinde deneyimi olmak. Yoğun bakımda Tüberküloz hastaları ile ilgili
çalışması olmak.

153

İstanbul Zeynep
Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Profesör

1

Tüberküloz ve PPD etkinliği, febril konvülsiyonlar
konularında çalışmaları olmak.

154

Kayseri SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kalp ve Damar
Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

Periferik Arter hastalıklarında kök hücre üzerine çalışması olmak.Kalp nakli ve yapay kalp implantasyonu ameliyatlarında deneyimli olmak.

155

Sağlık Bilimleri fakültesi

Ebelik

Ebelik

Yardımcı Doçent

1

Meslek esaslarında doktora yapmış
olmak. Alanı ile ilgili en az iki yıl lisans programında ders vermiş olmak.

Üniversitemizin
aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.
İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör
kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca
Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli
doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD
kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım
tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları
gerekmektedir.

Doçent
kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli
Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD
kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden
itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

İlanla
ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden
veya 0216 346 36 38 numaralı telefondan ulaşılabilir.

(SUAM:
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)

NOT:
Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları
doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı
birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.

Sıra No

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DRC

ARANAN ŞARTLAR

1

İzmir Bozyaka SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

Pankreatitde mode skorlaması ile ilgili çalışma yapmış olmak. İleri laoroskopik cerrahi eğitim diploması sahibi olmak.

2

İzmir Bozyaka SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

Cerrahi Onkoloji yandal
uzmanı olmak.Mide
rezeksiyonundan sonra canlı pilor transferi
konusunda deneysel çalışma yapmak.

3

İzmir Bozyaka SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz
Hastalıkları

Profesör

1

İlaç toksisitelerinin kohlea üzerine etkileri konusunda deneysel çalışma
yapmış olmak. Ağız yüz çene cerrahisinde uzmanlık belge sahibi olmak.

4

İzmir Bozyaka SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

Üroonkoloji alanında deneyimli olmak. Robotik cerrahi
sertifikası ve deneyim sahibi olmak.

5

İzmir Dr. Behçet
Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

Çocuk cerrahisinde Avrupa Bord sahibi olmak. Çocuklarda Diyafragma
hernisinde ve inguinal hernide moleküler ve inmünohistokimyasal
çalışmalar yapmış olmak.

6

İzmir Dr. Behçet
Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk nöroloji yandal uzmanı olmak. Epilepsili hastalarda ketojenik diyet konusunda deneyim sahibi olmak.

7

İzmir Dr. Behçet
Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk gastroenteroloji yandal uzmanı olmak. Helikobacter
pyloride immünohistokimyasal
çalışma yapmış olmak.

8

İzmir Dr. Behçet
Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk nefroloji
yandal uzmanı olmak. Ürodinami
sertifika sahibi olmak. Renal hiperplazi
ve displazili hastalarla ilgili çalışma ve deneyim
sahibi olmak.

9

İzmir Dr. Behçet
Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk yoğun bakım yandal uzmanı olmak. Kateter
ilişkili enfeksiyonlarda önlem konusunda çalışma
yapmış olmak.

10

İzmir Dr. Suat
Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

Bronkoplastik ve video torakoskopik
cerrahi konusunda deneyim sahibi olmak. Bronşektazinin
cerrahi tedavisi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

11

İzmir Tepecik
SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Anesteziyoloji ve
Reanimasyon

Doçent

1

Yoğun bakım yandal uzmanı olmak. Teropatik hipotermi ve sepsis konusunda
eğitim vermek, çalışma ve deneyim sahibi olmak.

12

İzmir Tepecik
SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Beyin ve Sinir
Cerrahisi

Profesör

1

Noroşiruji bord sahibi
olmak. Anevrizma ve vasküler malformasyonlar
konusunda çalışma ve en az 10 yıl deneyim sahibi olmak

13

İzmir Tepecik
SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Beyin ve Sinir
Cerrahisi

Doçent

1

Spinal biyomekanik konusunda çalışma ve deneyim
sahibi olmak. Kraniyal ve spinal
şıvannomlar konusunda çalışma yapmış olmak.

14

İzmir Tepecik
SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Doçent

1

Robotik cerrahi eğitim
sertifikası sahibi olmak. Ameliyat edilmiş prematürelerdeki apseler konusunda
çalışma sahibi olmak.

15

İzmir Tepecik
SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Obesite cerrahisinde çalışma ve deneyim sahibi
olmak. Gatrointestinal motilite
üzerine deneysel çalışma yapmış olmak.

16

İzmir Tepecik
SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kadın Hastalıkları
ve Doğum

Profesör

1

Perinatoloji yandal uzmanı
olmak. Tüp bebek sertifika sahibi olmak.

17

İzmir Tepecik
SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kadın
Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Jinekolojik onkoloji yandal uzmanı olmak. Postpartum
kanamalar ve mol hidatiformlar
ile ilgili çalışma ve deneyim sahibi olmak.

18

İzmir Tepecik
SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz
Hastalıkları

Doçent

1

Ağız çene yüz hastalıkları
yandal uzmanı olmak. Rinoloji,
otoloji ve kohlear implant konularında çalışma ve deneyim sahibi olmak.

19

İzmir Tepecik
SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

Penis anatomisiyle ilgili
çalışma yapmış olmak. Robotik cerrahi sertifika sahibi
olmak.

20

İzmir Tepecik
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Doçent

1

Hızlı depresif belirti envanterinin yapısal eşitlik modelleme ile Türkçeye
adaptasyonu konusunda çalışma yapmış olmak.

21

İzmir Tepecik
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Amiloidosizle ilgili çalışmalar yapmış olmak. Ağız
sağlığı ve kronik böbrek hastalığında inflamasyon
ilişkisi konusunda çalışmaları olmak.

Tüm akademik ilanlar için : AKADEMİK İLANLAR

       

BENZER HABERLER