Akademik Personel | 24 Haziran 2021, Perşembe

Rektörler, Dekanlık Vekaletini Uygun Öğretim Üyesine Verecek

Rektörler, Dekanlık Vekaletini Uygun Öğretim Üyesine Verecek
       

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

DEKAN VEKİLLİĞİ TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Bilindiği üzere 19.07.2016 tarihinde bütün devlet ve vakıf üniversitelerindeki fakülte dekanlarının istifası istenmiş, 20.07.2016 tarihinde tüm fakülte dekanlarımızın istifalarına ilişkin Rektörlük teklifleri Başkanlığımıza iletilmiştir.

Bu teklifler YÖK Genel Kurulunda kabul edilmek suretiyle karara bağlanmış, devletimizin bekası ve milli iradeye saygı noktasında tek vücut olan tüm üniversitelerimize bu konuda göstermiş oldukları işbirliği dolayısıyla teşekkür edilmiştir. Ayrıca tüm üniversitelerimizde en kısa süre içerisinde yeniden dekan ataması işlemlerinin gerçekleştirileceği bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bu kapsamda Başkanlığımızca üniversitelere bir yazı gönderilerek, Rektörlerimizin uhdesine verilmiş olan dekan vekilliklerinin, Rektörlerimizce uygun görülecek öğretim üyelerine verilmesinin talep edilmesi halinde Kurulumuzca değerlendirileceği belirtilmiştir.

YÖK’TEN ÜNİVERSİTELERE GÖNDERİLEN YAZI:

“Rektörlerimizce Başkanlığımıza iletilen talepler dikkate alınarak; Rektörün uhdesine tevdi edilen dekan vekillikleri ile ilgili olarak; bu vekaletlerin tarafınızca gereken incelemelerin titizlikle yapıldıktan sonra uygun görülen öğretim üyelerine verilmesi ile ilgili talebinizin Kurulumuz Başkanlığına gönderilmesi halinde değerlendirilebileceğine dair bilgilerinizi rica ederim.”
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: YÖK

       

Kolay Hobiler