Akademik Personel | 09 Aralık 2019, Pazartesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik Personel Alacak
       

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

REKTÖRLÜĞÜNDEN

DUYURU

Başvuruda İstenen Belgeler Yardımcı Doçentler İçin

– Başvuru Formu, Ek-2 Formu, Öz Geçmiş, Mezuniyet Belgeleri, Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Askerlik Terhis (Tecil) Belgesi ve İki Adet Fotoğraf

Genel Şartlar

– Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları sağlamaları gerekmektedir.

– Yurtdışından alınan mezuniyet belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

– Başvurular ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve formlara http://personel.idari.erdogan.edu.tr/ adreslerinden ulaşılabilir. Ayrıca Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adaylara yapılacak yabancı dil sınavına ilişkin bilgiler http://personel. idari. erdogan. edu.tr/ adreslerinden duyurulacaktır.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM

DALI

KADRO UNVANI KADRO

ADEDİ

KADRO

DERECESİ

AÇIKLAMA
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI YARDIMCI DOÇENT 1 1 Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış olup siyaset felsefesi konusunda çalışma yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

ENERJİ

SİSTEMLERİ

MÜHENDİSLİĞİ

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ YARDIMCI DOÇENT 1 1 Mikrokanallarda akış ve ısı geçişi üzerine çalışma yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GÖZ HASTALIKLARI YARDIMCI DOÇENT 1 1 Pediatrik yaş grubunda göz içi lens implantasyonu ve optik koheransı tomografi konusunda çalışma yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ TIBBİ PATALOJİ YARDIMCI DOÇENT 1 1 İmmunfloresan mikroskobik inceleme konusunda deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ FİZYOLOJİ YARDIMCI DOÇENT 1 1 Beslenme fizyolojisi ile ilgili çalışma yapmış olmak.