Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 29 Akademik Personel Alımı Yapacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 29 Akademik Personel Alımı Yapacak
       

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi çeşitli alanlarda 29 öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALIKADRO UNVANIKADRO ADEDİKADRO DERECESİAÇIKLAMA
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİGENEL CERRAHİ ANABİLİM DALIPROFESÖR11İlgili alanda Doçent unvanı almış olup ERCP Eğitimi almış olmak.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ12İlgili alanda uzmanlığını almış olup meme kanseri ve neoadjuvan kemoterapi tedavisi konularında
çalışmalar yapmış olmak.
GÖZ HASTALIKLARI
ANABİLİM DALI
DOÇENT11İlgili alanda Doçent unvanı almış
olmak.
DAHİLİ TIP BİLİMLERİKARDİYOLOJİ ANABİLİM DALIPROFESÖR11İlgili alanda Doçent unvanı almış olup
perkütan mitral kapak tamir konusunda deneyimli olmak.
DERMATOLOJİ ANABİLİM DALIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11İlgili alanda uzmanlığını almış olup deri ve zührevi hastalıklar yeterlilik
belgesine sahip olmak.
NÖROLOJİ ANABİLİM DALIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11İlgili alanda uzmanlığını almış olup parkinson hastalığı ile karotis arter hastalığı ilişkisi konusunda çalışma
yapmış olmak.
TEMEL TIP BİLİMLERİANATOMİ ANABİLİM DALIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11İlgili alanda Doktora yapmış olup Micro CT ile ilgili çalışma yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİŞLETMEYÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ13Yönetim ve Organizasyon alanında doktora yapmış olup uluslararası işletmecilik ve örgüt kuramı
konularında çalışma yapmış olmak.
İKTİSATİKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ12İlgili alanda doktora yapmış olup enflasyon ve refah ilişkisi konularında çalışma yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİFİZİKKATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALIDOÇENT11İlgili alanda Doçent unvanı almış olup karma spin sistemleri ile kuantum taşınım konularında çalışmalar
yapmış olmak.
BİYOLOJİGENEL BİYOLOJİ ANABİLİM DALIDOÇENT11İlgili alanda Doçent unvanı almış olup ekoloji ve zooloji alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
BOTANİK ANABİLİM DALIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11İlgili alanda Doktora yapmış olup bitki anatomisi ve morfolojisi ile bitki moleküler sistematiği alanlarında
çalışmalar yapmış olmak.
TARİHYAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Osmanlının son dönemi ile Osmanlı- Yunan ilişkileri konularında çalışmalar yapmış olmak.
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİSU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİHASTALIKLAR ANABİLİM DALIPROFESÖR11İlgili alanda Doçent unvanı almış olup balık parazitleri ve balıklarda histopatolojik çalışmalar yapmış
olmak.
PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULUBİTKİSEL VE
HAYVANSAL ÜRETİM
ÇAY TARIMI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
PR..
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Çay sektörü ve markalaşma konularında çalışma yapmış olmak.
ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİBAHÇE BİTKİLERİBAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALIPROFESÖR11İlgili alanda Doktora yapmış ve Doçent unvanı almış olup bitkilerde aşı kaynaşması ve çelik köklenmesinde histolojik çalışmalar
yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALIPROFESÖR11İlgili alanda Doçent unvanı almış olup doğu pontidlerle ilgili çalışmalar yapmış olmak.
BİYOMÜHENDİSLİKBİYOMÜHENDİSLİK ANABİLİM DALIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11İlgili alanda lisans mezunu olup Biyoteknoloji alanında Yüksek Lisans
ve Doktora yapmış olmak.
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUKİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİKİMYA TEKNOLOJİSİ PR.DOÇENT11İlgili alanda Doçent unvanı almış olup organik bileşiklerin mikro dalga yönetimi ile sentezi konularında
çalışmalar yapmış olmak.
MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA
TEKNOLOJİLERİ
SU ALTI TEKNOLOJİSİ PR.DOÇENT11Su Ürünleri alanında Doçent unvanı almış olup hedef dışı av ve yengeç davranışları konularında çalışmalar
yapmış olmak.
ELEKTRİK VE ENERJİİKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PR.DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11İklimlendirme ve soğutma teknolojilerinde kullanılan grafen bor nitrit tabanlı malzemeler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİFELSEFE VE DİN BİLİMLERİDİN PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALIPROFESÖR11İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olup Din Psikolojisi alanında Doktora yapmış ve Doçent unvanı almış
olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLERPROTETİK DİŞ
TEDAVİSİ ANABİLİM DALI
DOÇENT11Protetik diş tedavisi alanında Doçent unvanı almış olmak.
DOÇENT11Protetik diş tedavisi alanında Doçent
unvanı almış olmak.
ARDEŞEN TURİZM FAKÜLTESİGASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARIGASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI ANABİLİM DALIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ13Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalında Doktora yapmış olup gastronomi turizmi ile ilgili çalışma yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİTEMEL EĞİTİMSINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALIPROFESÖR11Kimya eğitimi ve doğal ürün sentezi
konularında çalışmalar yapmış olmak.
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİMATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALIPROFESÖR11İlköğretim matematik eğitimi alanında Doçent unvanı almış olup matematikte temsiller üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALIDOÇENT11Fen Bilgisi Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olup fen bilgisi eğitiminde kavram öğretimi
konusunda çalışma yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİPEYZAJ MİMARLIĞIPEYZAJ TEKNİKLERİ ANABİLİM DALIDOÇENT11Peyzaj mimarlığı alanında Doçent unvanı almış olup karayolları peyzaj planlaması konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

Başvuruda İstenen Belgeler

Profesörler İçin
– Başvuru Formu, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, iki adet fotoğraf ve yönergenin ekinde yer alan EK1’de belirtilen bilgileri içeren 6(altı) adet CD

Doçentler İçin
– Başvuru Formu, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Yabancı Dil Belgesi, Askerlik Durum Belgesi, iki adet fotoğraf ve yönergenin ekinde yer alan EK-1’de belirtilen bilgileri içeren 4(dört) adet CD

Doktor Öğretim Üyeleri İçin
– Başvuru Formu, Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, iki adet fotoğraf ve yönergenin ekinde yer alan EK-1’de belirtilen bilgileri içeren 4(dört) adet CD

Genel Şartlar
– Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları sağlamaları gerekmektedir.
– Yurtdışından alınan mezuniyet belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
– Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde şahsen, profesör ve doçent kadroları için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için kadronun bulunduğu birime yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve formlara http://erdogan.edu.tr ve http://personel.idari.erdogan.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir.

       

Kolay Hobiler