Akademik Personel | 28 Ocak 2021, Perşembe

Projesi Olan Akademisyene Daha Fazla Maaş Geliyor

26 Ağustos 2014
Projesi Olan Akademisyene Daha Fazla Maaş Geliyor
       

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Üniversitelerde teknoloji devrimi yaratacak strateji belgesi hazırladı.

Buna göre, teknoloji geliştirmek üzere şirket kuran,patent sahibi olan akademisyenler daha hızlı yükselecek, öğretim elemanlarının aylıkları da yaptıkları projeye göre artacak. Akademisyenler, geçici görevlendirme ile sanayi kuruluşlarında çalışabilecek. Akademisyenlerin teknoloji üretmesi için atılacak adımlar şöyle:

– Bilimsel yayınların yanı sıra şirket kuran, patent sahibi olan ve sanayi ile ortak proje yürüten hocalar daha kolay yükselecek.

– öğretim elemanlarının özlük hakları iyileştirilecek. Sanayiyle ortak proje üreten hocalara, proje teşvik primi ödenecek. Akademisyenler, proje performansına göre daha fazla maaş alacak.

– Üniversitelerin döner sermaye sistemi, teknoloji ve Ar-Ge ücreti-mine yönelik çalışmaları desteklenecek. Sanayiye danışmanlık yapan öğretim üyelerinin elde ettiği gelirden döner sermaye için yapılan kesinti düşürülecek. Böylece, hocaların cebine daha fazla para girecek.

– Akademisyenler, sanayi kuruluşlarında akademik izin modeliyle geçici görevli olarak çalışacak. Buna yönelik mevzuat değişecek.

– Doktora ve sonrası eğitim özendirilecek. Doktora yapacaklara destek verilecek. Yüksek lisans ve doktora müfredatları da bu kapsamda değiştirilecek. Sanayiye dönük alanlarda doktora yapana burs verilecek.

– Sosyal bilimler alanında yapılan Ar-Ge ve inovasyon projeleri de bu çerçevede destek görecek.

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Strateji Belgesi Görüş ve Öneriler

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Değerlendirme Raporu, Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2019) Taslak Belgesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eşgüdümünde ilgili paydaşlarla birlikte bir yıllık bir çalışma neticesinde hazırlanmıştır. Taslak Belgenin hazırlıkları sırasında 2013 yılı içerisinde 26 Kalkınma Bölgesinde iş dünyası, akademi dünyası, sivil toplumdan ve kamudan paydaşları bir araya getiren paneller düzenlenmiş ve toplantılar sırasında anket çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Bölgesel toplantıların raporlarına bu linkten ulaşabilirsiniz: http://sagm.sanayi.gov.tr/DocumentList.aspx?catID=4319&lng=tr

Kalkınma Bölgelerinde gerçekleştirilen toplantıların ardından 7 Şubat 2014 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IŞIK’ın da teşrifleriyle “Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Final Çalıştayı” akademi, sanayi ve kamu kesiminden temsilcilerle birlikte Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda bölgesel toplantılardan ve anketlerden elde edilen sorunlar ve çözüm önerileri ele alınmış ve önceliklendirme yapılarak Belgenin taslak eylem planı hazırlanmıştır.

Bu konu ile ilgili çok sayıda uzmanın, akademisyenin, sanayicinin fikirleri doğrultusunda hazırlanan Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Değerlendirme Raporu, Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2019) Taslağı’na yönelik görüşlerinizi ve önerilerinizi 1 Eylül 2014 tarihine kadar [email protected] adresine iletebilirsiniz.


Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Değerlendirme Raporu, Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2019) Taslağı

 

Kaynak: Haberturk

 

       

Kolay Hobiler