Akademik İlanlarManşet Haber

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan öğretim üyesi alımı ilanına göre çeşitli fakülte ve bölümlere doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına öğretim üyesi alımı yapılacak. Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı ile ilgili detaylar haberimizin devamında;

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı kadro detayları:

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

Kadro Un.BölümAnabilim DalıAdDerAçıklama
EĞİTİM FAKÜLTESİ
ProfesörTürkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi
Türkçe Eğitimi11Okuma dinleme ve yazma kaygısı
konularında çalışmaları olmak
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ProfesörÇağdaş Türk Lehçeleri ve Ed.Çuvaş Türk Lehçeleri ve
Edebiyatı
11Çağatay Türkçesi ve Ali Şir Nevai üzerinde çalışmaları olmak
ProfesörMatematikCebir ve Sayılar Teorisi11Asal halkalarda, yakın halkalarda ve latislerde türevler, F nominal matrisleri ve Pascal matrisleri, Toeplitz matrislerinin determinantları ve permanentleri ile ilgili
çalışmaları olmak
ProfesörSosyolojiSosyometri11Devlet sosyolojisi ve siyasal şiddet sosyolojisi alanında çalışmaları olmak
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Profesörİktisatİktisat Politikası11Avrupa Birliği ülkeleri için yakınsama hipotezinin analizi ve Türkiye’de ekonomik büyümenin belirleyicileri alanında
çalışmaları olmak
ProfesörİşletmeÜretim Yönetimi ve Pazarlama11Tüketici Bilinç Düzeyi ve Tüketici
Cevaplama Eğilimi konularında çalışmaları olmak
ProfesörİşletmeMuhasebe ve Finansman11Araştırma geliştirme faaliyetleri ve karlılık,
temettü politikaları ve firma değeri konusunda çalışmaları olmak
ProfesörSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiYönetim Bilimleri11E-devlet, E-katılım, katılım, sosyal medya, bilişim ve iletişim teknolojileri ve kamu
değeri ile ilgili çalışmaları olmak
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
ProfesörPeyzaj MimarlığıPeyzaj Mimarlığı11Peyzaj mimarlığında mekansal termal konfor konusunda çalışmaları olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ProfesörJeoloji MühendisliğiGenel Jeoloji11Paleosismoloji alanında çalışmaları olmak
Profesörİnşaat MühendisliğiUlaştırma11Kentsel toplu taşıma sistemleri üzerine çalışmaları olmak
ProfesörMakine MühendisliğiTermodinamik11Termoelektrik ve buharlaşmalı soğutucular konusunda çalışmaları olmak
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ProfesörHemşirelikÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği
11Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında almış olmak. Yeni doğan yoğun bakım hemşireliği konularında
çalışmaları olmak
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ProfesörAntrenörlük EğitimiAntrenörlük Eğitimi11Futbolda küçük alan oyunları ile ilgili çalışmaları olmak
Dr. Öğretim ÜyesiAntrenörlük EğitimiAntrenörlük Eğitimi13Spor Yapan Erkekler ve Sedanter Erkeklerde bazı inflamasyon parametrelerinin karşılaştırılması konusunda çalışmaları
olmak
TIP FAKÜLTESİ
DoçentCerrahi Tıp BilimleriGöz Hastalıkları11Korneal cross tedavisinin sonuçlarını etkileyen faktörler ve keratokonus tanısal
formül konularında çalışmaları olmak
DoçentDahili Tıp BilimleriKardiyoloji11Stant restenozu ile ilgili ve D Vitamini ile safen greftleri arasındaki ilişki konusunda
çalışmaları olmak
DoçentTemel Tıp BilimleriTıbbi Biyokimya11Tıbbi Biyokimya alanında uzmanlığını almış
olmak. Mitokondriyal genom ile ilgili çalışması olmak
Dr. Öğretim ÜyesiCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve Reanimasyon (Yoğun Bakım Bilim Dalı)11Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak. Karaciğer nakil vericilerinde postoperatif ağrı, indosiyanın yaşlı klirensi ve intraoperatif farklı pozitif ekspiryum sonu basıncı konularında uluslararası çalışmaları olmak
Dr. Öğretim ÜyesiCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve Reanimasyon (Algoloji Bilim Dalı)11Algoloji yan dal uzmanı olmak. Caudal Epidural Neuroplasty, İntradiscal
Electrothermal Therapy konularında
çalışmaları olmak
Dr. Öğretim ÜyesiDahili Tıp BilimleriDeri ve Zührevi Hastalıklar14Akne ve rosacea’de lazer ile ilgili çalışma ve derlemeleri bulunmak. İsotretinoin’in kontakt dermatit riski üzerine olan etkileri
ile ilgili çalışmaları olmak
Dr. Öğretim ÜyesiCerrahi Tıp BilimleriGenel Cerrahi11Karaciğer nakli eğitimi almış olmak. Mr kolanjiografi konusunda çalışması olmak
Dr. Öğretim ÜyesiCerrahi Tıp BilimleriGenel Cerrahi11Bazı perinöral bölge tümörlerinde, perinöral invazyonun yaşam süresi ile ilişkisi konularında çalışmaları olmak
Dr. Öğretim ÜyesiDahili Tıp Bilimleriİç Hastalıkları (Ramotoloji Bilim Dalı)12İç Hastalıkları ramotoloji alanında yan dal uzmanı olmak. Ankilozan Spondilit üzerine ve Malignitelerde kan sitokin seviyeleri konusunda çalışmaları olmak
Dr. Öğretim ÜyesiDahili Tıp BilimleriRadyasyon Onkolojisi15Akciğer kanseri beyin metastazlı olguların tedavi motilite ve prognostik indekslere göre sağkalım analizi konusunda çalışmaları
olmak
Dr. Öğretim ÜyesiDahili Tıp BilimleriTıbbi Genetik11Tıbbi Genetik alanında uzmanlığını almış olmak. Bazı psikiyatrik hastalarda frajil bölge analizleri ile ilgili çalışmaları olmak.
Dr. Öğretim ÜyesiTemel Tıp BilimleriBiyoistatistik14Biyoistatistik alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Çok kategorili hastalık sınıflandırılması konusunda
çalışmaları olmak
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU
ProfesörFizyoterapi ve RehabilitasyonNörolojik Rehabilitasyon11Nöroşirurjik Rehabilitasyon alanında ve Parkinson hastalığı cerrahisi ve rehabilitasyonu konusunda çalışmaları
olmak
ProfesörFizyoterapi ve RehabilitasyonOrtopedik Rehabilitasyon11Spor Fizyoterapisliği programında doktora
yapmış olmak. Egsersiz ve hemareolojik parametreler konusunda çalışmaları olmak

 

Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı ile ilgili detaylar:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Öğretim üyesi alım ilanı:

Üniversitemiz birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların;
1. Başvuru Formu *
2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu* (Kamu Kurumuna ilk kez ve yeniden atanacaklar için)
3. Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için)
4. Akademik Değerlendirme Belgesi **
5. Profesör kadrolarına başvuracak adayların “Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, bilimsel yayınları (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterilir), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları” içeren 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD/DVD/USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,
6. Doçent kadrolarına başvuracak adayların “Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” içeren 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD/USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,
7. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD/USB ile ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne,
İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

* http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler

** Akademik Değerlendirme Belgesinin alınması için; http://www.pau.edu.tr/adk/tr adresinde istenilen şekilde Akademik Değerlendirme Kuruluna, kadro ilanının açıklama kısmındaki ek şartların sağlandığını gösterir dokümanlar ile bu şartların sağlandığına dair beyan dilekçesini içeren 1 adet dosya teslim edilmesi gerekmektedir.

Not: Atanmaya hak kazanan adayın derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma hakkı Kurumumuza aittir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu