Akademik Personel | 27 Ocak 2021, Çarşamba

Pamukkale Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent Alımı Yapacak

8 Ağustos 2019
Pamukkale Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent Alımı Yapacak
       

Pamukkale Üniversitesi çeşitli alanlarda doktor öğretim üyesi ve doçent alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

Kadro Un.BölümAnabilim DalıAdDerAçıklama
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Doktor Öğretim ÜyesiKlinik BilimlerAğız Diş ve Çene Radyolojisi12Radyoterapiye bağlı olarak tükürük bezlerinde meydana gelen değişikliklerin ultrason yöntemi ile incelenmesi konusunda çalışmaları olmak
Doktor Öğretim ÜyesiKlinik BilimlerPedodonti12Seramik materyaller ve kompozit rezin materyal ile süt dişi aşınması konusunda çalışmaları olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİ
DoçentBilgisayar ve Eğitim TeknolojileriBilgisayar ve Eğitim Teknolojileri11Bilgisayar ve Eğitim teknolojileri alanında doçentliğini almış olmak ve bilişimsel düşünme alanlarında çalışmaları olmak.
DoçentTürkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiTürkçe Eğitimi11Doçentliğini Türk Dili Bilim Dalında almış olmak ve terimler konusunda çalışmaları olmak
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
DoçentArkeolojiKlasik Arkeoloji11Doçentlik unvanını Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri alanından almış olmak, Eski Yunan Edebiyatı ve Epigrafisi konularında çalışmaları olmak
DoçentArkeolojiPrehistorya11Güneydoğu Anadolu ve Batı Anadolu Neolitiği konularında çalışmaları olmak
DoçentFransız Dili ve EdebiyatıFransız Dili ve Edebiyatı11Fransız Dili Eğitimi alanında çalışmaları olmak
Doktor Öğretim ÜyesiÇağdaş Türk Lehçeleri ve
Edebiyatları
Güney-Doğu (Türkistan- Uygur) Türk Lehçesi ve Ed.11Özbek Türkçesi alanında çalışmaları olmak
Doktor Öğretim ÜyesiTarihYeniçağ Tarihi15Osmanlı düşünce tarihi alanında çalışmaları olmak
Doktor Öğretim ÜyesiTürk Dili ve EdebiyatlarıÇağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları15Sibirya sahası Türk lehçeleri üzerine çalışmaları olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yabancılara Türkçe Eğitimi alanında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak
Doktor Öğretim Üyesiİstatistikİstatistik11Ekonometri alanında doktora yapmış olmak, gözlenemeyen bileşen maddeleri konusunda çalışmaları olmak
Doktor Öğretim ÜyesiPsikolojiDeneysel Psikoloji11Değişim körlüğü, göz izleme alanlarında çalışmaları olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
DoçentİşletmeYönetim ve Organizasyon11Örgütsel Politikanın İşleyişi; Kurumsal Sosyal Sorumluluk; Örgütsel Adalet, Bağlılık ve Destek; İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer, İş Doyumu, Tükenmişlik ve Yıldırma; Sosyal Girişimcilik ve Sosyal
Girişimciler konularında çalışmaları olmak
DoçentMaliyeMali İktisat11Kümelenmenin Pozitif Dışsallıklara Etkisi; Kamu Harcamaları ve Dış Ticaret İlişkisi; Maliye Kuramı Perspektifinden Kadına Bakış; Refah Devleti; İşsizlik Histerisi ve Ekonomik İstikrar ve Büyüme konularında
çalışmaları olmak
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
DoçentFelsefe ve Din Bilimleriİslam Felsefesi11Doçentliğini İslam Felsefesi alanında almış olmak, Ahlak felsefesi ve Değerler konusunda çalışmaları bulunmak
DoçentFelsefe ve Din Bilimleriİslam Felsefesi11Doçentliğini İslam Felsefesi alanında almış olmak, İslam Estetiği ve Sanat Felsefesi Alanında çalışmaları bulunmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
DoçentEndüstri MühendisliğiEndüstri Mühendisliği11Metasezgisel Algoritmalar konusunda çalışmaları olmak
DoçentEndüstri MühendisliğiYöneylem Araştırması11Üretim planlama problemlerinde metasezgisel algoritmalar konusunda çalışmaları olmak
DoçentGıda MühendisliğiGıda Bilimleri11Tahıl Teknolojisi, Gıda Atıklarının Unlu Mamüllerde Değerlendirilmesi konularında çalışmaları olmak
DoçentGıda MühendisliğiGıda Teknolojisi11Unlu Mamüller ve Değirmencilik Teknolojisi konularında çalışmaları olmak
DoçentJeoloji MühendisliğiGenel Jeoloji11Jeotermal sahaların yapısal jeolojik özellikleri konusunda çalışmaları olmak
DoçentJeoloji MühendisliğiGenel Jeoloji11Omurgalı (memeli) Palentoloji alanında çalışmaları olmak
DoçentJeoloji MühendisliğiUygulamalı Jeoloji11Zemin sıvılaşması, doğal taşların ve Denizli Travertenlerinin kalite değerlendirmesi konularında çalışmaları olmak
DoçentTekstil MühendisliğiTekstil Bilimleri11Medikal Tekstiller ve Biyopolimerler konularında çalışmaları olmak
Doktor Öğretim ÜyesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar Bilimleri11Bilişim Sistemleri doktora derecesine sahip olmak. Yazılım süreç iyileştirme, yazılım fonksiyonel büyüklük ölçümü, yapı bilgi modellemesi
yetkinlik değerlendirmesi konularında araştırma ve yayınları olmak
Doktor Öğretim ÜyesiKimya MühendisliğiProses ve Reaktör Tasarımı11Kesikli Biyoreaktörler, Çok Girdili-Çok Çıktılı Kontrol, Ekmek Mayası Üretimi, Biyoreaktörde mikroorganizma üretimi, Beta glukan üretimi, Matematiksel modelleme ve optimizasyon, sistem tanımlama ve proses
kontrol konularında çalışmaları olmak
Doktor Öğretim ÜyesiKimya MühendisliğiTemel İş ve Termodinamik11Manyetik mikro-nano parçacıklar ve soğuk vulkanize yapıştırıcılar konularında çalışmaları olmak
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Doktor Öğretim ÜyesiHemşirelikDoğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği14Doğum eyleminde Hypnobirthing Felsefesine Dayalı Hemşirelik Bakımı konusunda çalışmaları olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
DoçentBeden Eğitimi ve SporBeden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği11Spor bilimleri alanında doçentliğini almış olmak. Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki gelişimi konusunda çalışmaları olmak
DoçentSpor YöneticiliğiSpor Yöneticiliği11Spor kulüplerinin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri alanında çalışmaları olmak
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
DoçentMakine ve İmalat MühendisliğiMakine ve İmalat Mühendisliği11Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirler, Polimer Esaslı ve Alüminyum Esaslı Kompozit Malzemelerin Aşınma ve İşlenebilirliği konularında çalışmaları olmak
DoçentMekatronik MühendisliğiMekatronik Mühendisliği11Kompozitlerin titreşimleri ve darbe davranışları konularında çalışmaları olmak
DoçentMetalurji ve Malzeme MühendisliğiMalzeme Bilimi Mühendisliği11Toz Metalurjisi yöntemi ile Nikel Titanyum Şekil Bellekli Alaşımlar üzerine çalışmaları olmak
Doktor Öğretim ÜyesiOtomotiv MühendisliğiOtomotiv Mühendisliği11Elektronik kontrollü dizel yakıt püskürtme sistemlerinin geliştirilmesi konusunda çalışmaları olmak
TIP FAKÜLTESİ
Doktor Öğretim ÜyesiCerrahi Tıp BilimleriTıbbi Patoloji13Yurt dışında hemato patoloji alanında eğitim almış olmak. Meme Kanserinde cyclin D-1protein overekspresyonu konusunda çalışması olmak
Doktor Öğretim ÜyesiDahili Tıp BilimleriAcil Tıp15Non/invazif perfüzyon indeksi ölçümünün kiritik hastalarda prognostik değeri konusunda çalışması olmak, KOAH’lı hastalarda tedavi yönetimi alanında çalışmaları bulunmak
Doktor Öğretim ÜyesiDahili Tıp BilimleriÇocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları15Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda melatonin düzeyleri konusunda çalışması olmak
Doktor Öğretim ÜyesiDahili Tıp Bilimleriİç Hastalıkları (Nefroloji Bilim Dalı)12Nefroloji yan dal uzmanı olmak, Akut ve Kronik böbrek yetmezliğinde Hyaluronik asitin önemi konusunda çalışmaları olmak
Doktor Öğretim ÜyesiDahili Tıp BilimleriRadyoloji15Difüzyon/MR görüntülemenin akciğer lezyonlarının değerlendirilmesinde etkinliği konusunda çalışması olmak, Kontraslı MR kolanjiyografi ile bronkobiliyer fistülün gösterilmesi konusunda çalışması olmak
Doktor Öğretim ÜyesiTemel Tıp BilimleriTıbbi Biyokimya15Tıbbi Biyokimya alanında doktora yapmış olmak, farklı yağ asitlerinin şilomikron hidrofobisitesitesi üzerine etkileri konusunda çalışması olmak

 

İlanın detayları şu şekilde;

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Başvuracak adayların;
1. Başvuru Formu *
2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu* (İlk kez Kamu Kurumuna atanacaklar için)
3. Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için)
4. Akademik Değerlendirme Belgesi **
5. Doçent kadrolarına başvuracak adayların “Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” içeren 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,
6. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD ile ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne,
İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

* http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler

** Akademik Değerlendirme Belgesinin alınması için; http://www.pau.edu.tr/adk/tr adresinde istenilen şekilde Akademik Değerlendirme Kuruluna, kadro ilanının açıklama kısmındaki ek şartların sağlandığını gösterir dokümanlar ile bu şartların sağlandığına dair beyan dilekçesini içeren 1 adet dosya teslim edilmesi gerekmektedir.

Not: Atanmaya hak kazanan adayın derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma hakkı Kurumumuza aittir.

       

Kolay Hobiler