Akademik Personel | 17 Temmuz 2019, Çarşamba

Pamukkale Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

19 Ekim 2018
Pamukkale Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

İstenen belgeler:

  1. Başvuru Formu *
  2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu*
  3. Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için)
  4. Akademik Değerlendirme Belgesi (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulundan alınacak)
  5. Profesör kadrolarına başvuracak adayların 6 (altı) adet dosya (Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, bilimsel yayınları (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterilir), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları) ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

Doçent kadrolarına başvuracak adayların 4 (dört) adet dosya (Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları) ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların 4 (dört) adet dosya (Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları) ile ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne,

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

*http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler

Not: Atanmaya hak kazanan adayın derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma hakkı Kurumumuza aittir.

İlgililere duyurulur.

 

Bölüm Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adet Der Açıklama
EĞİTİM  FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Profesör 1 1
Eğitim Bilimleri Eğitimin Felsefi, Sosyal Ve Tarihi Temelleri Doçent 1 1 Öğretmen kimliği, öğretmen ve öğrenci merkezli eğitim anlayışlarının felsefi temelleri, farklı eğitim anlayışlarının öğrenme-öğretme ortamlarına yansımaları konularında çalışmaları olmak
Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Doçent 1 1
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Genel Biyoloji Profesör 1 1
Felsefe Türk İslam Düşünce Tarihi Profesör 1 1
Felsefe Sistematik Felsefe ve Mantık Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Bilimde sınır çizme problemi, Popper, Lakatos ve Kuhn üzerine çalışmaları olmak
Kimya Biyokimya Dr. Öğr. Üyesi 1 2 Klortrimazol indüklü apoptoz mekanizması üzerine çalışmaları olmak.
Tarih Eskiçağ Tarihi Dr. Öğr. Üyesi 1 4 Antik Dönem ve Phrygia Paroreia konularında çalışmaları olmak
Tarih Ortaçağ Tarihi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Anadolu Selçukluları eğitim sistemi ve Denizli Tarihi konularında çalışmaları olmak
HUKUK FAKÜLTESİ
Kamu Hukuku Anayasa Hukuku Dr. Öğr. Üyesi 1 4 Sivil anayasa konusunda çalışmaları olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat İktisadi Gelişme, Uluslararası İktisat Profesör 1 1
İşletme (İngilizce) Yönetim Ve Organizasyon Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Algılanan örgütsel destek ölçeği ve psikometri konularında çalışmaları olmak
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Dr. Öğr. Üyesi 1 5
Temel İslam Bilimleri Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Dr. Öğr. Üyesi 1 4 Tefsir kitaplarında kırâat ilmi üzerine çalışmaları olmak
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
Şehir ve Bölge Plan. Şehir ve Bölge Planlama Dr. Öğr. Üyesi 1 4
Mimarlık Mimarlık Dr. Öğr. Üyesi 1 4
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik Makineleri Doçent 1 1
Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Doçent 1 1
MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ
Sahne Sanatları Tiyatro Dr. Öğr. Üyesi 2 4 Sahne sanatları alanında doktora yapmış olmak, tiyatro oyunculuğu alanında çalışmaları olmak.

 

Bölüm Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adet Der Açıklama
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi Doçent 1 1
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Profesör 1 1 Termofilik campylobacter türleri ve PCR tekniği konularında çalışmaları olmak.
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Profesör 1 1 Önderiştirme yöntemi, adsorpsiyon ve aljinat biyopolimerler konularında çalışmaları olmak.
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Plastik malzemelerin yapıştırılması, yüzey işlemleri ve yaşlandırma konularında çalışmaları olmak
Otomotiv Mühendisliği Otomotiv Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Hızlandırılmış tasarım yaklaşımı ve taşıtlarda elemanların tasarımı konularında çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 1
Dahili Tıp Bilimleri Adli Tıp Profesör 1 1
Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 1
Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 1
Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Homosistein toksisitesi, oksidatif stres ve hücre dizisi konularında çalışmış olmak
TURİZM FAKÜLTESİ
Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği Dr. Öğr. Üyesi 1 4 Konaklama işletmeleri, tüketici tutum ve satın alma eğilimi konularında çalışmaları olmak
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Organik Tarım İşletmeciliği Organik Tarım İşletmeciliği Doçent 1 1 Fluoresan pseudomonas ve pamukta Verticillium solgunluğu konularında çalışmaları olmak

 

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER